Category Archives: Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto

Maatilojen velan määrä kasvanut 2010-luvulla

Maatilojen keskimääräinen velka on kasvanut vuodesta 2004 vuoteen 2015 noin 39 000 eurosta lähes 75 000 euroon. Suurimmalla osalla tuotantosuunnista velan määrä on kasvanut varallisuutta nopeammin, mikä näkyy nettovallisuuden pienenemisenä. Nettovarallisuuden lasku on ollut nopeampaa eläintuotantoon suuntautuneilla tiloilla kuin kasvinviljelyyn keskittyneillä tiloilla. … Continue reading

Posted in Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus | Comments Off on Maatilojen velan määrä kasvanut 2010-luvulla

Maatilojen keskikoko kasvanut 2000–luvulla

Kakkien maatilojen lukumäärä on laskenut vuodesta 2004 vuoteen 2012 yhteensä noin 18 prosenttia. Suurin vähennys maatilojen lukumäärässä, noin 30 prosenttia, tapahtui kokoluokassa, jonka tilojen pinta-ala oli 20-30 hehtaaria. Pienimpien alle viiden hehtaarin tilojen lukumäärä laski saman ajanjakson aikana noin 15 … Continue reading

Posted in Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto, Tilastokeskus | Comments Off on Maatilojen keskikoko kasvanut 2000–luvulla