Category Archives: Peruna

Perunavarastot pitkän ajan keskiarvojen alapuolella

Lokakuun puolivälissä ruokaperunaa oli maatilojen varastoissa 158 miljoonaa kiloa. Kun mukaan lasketaan myös ruokateollisuusperuna, oli varastoissa perunaa 190 miljoonaa kiloa. Poikkeukselliseen heikkoon syksyyn 2015 verrattuna on ruokaperunaa 20 miljoonaa kiloa enemmän, mutta pitkän ajan keskiarvoihin verrattuna ovat perunavarastot 15 prosenttia … Continue reading

Posted in Peruna | Comments Off on Perunavarastot pitkän ajan keskiarvojen alapuolella

Tiukennuksia perunan kasvinsuojeluainejäämille

Suomessa perunan harmaahilseen torjuntaan käytettävän Rizolex 50 SC -valmisteen jäämien enimmäismäärävaatimukset tiukentuvat. Tässä valmisteessa on tehoaineena tolklofossi-metyyliä, jonka jäämien enimmäismäärä myytävässä perunassa tiukentuu 26. elokuuta alkaen. Tiukennukset johtuvat tehoaineelle tehdyistä riskinarvioista. Mitä tiukennukset tarkoittavat käytännössä? Tolklofossi-metyyli -tehoaineen jäämien enimmäismäärä on … Continue reading

Posted in Peruna, TUKES | Comments Off on Tiukennuksia perunan kasvinsuojeluainejäämille

Ruokaperunaa on varastoissa poikkeuksellisen vähän

Kesän 2015 haastavat sääolot ja nostoaikaan sattuneet pakkaset jättivät syksyn perunavarastot normaalia tyhjemmiksi. Ruoka- ja ruokateollisuusperunavarastot ovat pienentyneet lokakuun puolivälin 173 miljoonasta kilosta tammikuu puolivälin 87 miljoonaa kiloon. Edellisen kerran näin vähän perunaa oli varastoissa tammikuussa 2013. Tammikuun puolivälissä ruokaperunaa … Continue reading

Posted in Peruna | Comments Off on Ruokaperunaa on varastoissa poikkeuksellisen vähän

Peruna markkinakatsaus kaudelle 2015-16

Tulevaisuudessa tulemme muistamaan viljelykauden 2015 vuotena, jolloin perunat istutettiin myöhään ja sääolosuhteet olivat huonot kesä- janäkuussahei. Hyvä sää elo- ja syyskuussa ja sen jälkeen ankara pakkasjakso lokakuun alussa. Sään aiheuttamat ongelmat ovat rasittaneet viljelyksiä ja viljelijöitä eri tavoin ja osalle … Continue reading

Posted in Peruna | Comments Off on Peruna markkinakatsaus kaudelle 2015-16

Uudistettu siemenperuna-asetus käyttöön syyskuun alusta

Kansallista siemenperunan kaupasta annettua asetusta yksinkertaistettiin ja kevennettiin EU-lainsäädännön muutosten seurauksena kesäkuussa. Siemenperuna-asetusta on ajantasaistettu monin kohdin ja mm. määritelmiä ja tiedoston pitämistä koskevia vaatimuksia on selkeytetty. Yksinkertaistettu asetus tulee voimaan 1.9. Siemenperunaluokkien viralliset nimet muuttuvat. Sertifioitua luokka A:ta kutsutaan … Continue reading

Posted in Peruna | Comments Off on Uudistettu siemenperuna-asetus käyttöön syyskuun alusta

JEPO Peruna Markkinakatsaus 31.8.2015

Ruokaperunan pienentynyt viljelypinta-ala ja epäsuotuisat sääolosuhteet  leikkaavat perunasatoa sekä Euroopassa että Suomessa. Syy pienentyneeseen pinta-alaan on parin viime vuoden heikko markkinatilanne ja osittain myös uudet viranomaismääräykset. Vaihtelevilla sääolosuhteilla on ollut vaikutuksia kaikilla mahdollisilla tavoilla ympäri Eurooppaa. Alussa oli esim. ennätysaikaisia … Continue reading

Posted in Peruna | Comments Off on JEPO Peruna Markkinakatsaus 31.8.2015

Kotimainen varhaisperuna ehti juhannuspöytään

Kevään viileästä säästä huolimatta kotimaiset uudet perunat ehtivät keskikesän juhlaan. Varhaisperunat ovat keskenkasvuisia ja heikkokuorisia perunoita, joiden kuori lähtee kevyesti hieraisemalla. Tämäntyyppistä varhaisperunaa käytetään alkukesästä ruokapöytien herkkuna vain pohjoisilla leveysasteilla. Varhaisperunaksi viljellään lajikkeita, jotka kestävät kevään kylmiä säitä ja pystyvät … Continue reading

Posted in Peruna | Comments Off on Kotimainen varhaisperuna ehti juhannuspöytään

ViljelyKasvu ohjaa kannattavaan perunanviljelyyn ja täsmentää lajikkeen mukaista viljelytekniikkaa

Markkinatilanteen muutokset, tuontipaine, kaupan hankintojen keskittäminen, kasvinsuojelun haasteet, ja epäedulliset sääolosuhteet tuovat suurimmat riskit perunan viljelyyn. Riskien hallinnan merkitys korostuu liikevaihdon kasvaessa. – Haasteellisessa tilanteessa viljelyn huolellinen suunnittelu, viljelytoimien tarkennus kasvukaudella, sato- ja laaturiskien pienentäminen sekä pellolla että varastossa, ja … Continue reading

Posted in Peruna, ProAgria | Comments Off on ViljelyKasvu ohjaa kannattavaan perunanviljelyyn ja täsmentää lajikkeen mukaista viljelytekniikkaa

Perunan hyvät viljelytekniset käytännöt vähentävät kasvintuhoojariskejä

ProAgria Keskusten Liiton koordinoiman peruna-alan asiantuntijaryhmä kokosi perunan hyvät kasvinterveydelliset viljelytavat ohjeistoksi ja oppaaksi. Asiantuntijaryhmä koosti suositeltavat käytännöt ja menetelmät. Ohjeistuksessa otettiin huomioon siemenperunan hankinnan, viljelykierron ja -tekniikan, tuotannon hygienian, sadon käsittelyn, käytettävien yhteiskoneiden ja -laitteiden sekä perunajätteiden ja jätevesien … Continue reading

Posted in Peruna, ProAgria | Comments Off on Perunan hyvät viljelytekniset käytännöt vähentävät kasvintuhoojariskejä

Ruokaperunaa varastoissa 109 miljoonaa kiloa

Tammikuun puolivälissä maatilojen varastoissa oli ruokaperunaa 109 miljoonaa kiloa eli 16 miljoonaa kiloa viimevuotista vähemmän. Varastot ovat tyhjentyneet viime talven tahtiin, mutta perunaa riittäisi kotimaan kulutuksen lisäksi vientiinkin. Ruoka- ja ruokateollisuusperunan kokonaisvarastomäärä oli 127 miljoonaa kiloa. Viime vuodet ovat olleet … Continue reading

Posted in Peruna | Comments Off on Ruokaperunaa varastoissa 109 miljoonaa kiloa