Category Archives: Turvetuotanto

Vapon tavoitteena on saada kolminkertainen määrä kuiviketurvetta markkinoille

Vapon tavoitteena on nostaa tällä tuotantokaudella runsas miljoona kuutiometriä kuiviketurvetta, jotta kasvava kysyntä pystyttäisiin täyttämään mahdollisimman hyvin. Tavoitteeseen pyritään ohjaamalla kuivikekäyttöön kuivikkeeksi ja energiaturpeeksi soveltuvia väliturpeita aina kun se on mahdollista. Viime tuotantokaudella Vapon kuiviketurvetuotanto oli vajaat 400 000 kuutiometriä. Vapon … Continue reading

Posted in Turvetuotanto, VAPO | Comments Off on Vapon tavoitteena on saada kolminkertainen määrä kuiviketurvetta markkinoille

Yli 90 % kansanedustajista kannattaa vastuullista turvetuotantoa

12.12.2012 14.00 Kansanedustajat kannattavat turvetuotantoa, kun sen ympäristövaikutukset minimoidaan, paljastaa tuore kysely. Kyselyyn vastanneista kansanedustajista neljä viidestä kannattaa nykyisen lainsäädännön vaatimukset täyttävää turvetuotantoa. Jos turvetuotanto toteute-taan tulevaisuudessa vain luontoarvonsa menettäneillä turvemailla ja tuotannon vesistö-vaikutukset minimoidaan, niin kannattajien määrä nousee yli … Continue reading

Posted in Turvetuotanto, VAPO | Comments Off on Yli 90 % kansanedustajista kannattaa vastuullista turvetuotantoa

Vapo nostaa turvetuotannon ympäristövastuun uudelle tasolle

Kuvassa Outokummun Viurusuo. Kuva VAPO / Viestintä Vapo Oy:n hallitus on hyväksynyt yhtiön uudet linjaukset turvetuotannon ympäristövastuun nostamisesta selkeästi lain vaatimia ympäristölupavaatimuksia korkeammalle tasolle. Yhtiön uudet turvetuotannon ympäristövastuusitoumukset ovat seuraavat: Jatkossa yhtiö hakee ympäristölupia ja avaa uusia tuotantoalueita suo- ja turvemaiden … Continue reading

Posted in Turvetuotanto, VAPO | Comments Off on Vapo nostaa turvetuotannon ympäristövastuun uudelle tasolle

Energiateollisuus ry:n ja Metsäteollisuus ry:n turveselvitys: Turpeen käyttöedellytykset turvattava

Elinkeinoministeri Jyri Häkämiehelle eilen luovutettu turveselvitys osoittaa, että Suomessa on hyvät perusteet huolehtia energiaturpeen saatavuudesta niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Turpeen käyttö pitää kustannukset kohtuullisina energiantuotannossa ja parantaa metsäteollisuuden toimintaedellytyksiä Suomessa. Kotimaisen turpeen käyttö parantaa siten omavaraisuutta, kauppatasetta ja työllisyyttä. … Continue reading

Posted in Energiateollisuus Ry, Metsäteollisuus Ry, Turvetuotanto | Comments Off on Energiateollisuus ry:n ja Metsäteollisuus ry:n turveselvitys: Turpeen käyttöedellytykset turvattava

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Kokkosuon turvetuotannon ympäristölupahakemus hylätty

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 25.9.2012 antamallaan päätöksellä hylännyt Kuopion Energia Oy:n Pielavedellä sijaitsevan Kokkosuon turvetuotannon (noin 47 ha) ympäristölupahakemuksen. Kokkosuo sijaitsee noin 13 km Pielaveden kuntakeskuksesta koilliseen Lampaanjärven eteläpuolella. Kokkosuon vedet olisi johdettu Paskorannanjoen kautta Lampaanjoen yläosaan. Kokkosuon vesienkäsittelyyn esitetty ympärivuotinen … Continue reading

Posted in AVI, Turvetuotanto | Comments Off on Itä-Suomen aluehallintovirasto: Kokkosuon turvetuotannon ympäristölupahakemus hylätty

Turvetuotannon suhteelliset osuudet humuspäästöistä vastaavat hyvin turvetuotannon virtaamien suhteellista osuutta

20.9.2012 14.00 Turvetuotannon suhteelliset osuudet humuspäästöistä vastaavat hyvin turvetuotannon virtaamien suhteellista osuutta. Kiintoaineen suhteelliset osuudet pienenevät virtaamaosuuksien kasvaessa Vapo on mittauttanut Keski-Suomessa sijaitsevaan Kyyjärveen sen valuma-alueelta kohdistuvat kiintoaine- ja humuskuormitukset tänä kesänä 6 kertaa. Mittaukset on tehnyt ympäristötutkimuksiin erikoistunut Nablabs … Continue reading

Posted in Turvetuotanto, VAPO | Comments Off on Turvetuotannon suhteelliset osuudet humuspäästöistä vastaavat hyvin turvetuotannon virtaamien suhteellista osuutta