POTILAN ÄKEET AGRITEKIN YKSINMYYNTIIN SUOMESSA

Potila Tuotanto Oy ja Agritek Oy ovat sopineet yhteistyönsä laajentamisesta siten, että Potilan joustopiikkiäkeet ja peltojyrät siirtyvät Agritek Oy:n yksinmyyntiin Suomessa. Yhteistyö alkaa välittömästi. Potila-tuotteiden myynti sekä huolto- ja varaosapalvelut tullaan hoitamaan Agritekin koko maan kattavan Case IH- ja New … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on POTILAN ÄKEET AGRITEKIN YKSINMYYNTIIN SUOMESSA

Turkisnahkojen kallistuminen veti maatalouden tuottajahintaindeksin plussalle

Maatalouden tuottajahinnat nousivat Tilastokeskuksen mukaan toisella vuosineljänneksellä 1,2 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Turkisnahkojen lähes 14 prosentin hinnan nousu veti indeksin plussalle. Ilman turkiksia kokonaisindeksi oli 0,2 prosenttia miinuksella. Perunan ja maidon halpeneminen sekä turkisten lisäksi sian ja naudan lihan kallistuminen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Turkisnahkojen kallistuminen veti maatalouden tuottajahintaindeksin plussalle

Maidontuotannon pohjoista tukea korotetaan loppuvuodelle 2017

Hallitus vahvisti tänään syys–joulukuun 2017 maidontuotannolle maksettavan pohjoisen tuen määrän. Tukea korotetaan syyskuusta alkaen alkuvuoden 2017 tasosta yhteensä 1,2 sentillä litralta pohjoisen tuen alueella. Nyt päätetyllä asetusmuutoksella täydennetään alkuperäistä syys-joulukuulle päätettyä tukitasoa 0,7 sentillä litralta. Tämä tuen täydennys on osa … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Maidontuotannon pohjoista tukea korotetaan loppuvuodelle 2017

Avomaan vadelmat ja pensasmustikat kypsyvät

Tänä vuonna avomaan marjojen satoa on saatu odotella pitkään. Nyt alkavat kypsyä pensasmarjat, jotka mansikan tavoin ovat kehittyneet hitaasti viileässä ja sateisessa säässä. Aikaisimpia kausihuoneissa viljeltyjä vadelmia on ollut tarjolla jo juhannuksen tienoista lähtien. Elokuun alusta lähtien on kerätty aikaisimmilta tiloilta ensimmäisiä … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Avomaan vadelmat ja pensasmustikat kypsyvät

Kysely suomalaisille nautatiloille: Suuri joukko lehmiä kuolee ja sairastuu luontoon heitettyjen juomatölkkien vuoksi

Yllättävän suuri joukko suomalaisten nautatilojen lehmiä kuolee tai sairastuu luontoon heitettyjen juomatölkkien vuoksi. Teiden varsille heitetyt tölkit päätyvät pelloille ja silppuuntuvat rehun sekaan aiheuttaen lehmille vakavia sisäisiä vammoja. Merkittävä osa tiloista kärsii myös muiden roskien, erityisesti lasinsirujen ja muovijätteen, aiheuttamista haitoista. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Kysely suomalaisille nautatiloille: Suuri joukko lehmiä kuolee ja sairastuu luontoon heitettyjen juomatölkkien vuoksi

Vaasan Oy panostaa kotimaisen rukiin viljelyyn – viljelysopimukset kasvattavat rukiin viljelymääriä

Kotimainen ruis on hyvässä nosteessa. Suomalaiset haluavat, että kansallis-ruokamme ruisleipä leivotaan kotimaisesta rukiista, ja tämän toiveen toteuttamiseen on sitoutunut myös Vaasan Oy. Vaasan on tehnyt Raision kanssa viljelijäsopimuksia noin 40 suomalaisen rukiinviljelijän kanssa. Kysynnän kasvu on lisännyt myös viljelijöiden kiinnostusta rukiin viljelyyn. … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Vaasan Oy panostaa kotimaisen rukiin viljelyyn – viljelysopimukset kasvattavat rukiin viljelymääriä

Maatilat hyötyvät yhteishankinnasta

Juuri valmistuneen tutkimuksen mukaan yhteishankintarenkaan kautta tuotantopanoksensa hankkiva 60 hehtaarin kasvinviljelytila säästää vuositasolla hankinnoissaan noin 2000 euroa. Hintaa verrattiin MTK:n talousvaliokunnan teettämään Maatilojen tuotantotarvikkeiden hintatietous-tutkimuksen tuloksiin. Jyväskylän ammattikorkeakoulun agrologiopiskelija Marianne Niinikoski tutki opinnäytetyössään Koskenkylän pienviljelijäyhdistyksen hankintarenkaan toimintaa. Saarijärven Koskenkylän pienviljelijäyhdistyksen … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Maatilat hyötyvät yhteishankinnasta

Tarhatuissa minkeissä uusi taudinaiheuttaja

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimuksissa on selvinnyt, että tarhatuissa minkeissä vuonna 2013 todetun kohtutulehdusepidemian aiheutti Clostridium limosum -bakteeri. Taudinaiheuttajan tunnistaminen auttaa ehkäisemään uusia epidemioita, sillä rehun hygieniaan kiinnitetään tarkempaa huomiota ja oireiden ilmaantuessa oikea lääkitys voidaan aloittaa ajoissa. Tautitapaukset olivat ensimmäinen kerta, … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Tarhatuissa minkeissä uusi taudinaiheuttaja

Maatilojen velan määrä kasvanut 2010-luvulla

Maatilojen keskimääräinen velka on kasvanut vuodesta 2004 vuoteen 2015 noin 39 000 eurosta lähes 75 000 euroon. Suurimmalla osalla tuotantosuunnista velan määrä on kasvanut varallisuutta nopeammin, mikä näkyy nettovallisuuden pienenemisenä. Nettovarallisuuden lasku on ollut nopeampaa eläintuotantoon suuntautuneilla tiloilla kuin kasvinviljelyyn keskittyneillä tiloilla. Erityisesti vuosi 2015 oli selvästi heikompi eläin- kuin kasvitiloilla. Tiedot käyvät ilmi nyt julkaistavasta vuoden 2015 maa- ja metsätalousyrittäjien taloustilastosta.

Maatalouden velkojen kehitys tuotantosuunnittain vuosina 2004–2015:

mmtal_2015_2017-03-21_tie_001_fi_001

Maatalouden velan määrä on kasvanut eniten lypsykarjatiloilla, joilla oli vuonna 2015 tilakohtaista velkaa noin 161 000 euroa, kun velan määrä vuonna 2004 oli keskimäärin 57 000 euroa. Sika- ja siipikarjatiloilla oli velkaa lähtökohtaisesti enemmän, mutta se on vuosina 2004–2015 kasvanut kuitenkin hieman hitaampaa tahtia. Viljatiloilla velan määrä on lähes kaksinkertaistunut vuosien 2004–2015 aikana vuoden 2004 noin 23 000 eurosta vuoden 2015 noin 44 000 euroon. Muuhun kasvintuotantoon suuntautuneilla tiloilla tilakohtainen velka on kasvanut vuoden 2004 keskimäärin 26 000 eurosta vuoden 2015 noin 37 000 euroon. Katsauksessa maataloutta ja metsätaloutta käsitellään erikseen. Maatilayritysten tuloksia tarkastellaan katsauksen luvussa yksi. Henkilöverotietoihin perustuvat tiedot on esitetty katsauksen luvussa kaksi ja yksityismetsätalouden tilastot luvussa kolme.

Lähde: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus

Posted in Uncategorized | Comments Off on Maatilojen velan määrä kasvanut 2010-luvulla

Metsähallituksen Korteniemen perinnetila on vuoden 2017 perinnemaisema ja leppoisan elämäntavan edelläkävijä

Korteniemi/ Metsähallitus Metsähallituksen hoidossa olevan, Liesjärven kansallispuistoon kuuluvan, Korteniemen perinnetilan vuosi on alkanut voitokkaasti valinnalla vuoden 2017 perinnemaisemaksi. Valitsemalla Vuoden perinnemaiseman Maatiainen ry haluaa kiinnittää huomiota arvokkaisiin suomalaisiin kulttuurimaisemiin sekä edistää niiden säilymistä. Metsähallituksessa ollaan tyytyväisiä saadusta tunnustuksesta: ”Kortenimi on … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Metsähallituksen Korteniemen perinnetila on vuoden 2017 perinnemaisema ja leppoisan elämäntavan edelläkävijä