Category Archives: Evira

Tutkimushanke osoittamaan Suomen lypsykarjan paratuberkuloosittomuuden

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Eläinten terveys ETT ry, Helsingin yliopisto ja Valio Oy toteuttavat vuosina 2018 – 2019 yhteistutkimuksen, jonka tavoitteena on luotettavasti osoittaa lypsykarjojen Suomen hyvä paratuberkuloositon tilanne ja parantaa taudin laboratoriodiagnostiikkaa. Paratuberkuloosivapaudesta on etua karjan terveyden sekä eläinten myynnin ja … Continue reading

Posted in Evira | Comments Off on Tutkimushanke osoittamaan Suomen lypsykarjan paratuberkuloosittomuuden

Tarhatuissa minkeissä uusi taudinaiheuttaja

Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran tutkimuksissa on selvinnyt, että tarhatuissa minkeissä vuonna 2013 todetun kohtutulehdusepidemian aiheutti Clostridium limosum -bakteeri. Taudinaiheuttajan tunnistaminen auttaa ehkäisemään uusia epidemioita, sillä rehun hygieniaan kiinnitetään tarkempaa huomiota ja oireiden ilmaantuessa oikea lääkitys voidaan aloittaa ajoissa. Tautitapaukset olivat ensimmäinen kerta, … Continue reading

Posted in Evira | Comments Off on Tarhatuissa minkeissä uusi taudinaiheuttaja

Teurastamot korjasivat toimintatapojaan

Enemmistö Suomen isoista teurastamoista on tarkastusten perusteella korjannut teurastettavien eläinten hyvinvointiin liittyviä toimintatapojaan. Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja aluehallintovirastot tarkastivat joulukuun 2015 ja maaliskuun 2016 välillä 16:n Suomessa toimivan ison teurastamon eläinsuojelullisen tilanteen. Kymmenellä teurastamolla oli toiminnassaan puutteita, joista osa liittyi ohjeistukseen … Continue reading

Posted in Evira | Comments Off on Teurastamot korjasivat toimintatapojaan

Suomalaista hyvinvointiosaamista viedään Euroopan sikaloihin

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira esitteli Euroopan komissiolle tammikuussa 2016 suomalaista sikojen hyvinvointiosaamista. Suomessa sikojen häntiä ei typistetä kuten lähes kaikissa muissa EU-maissa. Suomalaista sikatalousosaamista viedään malliksi muualle Eurooppaan.  Euroopan komission edustajat ja usean jäsenmaan asiantuntijat tutustuivat sikojen pitoon Suomessa. Erityisesti haluttiin nähdä, … Continue reading

Posted in Evira, Yleiset uutiset | Comments Off on Suomalaista hyvinvointiosaamista viedään Euroopan sikaloihin

Turkistarhaeläinten rehut saattavat levittää uusia eläintauteja

Tuotantoeläimiksi kasvatettujen eläinten ja niistä saatujen tuotteiden kokonaismäärästä jopa puolet ei kelpaa ihmisravinnoksi. Näitä eläinperäisiä sivutuotteita käytetään muun muassa turkistarhaeläinten rehuissa. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on valmistunut riskiprofiili siitä, mitä eläintauteja voisi tulla Suomeen maahantuotujen sivutuotteiden mukana. Vuonna 2015 Suomessa tuotantoeläintilojen eläintautitilanne … Continue reading

Posted in Evira | Comments Off on Turkistarhaeläinten rehut saattavat levittää uusia eläintauteja

Suomalaiselle sian- ja siipikarjanlihalle vientioikeus Vietnamiin

Suomalaista sian- ja siipikarjanlihaa voidaan nyt viedä Vietnamiin. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan Vietnamin viranomaiset ovat hyväksyneet viennin Suomesta.  Vietnamin maataloustuotteiden laadunvarmistuksesta vastaava viranomainen myönsi vientioikeuden neljälle suomalaiselle liha-alan laitokselle. Laitoksista voidaan viedä Vietnamiin sian- ja siipikarjanlihaa sekä niistä saatavia tuotteita. Laitosten … Continue reading

Posted in Evira | Comments Off on Suomalaiselle sian- ja siipikarjanlihalle vientioikeus Vietnamiin

Tuotantoeläintilojen kasvu vaikuttaa talouteen ja eläintautiriskeihin

Tuotantoeläintilojen keskikoko on kasvanut ja tilojen määrä vähentynyt. Rakennekehityksen on arvioitu jatkuvan myös tulevaisuudessa. Eläintilojen kasvu tuo mukanaan taloudellista hyötyä, sillä se muun muassa alentaa yksikkötuotantokustannuksia. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) riskinarviointiraportti selvittää myös eläintautiriskien hallinnan haasteita. Tutkimuksessa on tarkasteltu … Continue reading

Posted in Evira | Comments Off on Tuotantoeläintilojen kasvu vaikuttaa talouteen ja eläintautiriskeihin

Evira selvittää teurastamoiden toimintaa

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira selvittää teurastamoiden toimintaa eläinsuojelulainsäädännön noudattamisen suhteen ja tekee tarvittaessa tutkintapyynnön poliisille niistä teurastamoista, joissa kuvattua kuvamateriaalia esitettiin maanantaina 26.10.2015 MOT-ohjelmassa.   Oikeutta eläimille -järjestön kuvamateriaalin perusteella viranomaisten on syytä epäillä, että teurastamoissa on rikottu eläinsuojelulainsäädäntöä, joka koskee eläinten … Continue reading

Posted in Evira | Comments Off on Evira selvittää teurastamoiden toimintaa

Viranomaiset varautuvat afrikkalaiseen sikaruttoon valmiusharjoituksen avulla

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira ja Itä-Suomen aluehallintovirasto harjoittelevat viranomaisten toimia afrikkalaisen sikaruton maahantulon varalta. 28.-29.10.2015 järjestettävä valmiusharjoitus sijoittuu Itä-Suomen alueelle.  Harjoituksen tarkoituksena on varmistaa viranomaisten toimien tehokkuus ja valmiussuunnitelmien ajantasaisuus. Harjoitus on osa normaalia eläintauteihin varautumista. “Afrikkalaisen sikaruton torjunnan harjoittelu on erityisen … Continue reading

Posted in Evira | Comments Off on Viranomaiset varautuvat afrikkalaiseen sikaruttoon valmiusharjoituksen avulla

Raivotautirokotteiden levitys kaakkoisrajalle alkaa

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira aloittaa raivotaudin syöttirokotteiden lentolevityksen kaakkoisrajalle 9. syyskuuta alkaen. Aloituspäivästä noin viiden viikon ajan pudotetaan yhteensä 180 000 pienpedoille tarkoitettua rokotetta. Vuosittaisten levitysten tavoitteena on estää luonnonvaraisilla eläimillä esiintyvän metsäraivotaudin leviäminen Suomeen. Rokotteet levitetään kaakkoisrajalle noin 40 kilometrin levyiselle vyöhykkeelle, joka … Continue reading

Posted in Evira | Comments Off on Raivotautirokotteiden levitys kaakkoisrajalle alkaa