Category Archives: MTT

Luomuasetus ja maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen neuvoston asialistalla

Maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Brysselissä maanantaina 11.5.2015. Ministereiden on määrä kokouksessaan saada aikaan yleisnäkemys luonnonmukaista tuotantoa koskevasta asetusehdotuksesta. Neuvoston on myös tarkoitus hyväksyä päätelmät EU:n yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta. Luonnonmukaista tuotantoa koskevassa asetusehdotuksessa keskeisimpinä auki olevina kysymyksinä ovat valvonta ja kiellettyjen … Continue reading

Posted in MTT | Comments Off on Luomuasetus ja maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen neuvoston asialistalla

MTT ja Figen Oy tutkimusyhteistyöhön

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja Figen Oy ovat aloittaneet yhteistyön lihasikojen tuotannon tutkimuksessa. Figen Oy tarjoaa MTT:lle Längelmäen testiasemalla tutkimukseen tarvittavan toimintaympäristön, eläinten hoidon ja tutkimusten ylläpidon. MTT:n sikatutkimus on siirtynyt uuteen aikakauteen tutkimuksen toteutuksessa. Sikatutkimusta tehtiin 44 vuotta … Continue reading

Posted in MTT | Comments Off on MTT ja Figen Oy tutkimusyhteistyöhön

Uudet laskentasovellukset tehostavat eläinjalostusta

Väitöstutkimuksessa etsittiin uusia menetelmiä eläinjalostukseen. Niiden avulla voidaan analysoida laajoja eläinaineistoja ja käytää monimutkaisia malleja entistä tehokkaammin. Kuukausien laskenta-aika saattaa vaihtua viikkoihin. Tutkija Kaarina Matilainen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:stä kertoo nykypäivän eläinjalostustutkimuksessa käytettävien monimutkaisten mallien ratkaisemisen vaativan ääritapauksissa jopa kuukausien työn. … Continue reading

Posted in MTT, Väitökset | Comments Off on Uudet laskentasovellukset tehostavat eläinjalostusta

Maatalouden kannattavuus sinnittelee hintapaineissa

Vuonna 2014 maatalouden kannattavuus notkahtaa vain hieman huolimatta viljojen ja maidon hintojen alenemisesta, kertoo Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n tuore ennuste. Kannattavuustavoitteesta saavutetaan 46 prosenttia, mikä on lähes sama tulos kuin edellisvuotena. Maatalousyritysten liikevaihto pysyttelee tänä vuonna 137 000 eurossa. … Continue reading

Posted in MTT | Comments Off on Maatalouden kannattavuus sinnittelee hintapaineissa

Fysiikan pettäminen vie viljelijän varhaiselle eläkkeelle

Maatalousyrittäjillä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat yleisempiä työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutustukien syitä kuin muilla työeläkevakuutetuilla. Vaikka mielenterveyden häiriöt ovat toiseksi yleisin työkyvyttömyyden syy, ne ovat selvästi harvinaisempia kuin muilla toimialoilla. Maatalousyrittäjille myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset ovat 60 miljoonan euron luokkaa viideltä … Continue reading

Posted in MTT, Yleiset uutiset | Comments Off on Fysiikan pettäminen vie viljelijän varhaiselle eläkkeelle

MTT satsaa lihantutkimukseen

Alkuvuonna lakkautetun Lihateollisuuden tutkimuskeskus LTK:n lihantutkimuksen toiminnot on siirretty Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:lle Jokioisiin. Tällä turvataan tutkimuksen jatkuvuus ja vahvistetaan suomalaisen lihantuotantoketjun kilpailukykyä. Myös tutkimuksessa tarvittavat kemialliset, fysikaaliset ja aistinvaraiset menetelmät ja työvälineet on siirretty MTT:n biotekniikka- ja elintarviketutkimuksen … Continue reading

Posted in MTT | Comments Off on MTT satsaa lihantutkimukseen

MTT: Eläinten hyvinvointi varmistettava kaikissa maissa

Markkinat ja kuluttajien valinnat ohjaavat eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Tutkijat peräävät kansainvälisiä pelisääntöjä, joiden avulla turvataan sekä pienimuotoisen että kotieläinten hyvinvoinnin huomioon ottavan tuotannon säilyminen eri maissa. Muuten vaarana on tuotannon siirtyminen maihin, joissa eläinten hyvinvointi on heikko. Eläinten terveydestä … Continue reading

Posted in MTT | Comments Off on MTT: Eläinten hyvinvointi varmistettava kaikissa maissa

Kestävä ravinnetalous numeroiksi – uusi mallinnusmenetelmä maatalouden ravinnepäästöille

Väitöstutkimuksessa on kehitetty laskentamalli maatalouden ekologisen kestävyyden mittaamiseksi. Uusi malli haastaa OECD:n menetelmän, jota käytetään tällä hetkellä maataloudesta huuhtoutuvien ravinteiden haittavaikutusten arviointiin. Tutkija Natalia Kuosmanen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:stä sanoo, että ekologisen kestävyyden laskennallinen määrittely on haastavaa, koska tähän tuttuun käsitteeseen … Continue reading

Posted in MTT, Yleiset uutiset | Comments Off on Kestävä ravinnetalous numeroiksi – uusi mallinnusmenetelmä maatalouden ravinnepäästöille

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT: Eurooppalaiset pk-yritykset kaipaavat tukea terveellisemmän ruoan tekemiseen

Euroopan pk-yritykset suhtautuvat positiivisesti ruoan muuntamiseen eli sokerin, suolan ja rasvojen vähentämiseen. Myötämielisimpiä asialle ollaan Espanjassa. Pienillä resursseilla toimivat yritykset kaipaisivat kuitenkin lisää tukea terveellisempien tuotteiden tekemiseen. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on mukana Eurooppalaisessa SALUX-hankkeessa, joka seuraa eri maissa … Continue reading

Posted in MTT | Comments Off on Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT: Eurooppalaiset pk-yritykset kaipaavat tukea terveellisemmän ruoan tekemiseen

Suomen maatalouden kannattavuus EU:n heikoimmassa neljänneksessä

Suomen maatalouden kannattavuus suhteessa muihin EU-maihin on heikentynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana jatkuvasti. Suomi sijoittuu nyt enää heikoimman neljänneksen kärkeen Ruotsin ja Tanskan pitäessä perää. Kannattavuuden kärjessä ovat Baltian maat ja Unkari. Kannattavuusvertailu perustuu Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n laskemiin … Continue reading

Posted in MTT, Yleiset uutiset | Comments Off on Suomen maatalouden kannattavuus EU:n heikoimmassa neljänneksessä