Category Archives: Väitökset

:VÄITÖS: Suomalaisten asenteita tuotantoeläimiin selvitettiin laajalla kyselyllä

Valtiotieteiden maisteri Saara Kupsala tutki väitöskirjassaan laajan kyselyn avulla suomalaisten asenteita tuotantoeläinten hyvinvointiin ja näihin asenteisiin yhteydessä olevia tekijöitä. Lisäksi tutkittiin ryhmäkeskustelujen avulla, millaisia merkityksiä kuluttajat liittävät lihaan ja eläinten käyttöön ruokana. Tulosten perusteella naiset, nuoret ikäryhmät ja kaupunkien asukkaat arvioivat tuotantoeläinten … Continue reading

Posted in Väitökset | Comments Off on :VÄITÖS: Suomalaisten asenteita tuotantoeläimiin selvitettiin laajalla kyselyllä

Väitös: Mistä maito tulee? Alakoululaisilla heikko käsitys ruoantuotannosta

Filosofian maisteri Pia Smeds Suurella osalla alakoululaisista on heikko käsitys ruoantuotannosta. Moni ei esimerkiksi tiedä, mistä maito tulee. Yksi ratkaisu tilanteeseen on ruokakasvatus esimerkiksi maatilalla tai koulupuutarhassa. Asioiden opiskelu aidossa ympäristössä parantaa myös oppimistuloksia merkittävästi. Tuore väitöstutkimus paljastaa, että yli … Continue reading

Posted in Väitökset | Comments Off on Väitös: Mistä maito tulee? Alakoululaisilla heikko käsitys ruoantuotannosta

Suuret maatilat laajentavat edelleen – voittoa vaikea saada lyhyellä tähtäimellä

Suomen maatiloilla merkittävin laajentamista selittävä tekijä on tilan alkuperäinen koko eli alkujaan suuret tilat ovat myös todennäköisimpiä laajentajia, ilmenee Helsingin yliopiston väitöstutkimuksesta. Tuotantosuunnalla tai tukialueella ei ole huomattavaa vaikutusta, kun tilaa aiotaan laajentaa. VTM Antti Hyvärisen väitöskirja tarkistetaan maatalous-metsätieteellisessä tiedekunnassa … Continue reading

Posted in Väitökset | Comments Off on Suuret maatilat laajentavat edelleen – voittoa vaikea saada lyhyellä tähtäimellä

:VÄITÖS: Maatilojen riskit kuriin taitavalla johtamisella ja riskien hallinnalla

Maatalousyrittäjät kohtaavat työssään erilaisia turvallisuusriskejä, jotka voivat häiritä yritysten päivittäistä työtä ja vaarantaa maatalousyrityksen toiminnan jatkuvuuden. Aalto-yliopistossa 11.2. tarkastettavassa väitöstutkimuksessa tarkastellaan maatilan riskejä ja esitetään keinoja, joiden avulla niitä voitaisiin hallita nykyistä paremmin. Maatiloille tehdyn kyselyn mukaan yleisimpiä tapaturmariskitekijöitä ovat … Continue reading

Posted in Väitökset | Comments Off on :VÄITÖS: Maatilojen riskit kuriin taitavalla johtamisella ja riskien hallinnalla

Väitös: Utaretulehdusbakteerin kiinnittymisellä utareen epiteelisoluihin merkitystä bakteerin lisääntymis- ja infektiokykyyn

Kuva: Paavo Karhunen. Naudan utaretulehdus on lypsykarjan yleinen ja maidontuottajalle suuria kustannuksia aiheuttava tauti. Utaretulehdusta aiheuttavia bakteereja on useita, mutta vakavampia, kliinisiä oireita sisältäviä tulehduksia aiheuttavat etenkin Escherichia coli, Staphylococcus aureus ja Streptococcus uberis. Lievempiä tulehduksia aiheuttavien bakteerien pääryhmän muodostavat … Continue reading

Posted in Eläinlääkintä, Väitökset | Comments Off on Väitös: Utaretulehdusbakteerin kiinnittymisellä utareen epiteelisoluihin merkitystä bakteerin lisääntymis- ja infektiokykyyn

Väitös: Naudan perinnöllisten sairauksia aiheuttavien geenimutaatioiden löytyminen edesauttaa naudanjalostusta terveempään suuntaan

Kuvaaja: Eeva Karmitsa Lypsykarjataloudessa käytetään laajasti keinosiemennystä, jolloin vain harvat sonnit lisääntyvät, mutta yhdellä sonnilla voi olla jopa kymmeniä tuhansia jälkeläisiä. Tämä mahdollistaa tehokkaan jalostuksen, mutta varjopuolena myös haitalliset perintötekijät voivat päästä leviämään laajalle populaatioon aiheuttaen perinnöllisiä sairauksia. Väitöskirjatyössään MSc … Continue reading

Posted in Väitökset, Yleiset uutiset | Comments Off on Väitös: Naudan perinnöllisten sairauksia aiheuttavien geenimutaatioiden löytyminen edesauttaa naudanjalostusta terveempään suuntaan

Väitös: Punkit levittävät nautakarjan rokkotaudin ’Lumpy skin disease’ -virusta

Lumpy skin disease- viruksen aiheuttama, Afrikassa ja Lähi-idässä esiintyvä nautakarjan rokkotauti. Kuva: Tuppurainen. ’Lumpy skin disease’ (LSD) on taloudellisesti merkittävä Lumpy skin disease- viruksen (LSDV) aiheuttama, Afrikassa ja Lähi-idässä esiintyvä nautakarjan rokkotauti. Suomen eläintautiluokituksessa LSD on määritelty helposti leviäviin eläintauteihin, … Continue reading

Posted in Väitökset | Comments Off on Väitös: Punkit levittävät nautakarjan rokkotaudin ’Lumpy skin disease’ -virusta

:VÄITÖS: Laidunnus niityillä kasvavien sammalten elinehto

Tuomo Takala on kirjoittanut ylioppilaaksi Virolahden lukiosta vuonna 2005. Hän on suorittanut filosofian maisterin tutkinnon Itä-Suomen yliopistossa vuonna 2010. Perinteiseen karjatalouteen kiinteästi kuuluneet lannoittamattomat ja muokkaamattomat luonnonlaitumet ja -niityt eli perinnebiotoopit ovat tunnettuja rikkaasta putkilokasvilaji- ja hyönteislajistostaan. Muut perinnebiotooppien eliöryhmät … Continue reading

Posted in Väitökset | Comments Off on :VÄITÖS: Laidunnus niityillä kasvavien sammalten elinehto

Väitös: Uutta tietoa nautojen kiimansynkronointiohjelmien kehittämiseen

Hedelmällisyyshäiriöt ovat tavallisia lypsylehmillä. Kuva: Mari Rantala. Lypsylehmien tiinehtyvyys on heikentynyt usean vuosikymmenen ajan kaikkialla maailmassa, myös Suomessa, jossa lehmien poikimaväli on pidentynyt noin kuukaudella viimeisten parinkymmenen vuoden aikana. ELL Mari Rantala selvittää väitöskirjatyössään lypsylehmien kiiman synkronointiin käytettyjen hormonihoitojen vaikutuksia … Continue reading

Posted in Väitökset, Yleiset uutiset | Comments Off on Väitös: Uutta tietoa nautojen kiimansynkronointiohjelmien kehittämiseen

Lietelannan käytettävyys paranee uusilla teknologioilla

Lietelannan käyttöä ja hygieenistä laatua voidaan parantaa huomattavasti nykyisestä uusilla ilmastukseen perustuvilla teknologiolla, osoittaa uusi väitöstutkimus. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n tutkija Anni Alitalo on kehittänyt väitöstutkimuksessaan menetelmiä, joilla voidaan parantaa lietelannan ravinteiden kierrätystä ja vähentää käyttöön liittyviä haju- ja hygieniaongelmia. – … Continue reading

Posted in Väitökset, Yleiset uutiset | Comments Off on Lietelannan käytettävyys paranee uusilla teknologioilla