Category Archives: Metsä

Metsäkeskus luo kehittämishankkeilla elinvoimaa maaseudulle

Metsäkeskus on toteuttanut päättyneellä EU-ohjelmakaudella 2007-2013 lukuisia erilaisia metsätalouden kehittämishankkeita. Kehittämis- ja investointihankkeet ovat EU-ohjelmien työväline ohjelmien laadullisten ja määrällisten tavoitteiden saavuttamiseen. Osallistuminen EU-ohjelmien toteutukseen maakunnissa on myös keskeinen osa Kansallisen metsäohjelman toimeenpanoa. Kehittämishankkeissa on kannustettu metsänomistajia metsäomaisuutensa aktiiviseen käyttöön. … Continue reading

Posted in Metsä | Comments Off on Metsäkeskus luo kehittämishankkeilla elinvoimaa maaseudulle

Metsälaki uudistuu

Valtioneuvosto antoi tänään 13.6. eduskunnalle esityksen laiksi metsälain uudistamisesta. Metsälakiin tehdään merkittäviä muutoksia, jotta se vastaisi nykyistä paremmin metsänomistajien tavoitteissa, metsäsektorin toimintaympäristössä sekä koko yhteiskunnassa tapahtuneisiin muutoksiin. Uudistus toteuttaa myös pääministeri Kataisen hallitusohjelmaa ja lakiesitys on tärkeä osa käynnissä olevaa … Continue reading

Posted in Metsä, MMM | Comments Off on Metsälaki uudistuu

MTK ry: Ohjakset omiin käsiin ja reki liikkeelle EU:n metsäpolitiikassa

Metsäpolitiikkaa tehdään EU:ssa milloin ilmastopolitiikan, milloin energiapolitiikan näkökulmasta. Metsäasioista puuttuu kokonaisvaltainen tarkastelu. EU:n yhteinen Metsästrategia olisi askel oikeaan suuntaan, mutta poliittinen tahto sen valmistumisen suhteen näyttää lopahtaneen loppumetreillä, sanoi MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila OP-Pohjolan metsäpäivässä Joensuussa. Metsäpolitiikka kuuluu EU:ssa kansalliseen … Continue reading

Posted in Metsä, MTK | Comments Off on MTK ry: Ohjakset omiin käsiin ja reki liikkeelle EU:n metsäpolitiikassa

Piensahayrittäjät aloittivat toimintansa jatkuvan tilastoinnin

Metsäntutkimuslaitos tutkii sahojen määrää ja puunkäyttöä noin kymmenen vuoden välein. Piensahojen etujärjestön Sahayrittäjät ry:n tavoitteena on jatkuvan tilastoinnin kehittäminen, jossa Metsäntutkimuslaitoksen tietoja täydennetään seuraamalla kahden vuoden välein yritysten raakapuun ja sahatavaran hintoja, käytössä olevia tuotantolaitteistoja, investointisuunnitelmia ja tuotannon jakautumista erilaisiin … Continue reading

Posted in Metsä | Comments Off on Piensahayrittäjät aloittivat toimintansa jatkuvan tilastoinnin

Metsäalan luonnonhoitokortille riittää kysyntää

Jo yli 2 500 metsäammattilaista ja metsänomistajaa on suorittanut metsäalan luonnonhoitokortin. Kortti on erityisesti koneenkuljettajille ja metsureille sekä metsien hoidon ja hakkuiden suunnittelijoille räätälöity oppikokonaisuus. Useat metsänhoitoa ja puunkorjuuta toteuttavat yritykset edellyttävät työntekijöiltään kortin suorittamista luonnonhoidon laadun varmistamiseksi talousmetsien hoidossa. … Continue reading

Posted in Metsä | Comments Off on Metsäalan luonnonhoitokortille riittää kysyntää

Puukauppa jatkui helmikuussa edellisvuosia vilkkaampana – sahat edelleen vaikeuksissa

Metsäteollisuus osti helmikuussa yksityismetsistä 2,1 miljoonaa kuutiota puuta. Määrä oli 11 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden keskimääräistä helmikuun ostomäärää suurempi. Suomalaisen sahateollisuuden tulevaisuus on vaakalaudalla korkeiden raaka-ainekustannusten vuoksi. Toimivat puumarkkinat ovat sekä teollisuuden että metsänomistajan etu. Tammi-helmikuun ostomäärä, 5 miljoonaa kuutiota, … Continue reading

Posted in Metsä, Metsäteollisuus Ry | Comments Off on Puukauppa jatkui helmikuussa edellisvuosia vilkkaampana – sahat edelleen vaikeuksissa

Metsäntutkimuslaitos (Metla): Koivulle odotettavissa ennätyksellisen heikko kukinta

Metsäntutkimuslaitos (Metla) ennustaa kevääksi erittäin heikkoa koivun kukintaa koko maahan. Viimeisen 35 vuoden aikana koivun hedenorkkoja ei ole kertaakaan aikaisemmin esiintynyt yhtä vähän kuin tänä vuonna. Myös männylle ja varsinkin kuuselle ennustetaan heikkoa kukintaa. Koivun vaatimaton kukinta (katso kuvat) on hyvä uutinen … Continue reading

Posted in Metla, Metsä | Comments Off on Metsäntutkimuslaitos (Metla): Koivulle odotettavissa ennätyksellisen heikko kukinta

Metsä Groupin Joutsenon sellutehtaan kaasutuslaitos vihittiin käyttöön

Metsä Groupin merkittävä bioenergiainvestointi Joutsenon sellutehtaan kaasutuslaitos vihittiin käyttöön 7.3.2013. Metsä Fibren Joutsenossa sijaitseva tuotantolaitos on maailman suurin yksilinjainen havusellutehdas. Uusi kaasutuslaitos tehostaa uusiutuvan energian käyttöä polttoaineena, kun tehtaalla käytetty maakaasu korvataan puun kuoresta valmistettavalla biopolttoaineella.  Kaasutuslaitoksen ansioista sellutehdas on … Continue reading

Posted in Metsä | Comments Off on Metsä Groupin Joutsenon sellutehtaan kaasutuslaitos vihittiin käyttöön

Etelä-Savo vie metsäosaamista maailmalle

Etelä-Savossa on Suomen runsaimmat metsävarat, yli sadan vuoden kokemus alan koulutuksesta sekä runsaasti alan menestyvää liiketoimintaa pk-yrityksistä metsäteollisuusyrityksiin. Ei ihme, että alueen metsäosaaminen kiinnostaa myös Suomen ulkopuolella. Etelä-Savon metsäalan oppilaitokset eri koulutusasteilta ovat yhdistäneet voimansa vastatakseen kysyntään, ja lähteneet kehittämään … Continue reading

Posted in Metsä | Comments Off on Etelä-Savo vie metsäosaamista maailmalle

Julkaisu metsätalouden kannattavuudesta Suomessa ja Venäjällä

Metlan työraportteja-sarjan tuore julkaisu “The profitability of forestry in Finland and Russia” tarkastelee metsätalouden kannattavuuden laskentaa Suomessa ja Venäjällä. Suomen osalta kannattavuuden arviointi on tehty yksityismetsänomistajia ja yhteismetsiä koskevien tietojen perusteella. Venäjää koskeva analyysi perustuu metsätalouden kuluihin ja tuloihin valtion budjetissa. … Continue reading

Posted in Metsä | Comments Off on Julkaisu metsätalouden kannattavuudesta Suomessa ja Venäjällä