Category Archives: Metla

Myyrien kannanvaihtelut vaimentuneet voimakkaasti kautta Euroopan

Kansainvälisen tutkijaryhmän mukaan myyrien kannanvaihtelut ovat heikentyneet merkittävästi viimeksi kuluneiden kahden vuosikymmenen aikana. Laajaan seuranta-aineistoon perustuvien tulosten mukaan ilmiö voi johtaa ennalta-arvaamattomiin muutoksiin ekosysteemeissä, joissa myyrät ovat avainlajeja niitä saalistaville pedoille sekä ravintokasveille. Suomesta suurhankkeeseen osallistui Metsäntutkimuslaitoksen ja Helsingin yliopiston … Continue reading

Posted in Metla | Comments Off on Myyrien kannanvaihtelut vaimentuneet voimakkaasti kautta Euroopan

Metsäntutkimuslaitos (Metla): Koivulle odotettavissa ennätyksellisen heikko kukinta

Metsäntutkimuslaitos (Metla) ennustaa kevääksi erittäin heikkoa koivun kukintaa koko maahan. Viimeisen 35 vuoden aikana koivun hedenorkkoja ei ole kertaakaan aikaisemmin esiintynyt yhtä vähän kuin tänä vuonna. Myös männylle ja varsinkin kuuselle ennustetaan heikkoa kukintaa. Koivun vaatimaton kukinta (katso kuvat) on hyvä uutinen … Continue reading

Posted in Metla, Metsä | Comments Off on Metsäntutkimuslaitos (Metla): Koivulle odotettavissa ennätyksellisen heikko kukinta

Julkaisu: Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on julkaissut Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa -raportin. Se pohjautuu vuosina 2007-2011 tehtyihin tutkimuksiin, joissa selvitettiin pohjoiseen soveltuvia metsänuudistamisen menetelmiä ja etenkin männyn luontaista uudistamista. Raportti on monipuolinen männyn uudistamisen tietopaketti. Siinä käsitellään maaperän, kasvillisuuden, siemensadon ja poron laidunnuksen vaikutuksia … Continue reading

Posted in Metla | Comments Off on Julkaisu: Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa

Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012−2013 Eurokriisi vaivaa metsäteollisuutta

Euroalueen heikentynyt taloustilanne alentaa Suomen metsäteollisuustuotteiden tuotantoa ja vientiä, eikä tilanteeseen ole odotettavissa suurta muutosta vielä ensi vuonnakaan. Tuotannonrajoitukset Euroopassa ovat nostaneet paperin hintaa ja hillinneet sahatavaran hinnanlaskua. Ensi vuonna puutuotteiden hinnat nousevat hieman, mutta paperin hinnat jäävät lähelle kuluvan … Continue reading

Posted in Metla, Metsä | Comments Off on Metsäsektorin suhdannekatsaus 2012−2013 Eurokriisi vaivaa metsäteollisuutta

Metsänjalostuksella männiköissä merkittävää lisäkasvua

Noveltree hankkeen tutkimuksilla on kehitetty mallit, jolla voidaan ennustaa metsänjalostuksen aikaansaama hyöty männyn kasvuun ja oksikkuuteen. Mallien perustana ovat mittaustulokset männiköiden jälkeläiskokeilta, joissa on vertailtu samoissa kasvuolosuhteissa kasvavien jalostettujen ja maatiaispuiden kasvua ja laatua. Noveltree-hankkeen konferenssissa esitellään tuloksia, joiden mukaan … Continue reading

Posted in Metla, Metsä | Comments Off on Metsänjalostuksella männiköissä merkittävää lisäkasvua

Metla: Puumarkkinoille toivotaan tasaisuutta ja ennustettavuutta

Kevään 2012 aikana Metla kartoitti laajalla kyselytutkimuksella markkinaosapuolten näkemyksiä puumarkkinoiden toimivuudesta ja kehittämiskohteista. Tulosten mukaan kaikki kaipaavat puukauppaan tasaisuutta ja ennustettavuutta. Tulosten mukaan puunmyyjät olivat tyytyväisempiä puukaupan toimivuuteen ja toimivuuden kehitykseen viime vuosina kuin puun ostajat. Kaikkien puukaupan toimijoiden mielestä … Continue reading

Posted in Metla, Puumarkkinat | Comments Off on Metla: Puumarkkinoille toivotaan tasaisuutta ja ennustettavuutta

Tänä vuonna runsaasti marjoja ja sieniä poimittavaksi

Puolukka on kypsää poimittavaksi Etelä- ja Keski-Suomessa, Lapin läänissä puolukan kypsymistä vielä odotellaan. Puolukkasato on paikoin ennätyksellisen runsas, marjat ovat hyvälaatuisia ja keskimääräistä suurempia. Mustikkasadosta kehittyi Itä-Suomessa ja osittain Etelä- ja Keski-Suomessakin erittäin runsas, muualla satotaso jäi keskinkertaiseksi tai melko … Continue reading

Posted in Metla | Comments Off on Tänä vuonna runsaasti marjoja ja sieniä poimittavaksi