Category Archives: VAPO

Vapo on tehostanut vesienkäsittelyä Lounais-Suomessa

Vapo Oy on tehnyt vapaaehtoisten ympäristösitoumustensa mukaisesti mittavat 30 miljoonan euron investoinnit turvetuotannon ympäristövaikutusten minimointiin. Lounais-Suomessa tehostettu kuivatusvesien käsittelymenetelmä löytyy jo jokaiselta suolta. Kotimaisilla polttoaineilla olisi kohtuullinen kysyntä, mikäli niiden kilpailukyvystä pidettäisiin huolta. Vapolla on alkavalla tuotantokaudella kaikilla 400 turvesuollaan … Continue reading

Posted in VAPO | Comments Off on Vapo on tehostanut vesienkäsittelyä Lounais-Suomessa

Vapo Oy Clean Waters sitoutuu kehittämään uusia menetelmiä maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi

Maatalouden ravinnekuormitus on yksi suurimmista sisävesiä ja Itämerta rehevöittäviä tekijöitä. Tähän tarttuu Vapo Oy Clean Watersin Itämeri-sitoumus, joka tukee Baltic Deal Demofarm –verkostoa. Sitoumuksessa kehitetään uusi kustannustehokas tapaa vähentää eläintuotannon ravinnehuuhtoumia ja suunnittelemalla uusi konsepti viljelysmaiden ravinnehuuhtoumien hallintaan. Vapo Oy … Continue reading

Posted in VAPO | Comments Off on Vapo Oy Clean Waters sitoutuu kehittämään uusia menetelmiä maatalouden ravinnekuormituksen vähentämiseksi

Turvetuotanto ei ole lisännyt Martinjärven sedimenttikerrostumia

Geologian tutkimuskeskus (GTK) tekee parhaillaan tutkimusta Keuruun Martinjärven ja Iso-Kivijärven sedimenttien kerrostumisesta yhteistyössä Jyväskylän yliopiston kanssa. Järvet sijaitsevat vierekkäin ja ovat pinta-alaltaan melko samankokoiset. Järvien valuma-alueiden maankäytön ja esimerkiksi ilmakuormituksen historiat ovat samanlaiset. Martinjärven valuma-alueella on sekä turvetuotantoa että metsätaloutta, … Continue reading

Posted in VAPO | Comments Off on Turvetuotanto ei ole lisännyt Martinjärven sedimenttikerrostumia

Vapon tavoitteena on saada kolminkertainen määrä kuiviketurvetta markkinoille

Vapon tavoitteena on nostaa tällä tuotantokaudella runsas miljoona kuutiometriä kuiviketurvetta, jotta kasvava kysyntä pystyttäisiin täyttämään mahdollisimman hyvin. Tavoitteeseen pyritään ohjaamalla kuivikekäyttöön kuivikkeeksi ja energiaturpeeksi soveltuvia väliturpeita aina kun se on mahdollista. Viime tuotantokaudella Vapon kuiviketurvetuotanto oli vajaat 400 000 kuutiometriä. Vapon … Continue reading

Posted in Turvetuotanto, VAPO | Comments Off on Vapon tavoitteena on saada kolminkertainen määrä kuiviketurvetta markkinoille

Turvetuotantokausi käyntiin kaksi viikkoa normaalia myöhemmin ennätysalhaiselta varastotasolta

Vapo Oy:n turvetuotanto käynnistyi tänä vuonna Suomessa 1.5. eli noin kaksi viikkoa normaalia myöhemmin. Ensimmäiset erät jyrsinturvetta saatiin aumoihin 7.5. Vapo Oy:n varastot ovat tuotannon käynnistyessä noin 1,5 TWh:a eli noin 1,6 miljoonaa kuutiometriä. Varastoista noin puolet on Pohjois-Suomessa. Vapon tavoitteena … Continue reading

Posted in VAPO | Comments Off on Turvetuotantokausi käyntiin kaksi viikkoa normaalia myöhemmin ennätysalhaiselta varastotasolta

Vapo myi Ilomantsin Puohtiinsuon Suomen valtiolle

Vapon ja Ympäristöministeriön väliset suokaupat saivat jatkoa heti tammikuussa, kun Metsähallitus osti Vapolta Ilomantsin kunnan Mekrijärven kylässä sijaitsevan Puohtiinsuon. Nyt myydyn suon pinta-ala on 274 hehtaaria. Vuonna 2012 Vapo myi usealla eri kaupalla valtiolle soita yhteensä 1 345 hehtaaria. Nyt … Continue reading

Posted in VAPO, Yleiset uutiset | Comments Off on Vapo myi Ilomantsin Puohtiinsuon Suomen valtiolle

Yli 90 % kansanedustajista kannattaa vastuullista turvetuotantoa

12.12.2012 14.00 Kansanedustajat kannattavat turvetuotantoa, kun sen ympäristövaikutukset minimoidaan, paljastaa tuore kysely. Kyselyyn vastanneista kansanedustajista neljä viidestä kannattaa nykyisen lainsäädännön vaatimukset täyttävää turvetuotantoa. Jos turvetuotanto toteute-taan tulevaisuudessa vain luontoarvonsa menettäneillä turvemailla ja tuotannon vesistö-vaikutukset minimoidaan, niin kannattajien määrä nousee yli … Continue reading

Posted in Turvetuotanto, VAPO | Comments Off on Yli 90 % kansanedustajista kannattaa vastuullista turvetuotantoa

Vapo nostaa turvetuotannon ympäristövastuun uudelle tasolle

Kuvassa Outokummun Viurusuo. Kuva VAPO / Viestintä Vapo Oy:n hallitus on hyväksynyt yhtiön uudet linjaukset turvetuotannon ympäristövastuun nostamisesta selkeästi lain vaatimia ympäristölupavaatimuksia korkeammalle tasolle. Yhtiön uudet turvetuotannon ympäristövastuusitoumukset ovat seuraavat: Jatkossa yhtiö hakee ympäristölupia ja avaa uusia tuotantoalueita suo- ja turvemaiden … Continue reading

Posted in Turvetuotanto, VAPO | Comments Off on Vapo nostaa turvetuotannon ympäristövastuun uudelle tasolle

Tampereen Energiantuotanto ja Vapo solmivat historian suurimman pellettikaupan

Tampereen Sarankulman lämpölaitos Vapo Oy ja Tampereen Energiantuotanto Oy ovat solmineet kaupan, jonka perusteella Vapo toimittaa polttoaineen Tampereen Sarankulmaan rakennettuun Suomen suurimpaan pellettivoimalaan. Vapo on sitoutunut toimittamaan Tampereen Energiantuotannolle vuositasolla runsaat 20 000 tonnia puupellettiä. Sarankulman lämpölaitos toimii huippukuorma- ja … Continue reading

Posted in Pelletti, VAPO | Comments Off on Tampereen Energiantuotanto ja Vapo solmivat historian suurimman pellettikaupan

Turvetuotannon suhteelliset osuudet humuspäästöistä vastaavat hyvin turvetuotannon virtaamien suhteellista osuutta

20.9.2012 14.00 Turvetuotannon suhteelliset osuudet humuspäästöistä vastaavat hyvin turvetuotannon virtaamien suhteellista osuutta. Kiintoaineen suhteelliset osuudet pienenevät virtaamaosuuksien kasvaessa Vapo on mittauttanut Keski-Suomessa sijaitsevaan Kyyjärveen sen valuma-alueelta kohdistuvat kiintoaine- ja humuskuormitukset tänä kesänä 6 kertaa. Mittaukset on tehnyt ympäristötutkimuksiin erikoistunut Nablabs … Continue reading

Posted in Turvetuotanto, VAPO | Comments Off on Turvetuotannon suhteelliset osuudet humuspäästöistä vastaavat hyvin turvetuotannon virtaamien suhteellista osuutta