Category Archives: TUKES

Tiukennuksia perunan kasvinsuojeluainejäämille

Suomessa perunan harmaahilseen torjuntaan käytettävän Rizolex 50 SC -valmisteen jäämien enimmäismäärävaatimukset tiukentuvat. Tässä valmisteessa on tehoaineena tolklofossi-metyyliä, jonka jäämien enimmäismäärä myytävässä perunassa tiukentuu 26. elokuuta alkaen. Tiukennukset johtuvat tehoaineelle tehdyistä riskinarvioista. Mitä tiukennukset tarkoittavat käytännössä? Tolklofossi-metyyli -tehoaineen jäämien enimmäismäärä on … Continue reading

Posted in Peruna, TUKES | Comments Off on Tiukennuksia perunan kasvinsuojeluainejäämille

Näin voit käyttää kasvinsuojeluaineita kerääjäkasvin kanssa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut paljon yhteydenottoja siitä, saako kerääjäkasvia aluskasvina kasvavalle viljelykasville levittää kasvinsuojeluaineita, jos valmistetta ei ole hyväksytty kerääjäkasville. Tukes on linjannut, että tällaisilla viljelmillä käytettävien kasvinsuojeluaineiden ei tarvitse olla hyväksytty kerääjäkasveille. Kerääjäkasvit käyttävät yksivuotisen varsinaisen viljelykasvin … Continue reading

Posted in TUKES | Comments Off on Näin voit käyttää kasvinsuojeluaineita kerääjäkasvin kanssa

Entistä suurempi määrä kasvinsuojeluaineista varastoitava jatkossa lukitussa tilassa

Entistä suurempi määrä kasvinsuojeluaineista pitää varastoida lukitussa tilassa EU:n uuden CLP-asetuksen myötä. Pakkausten luokituksessa, merkinnöissä ja pakkaamisessa on menossa muutaman vuoden siirtymäaika, jonka aikana valmisteen pakkausmerkinnät saavat olla joko väistyvän lainsäädännön tai CLP-asetuksen mukaisia. Siirtymäaikana kasvinsuojeluaineiden markkinoille saattajien ja käyttäjien … Continue reading

Posted in TUKES | Comments Off on Entistä suurempi määrä kasvinsuojeluaineista varastoitava jatkossa lukitussa tilassa

Tukesilta poikkeuslupa neonikotinoideja sisältävien kasvinsuojeluaineiden käyttöön

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on antanut poikkeusluvan käyttää Elado FS 480- ja Cruise OSR -valmisteita öljykasvien siementen peittaukseen keväällä 2015. Valmisteiden tehoaineet ovat neonikotinoideja, joiden käytön Euroopan komissio on väliaikaisesti kieltänyt mehiläisille mahdollisesti haitallisina. Poikkeusluvan perusteena on, ettei kevätöljykasvien kirppojen … Continue reading

Posted in TUKES | Comments Off on Tukesilta poikkeuslupa neonikotinoideja sisältävien kasvinsuojeluaineiden käyttöön

Tukes kehottaa viljelijöitä tarkistamaan muuttuneet kasvinsuojeluaineiden suojaetäisyydet vesistöstä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on muuttanut ruiskutettavien kasvinsuojeluaineiden suojaetäisyyksiä vesistöstä. Muutokset johtuvat Tukesin kasvinsuojeluaineille tekemistä riskinarvioinneista, joissa Suomessa käytettävien kasvinsuojeluaineiden vaarallisuus vesistön kasveille ja eläimille on arvioitu uudelleen. Tukes kehottaa viljelijöitä tarkistamaan käyttämiensä kasvinsuojeluaineiden uudet suojaetäisyydet Tukesin verkkosivuilla olevasta valmisteiden … Continue reading

Posted in TUKES, Yleiset uutiset | Comments Off on Tukes kehottaa viljelijöitä tarkistamaan muuttuneet kasvinsuojeluaineiden suojaetäisyydet vesistöstä

TUKES: Mehiläisiin vaikuttavien kasvinsuojeluaineiden käyttöön haetaan EU-tason ratkaisua

Suomessa ja muuallakin Euroopassa käydään keskustelua neonikotinoideja sisältävien hyönteisten torjuntaan tarkoitettujen kasvinsuojeluaineiden haitallisista vaikutuksista mehiläisille ja muille pölyttäville hyönteisille. Eilen Euroopan komission kokouksessa jäsenmaat käsittelivät ensimmäistä kertaa näiden aineiden käytön rajoittamista.  Komissio järjestää aiheesta laajan keskustelutilaisuuden muun muassa teollisuuden, maanviljelijöiden ja … Continue reading

Posted in Evira, TUKES, Yleiset uutiset | Comments Off on TUKES: Mehiläisiin vaikuttavien kasvinsuojeluaineiden käyttöön haetaan EU-tason ratkaisua

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto – Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): EU ohjaa jäsenmaitaan entistä monipuolisempaan kasvinsuojeluun

Pelto- ja puutarhaviljelijöiden tulee jatkossa löytää kasvinsuojeluaineiden käytön rinnalle muita torjuntamenetelmiä. Euroopan unionin jäsenmaiden viranomaiset kokoontuvat Helsinkiin 25.–26.10. käsittelemään kasvinsuojeluaineiden kestävää käyttöä ja pyrkivät löytämään keinoja siihen, miten viljelijät saataisiin lopettamaan rutiininomainen kasvinsuojeluaineiden käyttö. Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) isännöimässä kokouksessa … Continue reading

Posted in TUKES | Comments Off on Turvallisuus- ja kemikaalivirasto – Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes): EU ohjaa jäsenmaitaan entistä monipuolisempaan kasvinsuojeluun

TUKES: Varo kasvinsuojeluaineiden tuoteväärennöksiä

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) kehottaa kasvinsuojeluaineiden käyttäjiä tarkkaavaisuuteen tuoteväärennösten varalta. Euroopan kasvinsuojelujärjestön ECPA:n (European Crop Protection Association) mukaan parin viime vuoden aikana EU:ssa ja lähialueilla on takavarikoitu satoja tonneja kasvinsuojeluaineiden tuoteväärennöksiä. Kasvinsuojeluaineita hankkivan pitää muistaa myös, että toisesta maasta ostettuja … Continue reading

Posted in TUKES | Comments Off on TUKES: Varo kasvinsuojeluaineiden tuoteväärennöksiä

TUKES: Yritä hävittää jyrsijät muilla keinoin ennen kuin myrkytät

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) muistuttaa, että jyrsijämyrkkyjä on käytettävä harkitusti ja myrkkyjen käyttöohjeet on syytä lukea huolellisesti. Jyrsijämyrkkyjä ei suositella ensisijaisena vaihtoehtona hiirien ja rottien torjuntaan, koska niiden vaikutus ympäristöön on haitallinen. Vanhentuneita tai torjunnan jälkeen poiskerättäviä jyrsijämyrkkyjä pitää aina … Continue reading

Posted in Jyrsijät, TUKES | Comments Off on TUKES: Yritä hävittää jyrsijät muilla keinoin ennen kuin myrkytät