Category Archives: Maitotilat

Maidontuotannon pohjoista tukea korotetaan loppuvuodelle 2017

Hallitus vahvisti tänään syys–joulukuun 2017 maidontuotannolle maksettavan pohjoisen tuen määrän. Tukea korotetaan syyskuusta alkaen alkuvuoden 2017 tasosta yhteensä 1,2 sentillä litralta pohjoisen tuen alueella. Nyt päätetyllä asetusmuutoksella täydennetään alkuperäistä syys-joulukuulle päätettyä tukitasoa 0,7 sentillä litralta. Tämä tuen täydennys on osa … Continue reading

Posted in Maitotilat | Comments Off on Maidontuotannon pohjoista tukea korotetaan loppuvuodelle 2017

MTK:n maitovaliokunta: EU:n ja kansalliset kriisitoimet hyödynnettävä viisaasti

Maitokriisin lähde on maidon ylituotanto, joka painaa tuottajahintaa. EU:n komission heinäkuussa julkistama tukipaketti voi parhaimmillaan jarruttaa tilanteen pahenemista, käännettä parempaan on vaikea vieläkään ennakoida. Osana kriisipakettia komissio mahdollistaa vuoden 2016 tukiennakoiden maksamisen korotettuna ja normaalia lievemmin ehdoin. Mahdollisuus on käytettävä … Continue reading

Posted in Maitotilat | Comments Off on MTK:n maitovaliokunta: EU:n ja kansalliset kriisitoimet hyödynnettävä viisaasti

EU:lta lisätukea maitomarkkinoiden vakauttamiseen

Euroopan komissio esitteli tänään uuden 500 miljoonan euron tukipaketin Euroopan maitomarkkinoiden vakauttamiseksi. Toimet ovat jatkoa aiemmille tukipaketeille, jotka hyväksyttiin syyskuussa 2015 ja maaliskuussa 2016. Maatalouskomissaari Phil Hogan kertoi paketin yksityiskohdat tänään pidetyssä maatalous- ja kalastusneuvoston kokouksessa Brysselissä. Suomea kokouksessa edusti … Continue reading

Posted in Maitotilat | Comments Off on EU:lta lisätukea maitomarkkinoiden vakauttamiseen

Maidontuotanto lisääntynyt ja tehostunut Etelä-Savossa

Kuva: Anu Raatikainen Maidontuotanto on vähentynyt 2000-luvun alusta asti Etelä-Savossa, mutta viimevuosina tuotanto on kääntynyt nousuun. Maitotilojen lukumäärä on vähentynyt 60:llä kolmen viime vuoden aikana, mutta maidontuotanto on lisääntynyt lähes kuudella miljoonalla litralla. Luonnonvarakeskuksen (Luke) tilastojen mukaan Etelä-Savossa on vajaa … Continue reading

Posted in Maitotilat | Comments Off on Maidontuotanto lisääntynyt ja tehostunut Etelä-Savossa

Taustaa suomalaisesta maidosta: MAITOALA KEHITTÄÄ LAATUTUOTTEITA

Suomessa on noin 285 000 lypsylehmää, jotka tuottavat yli kaksi miljardia litraa maitoa vuodessa eli reilun litran päivässä jokaista suomalaista kohden. Ne tuottavat raaka-aineen reilulle sadalle suomalaiselle maidonjalostajalle, joiden tuotteilla herkutellaan Suomessa ja ulkomailla. Valion laatupäällikkö Hanna Laitinen korostaa raaka-aineen eli … Continue reading

Posted in Maitotilat | Comments Off on Taustaa suomalaisesta maidosta: MAITOALA KEHITTÄÄ LAATUTUOTTEITA

Maidon tuotantotuen muutoksilla vain pieniä vaikutuksia tilalle maksettavaan tukeen

Maidon pohjoisen tuotantotuen maksamista rajoitetaan elokuussa tuotetusta maidosta lähtien tukiyksikkökertoimella, jonka suuruus on 0,9. Tukiyksikkökertoimella kerrotaan tuotettu maitomäärä, jonka jälkeen saadaan litrat, joille voidaan maksaa tukea. Tukea saavien litrojen määrää on rajoitettava, koska maidontuotanto C-tukialueella ylittää nykyään enimmäismäärän, jolle Suomi … Continue reading

Posted in Maitotilat | Comments Off on Maidon tuotantotuen muutoksilla vain pieniä vaikutuksia tilalle maksettavaan tukeen

Pohjoisen maidontuotannon vuoden 2015 kansallisen lisätuen määrä vahvistettiin ja loppuvuoden tuotannolle asetettiin tukiyksikkökerroin

Hallitus vahvisti tänään pohjoisen tuen täydennyksenä maidontuotannon tammi- ja helmikuun tuotannolle maksettavan lisätuen korotuksen 0,4 sentillä 1,9 senttiin litralta. Lisätuki on tarpeen Venäjän asettaman tuontikiellon vaikutusten helpottamiseksi. Vastaava 1,5 sentin lisätuki maksettiin maidon pohjoisen tuen yhteydessä myös loka-joulukuun 2014 tuotannolle. … Continue reading

Posted in Maitotilat | Comments Off on Pohjoisen maidontuotannon vuoden 2015 kansallisen lisätuen määrä vahvistettiin ja loppuvuoden tuotannolle asetettiin tukiyksikkökerroin

VALIO ja YARA tutkimusyhteistyöhön maidontuotannon kilpailukyvyn kehittämiseksi

Valio, Yara, Luonnonvarakeskus (Luke) ja Ruotsin maatalousyliopisto (SLU) ovat aloittaneet kolmevuotisen tutkimushankkeen, joka lisää tietoa ravinteiden optimaalisesta hyödyntämisestä säilörehunurmen tuotannossa ja lehmien ruokinnassa. Markkinamuutokset, kiintiöjärjestelmän poistuminen sekä ilmastonmuutos asettavat pohjoisten alueiden maidontuotannon uuteen tilanteeseen. Nurmen osuus lypsylehmän  ruokinnasta on 50−60 … Continue reading

Posted in Maitotilat | Comments Off on VALIO ja YARA tutkimusyhteistyöhön maidontuotannon kilpailukyvyn kehittämiseksi

POIKKEUKSELLINEN VUOSI MAITOTILOILLA SISÄLSI HYVÄÄ KEHITTYMISTÄ, TEHOSTAMISTA JA TULOKSIA – TALOUDEN HALLINTA TULEVAISUUDESSA KESKIÖSSÄ

Maidosta maksettiin vuonna 2014 syksyyn saakka ennätyskorkeaa tilityshintaa. Loppuvuonna tilityshinta laski kahteen otteeseen tuoden haasteita yritysten maksuvalmiuteen. – Tilityshinnan lasku oli seurausta Venäjän pakotteista ja yleisestä markkinatilanteen heikkenemisestä. Maidon hinnan vaihtelut tulevat olemaan arkipäivää kiintiöiden poistuttua, mikä tarkoitta sitä että … Continue reading

Posted in Maitotilat, ProAgria | Comments Off on POIKKEUKSELLINEN VUOSI MAITOTILOILLA SISÄLSI HYVÄÄ KEHITTYMISTÄ, TEHOSTAMISTA JA TULOKSIA – TALOUDEN HALLINTA TULEVAISUUDESSA KESKIÖSSÄ

MTK:n maitovaliokunta: Historiallinen hetki maitosektorilla – kiintiöiden aikakausi päättyy

Maitokiintiöiden kolmikymmenvuotinen aikakausi päättyy tänään. Valitettavasti eurooppalainen maidontuotanto joutuu ponnistamaan uuteen aikakauteen keskellä maitokriisiä. Vallitseva kriisi on seurausta maailmanlaajuisesta kysynnän kasvun hidastumisesta, tuotannon nopeasta kasvusta ja Venäjän tuontikiellosta. EU:n tuotanto kasvoi rajusti jo kiintiöjärjestelmän loppuaikoina kiintiön ylitysmaksuista huolimatta. Tulevaisuudessa kasvua … Continue reading

Posted in Maitotilat, MTK | Comments Off on MTK:n maitovaliokunta: Historiallinen hetki maitosektorilla – kiintiöiden aikakausi päättyy