Category Archives: Peruna

Suomalaisten ruokaperunat varastossa pääosin Pohjanmaan alueella

Tammikuun puolivälissä oli maatilojen varastoissa ruoka- ja ruokateollisuusperunaa 115 miljoonaa kiloa. Tästä ruokaperunaa oli 100 miljoonaa kiloa. Perunavarastot ovat tyhjentyneet lokakuun puolivälistä 81 miljoonalla kilolla, keskimäärin 27 miljoonalla kilolla kuukaudessa. Tämä vastaa pitkän ajan keskiarvoa. Jo kolmas peräkkäinen vaikea kasvukausi … Continue reading

Posted in Peruna | Comments Off on Suomalaisten ruokaperunat varastossa pääosin Pohjanmaan alueella

Haastava kasvukausi ruokaperunalla

Lokakuun puolivälissä ruokaperunaa oli maatilojen varastoissa 171 miljoonaa kiloa. Määrä on 13 miljoonaa kiloa viimesyksyistä suurempi, mutta selvästi alle pitkän ajan keskiarvon. Keskimäärin lokakuussa on ollut ruokaperunaa varastoissa 184 miljoonaa kiloa. Kun mukaan lasketaan myös ruokateollisuusperuna, oli varastoissa perunaa yhteensä … Continue reading

Posted in Peruna | Comments Off on Haastava kasvukausi ruokaperunalla

Perunavarastot pitkän ajan keskiarvojen alapuolella

Lokakuun puolivälissä ruokaperunaa oli maatilojen varastoissa 158 miljoonaa kiloa. Kun mukaan lasketaan myös ruokateollisuusperuna, oli varastoissa perunaa 190 miljoonaa kiloa. Poikkeukselliseen heikkoon syksyyn 2015 verrattuna on ruokaperunaa 20 miljoonaa kiloa enemmän, mutta pitkän ajan keskiarvoihin verrattuna ovat perunavarastot 15 prosenttia … Continue reading

Posted in Peruna | Comments Off on Perunavarastot pitkän ajan keskiarvojen alapuolella

Tiukennuksia perunan kasvinsuojeluainejäämille

Suomessa perunan harmaahilseen torjuntaan käytettävän Rizolex 50 SC -valmisteen jäämien enimmäismäärävaatimukset tiukentuvat. Tässä valmisteessa on tehoaineena tolklofossi-metyyliä, jonka jäämien enimmäismäärä myytävässä perunassa tiukentuu 26. elokuuta alkaen. Tiukennukset johtuvat tehoaineelle tehdyistä riskinarvioista. Mitä tiukennukset tarkoittavat käytännössä? Tolklofossi-metyyli -tehoaineen jäämien enimmäismäärä on … Continue reading

Posted in Peruna, TUKES | Comments Off on Tiukennuksia perunan kasvinsuojeluainejäämille

Ruokaperunaa on varastoissa poikkeuksellisen vähän

Kesän 2015 haastavat sääolot ja nostoaikaan sattuneet pakkaset jättivät syksyn perunavarastot normaalia tyhjemmiksi. Ruoka- ja ruokateollisuusperunavarastot ovat pienentyneet lokakuun puolivälin 173 miljoonasta kilosta tammikuu puolivälin 87 miljoonaa kiloon. Edellisen kerran näin vähän perunaa oli varastoissa tammikuussa 2013. Tammikuun puolivälissä ruokaperunaa … Continue reading

Posted in Peruna | Comments Off on Ruokaperunaa on varastoissa poikkeuksellisen vähän

Peruna markkinakatsaus kaudelle 2015-16

Tulevaisuudessa tulemme muistamaan viljelykauden 2015 vuotena, jolloin perunat istutettiin myöhään ja sääolosuhteet olivat huonot kesä- janäkuussahei. Hyvä sää elo- ja syyskuussa ja sen jälkeen ankara pakkasjakso lokakuun alussa. Sään aiheuttamat ongelmat ovat rasittaneet viljelyksiä ja viljelijöitä eri tavoin ja osalle … Continue reading

Posted in Peruna | Comments Off on Peruna markkinakatsaus kaudelle 2015-16

Uudistettu siemenperuna-asetus käyttöön syyskuun alusta

Kansallista siemenperunan kaupasta annettua asetusta yksinkertaistettiin ja kevennettiin EU-lainsäädännön muutosten seurauksena kesäkuussa. Siemenperuna-asetusta on ajantasaistettu monin kohdin ja mm. määritelmiä ja tiedoston pitämistä koskevia vaatimuksia on selkeytetty. Yksinkertaistettu asetus tulee voimaan 1.9. Siemenperunaluokkien viralliset nimet muuttuvat. Sertifioitua luokka A:ta kutsutaan … Continue reading

Posted in Peruna | Comments Off on Uudistettu siemenperuna-asetus käyttöön syyskuun alusta

JEPO Peruna Markkinakatsaus 31.8.2015

Ruokaperunan pienentynyt viljelypinta-ala ja epäsuotuisat sääolosuhteet  leikkaavat perunasatoa sekä Euroopassa että Suomessa. Syy pienentyneeseen pinta-alaan on parin viime vuoden heikko markkinatilanne ja osittain myös uudet viranomaismääräykset. Vaihtelevilla sääolosuhteilla on ollut vaikutuksia kaikilla mahdollisilla tavoilla ympäri Eurooppaa. Alussa oli esim. ennätysaikaisia … Continue reading

Posted in Peruna | Comments Off on JEPO Peruna Markkinakatsaus 31.8.2015

Kotimainen varhaisperuna ehti juhannuspöytään

Kevään viileästä säästä huolimatta kotimaiset uudet perunat ehtivät keskikesän juhlaan. Varhaisperunat ovat keskenkasvuisia ja heikkokuorisia perunoita, joiden kuori lähtee kevyesti hieraisemalla. Tämäntyyppistä varhaisperunaa käytetään alkukesästä ruokapöytien herkkuna vain pohjoisilla leveysasteilla. Varhaisperunaksi viljellään lajikkeita, jotka kestävät kevään kylmiä säitä ja pystyvät … Continue reading

Posted in Peruna | Comments Off on Kotimainen varhaisperuna ehti juhannuspöytään

ViljelyKasvu ohjaa kannattavaan perunanviljelyyn ja täsmentää lajikkeen mukaista viljelytekniikkaa

Markkinatilanteen muutokset, tuontipaine, kaupan hankintojen keskittäminen, kasvinsuojelun haasteet, ja epäedulliset sääolosuhteet tuovat suurimmat riskit perunan viljelyyn. Riskien hallinnan merkitys korostuu liikevaihdon kasvaessa. – Haasteellisessa tilanteessa viljelyn huolellinen suunnittelu, viljelytoimien tarkennus kasvukaudella, sato- ja laaturiskien pienentäminen sekä pellolla että varastossa, ja … Continue reading

Posted in Peruna, ProAgria | Comments Off on ViljelyKasvu ohjaa kannattavaan perunanviljelyyn ja täsmentää lajikkeen mukaista viljelytekniikkaa