Category Archives: Tilastokeskus

Maatilojen velan määrä kasvanut 2010-luvulla

Maatilojen keskimääräinen velka on kasvanut vuodesta 2004 vuoteen 2015 noin 39 000 eurosta lähes 75 000 euroon. Suurimmalla osalla tuotantosuunnista velan määrä on kasvanut varallisuutta nopeammin, mikä näkyy nettovallisuuden pienenemisenä. Nettovarallisuuden lasku on ollut nopeampaa eläintuotantoon suuntautuneilla tiloilla kuin kasvinviljelyyn keskittyneillä tiloilla. … Continue reading

Posted in Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus | Comments Off on Maatilojen velan määrä kasvanut 2010-luvulla

Viljan tuottajahintojen alamäki jatkui

Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 3,1 prosenttia vuoden 2016 kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Laskua oli kaikilla indeksin osa-alueilla tuoreita vihanneksia ja hedelmiä lukuunottamatta. Ennätyssuuri viljasato maailmalla ja täydet viljavarastot laskivat viljan hintaa reilun kymmeneksen. Eniten halpeni vehnä ja rehuohra. … Continue reading

Posted in Maatalouden tuottajahintaindeksi, Tilastokeskus | Comments Off on Viljan tuottajahintojen alamäki jatkui

Maatalousyrittäjien työkuoleman riski alentunut yli viidenneksen kymmenessä vuodessa

Maatalousyrittäjien kuoleman riski työpaikalla on alentunut 22 prosenttia vuosina 2004–2013. Tämä käy ilmi Tilastokeskuksen työtapaturmatilastosta, jossa verrattiin kahta viisivuotisjaksoa toisiinsa. Vuosina 2004–2008 maatalousyrittäjille sattui yhteensä 37 kuolemaan johtanutta työpaikkatapaturmaa, joka merkitsi keskimäärin 8,3 työkuolemaa 100 000 maatalousyrittäjää kohden vuodessa. Vuosina 2009–2013 … Continue reading

Posted in Tilastokeskus | Comments Off on Maatalousyrittäjien työkuoleman riski alentunut yli viidenneksen kymmenessä vuodessa

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 1,3 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 1,3 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palvelujen hinnat laskivat vuoden aikana 2,2 prosenttia. Investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousivat 1,1 prosenttia. Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 1/2010–3/2015: … Continue reading

Posted in Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi, Tilastokeskus | Comments Off on Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 1,3 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 1,0 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä vuodentakaisesta

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 1,0 prosenttia vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palvelujen hinnat laskivat vuoden aikana 1,9 prosenttia. Investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousivat 1,6 prosenttia. Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 1/2010–9/2014: … Continue reading

Posted in Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi, Tilastokeskus | Comments Off on Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 1,0 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä vuodentakaisesta

Maatalouden tuottajahinnat laskivat 10,7 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä vuodentakaisesta

Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 10,7 prosenttia vuoden 2014 kolmannella vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Ilman turkistuotantoa tuottajahinnat laskivat 5,4 prosenttia. Kasvituotteiden hinnat laskivat vuodessa 9,0 prosenttia. Eläinten ja eläintuotteiden hinnat laskivat 11,7 prosenttia. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 1/2010–9/2014: Kasvituotteiden hintojen lasku … Continue reading

Posted in Maatalouden tuottajahintaindeksi, Tilastokeskus | Comments Off on Maatalouden tuottajahinnat laskivat 10,7 prosenttia kolmannella vuosineljänneksellä vuodentakaisesta

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 1,0 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 1,0 prosenttia vuoden 2014 heinäkuussa vuotta aiempaan verrattuna. Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palvelujen hinnat laskivat vuoden aikana 2,0 prosenttia. Investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousivat 1,6 prosenttia. Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 1/2010–7/2014: Kokonaisindeksin … Continue reading

Posted in Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi, Tilastokeskus | Comments Off on Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 1,0 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta

Maatalouden tuottajahinnat laskivat 13,6 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta

Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 13,6 prosenttia vuoden 2014 heinäkuussa vuotta aiempaan verrattuna. Ilman turkistuotantoa tuottajahinnat laskivat 8,3 prosenttia. Kasvituotteiden hinnat laskivat vuodessa 18,5 prosenttia. Eläinten ja eläintuotteiden hinnat laskivat 10,5 prosenttia. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 1/2010–7/2014: Kasvituotteiden hintojen lasku johtui … Continue reading

Posted in Maatalouden tuottajahintaindeksi, Tilastokeskus | Comments Off on Maatalouden tuottajahinnat laskivat 13,6 prosenttia edellisvuoden heinäkuusta

Maatilojen keskikoko kasvanut 2000–luvulla

Kakkien maatilojen lukumäärä on laskenut vuodesta 2004 vuoteen 2012 yhteensä noin 18 prosenttia. Suurin vähennys maatilojen lukumäärässä, noin 30 prosenttia, tapahtui kokoluokassa, jonka tilojen pinta-ala oli 20-30 hehtaaria. Pienimpien alle viiden hehtaarin tilojen lukumäärä laski saman ajanjakson aikana noin 15 … Continue reading

Posted in Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus | Comments Off on Maatilojen keskikoko kasvanut 2000–luvulla

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 2,7 prosenttia tammikuussa

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 2,7 prosenttia vuoden 2013 tammikuusta vuoden 2014 vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palvelujen hinnat laskivat 4,1 prosenttia ja investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousivat 1,0 prosenttia. Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 1/2010–1/2014 … Continue reading

Posted in Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi, Tilastokeskus | Comments Off on Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 2,7 prosenttia tammikuussa