Category Archives: Maaseutuvirasto

Viljelijätukia maksuun kesäkuussa

Maaseutuvirasto jatkaa vuonna 2015 haettujen viljelijätukien maksamista kesäkuun ajan. 30.6. mennessä tukia on tulossa maksuun noin 280 miljoonaa euroa. Kesäkuun alussa maksetaan kriisitukia, ympäristösopimusten mukaisia korvauksia, EU:n eläinpalkkioita ja peltokasvipalkkio. Kriisituet ja ympäristösopimusten mukaiset korvaukset maksuun 3.6. alkaen Maidontuotannon ja … Continue reading

Posted in Maaseutuvirasto | Comments Off on Viljelijätukia maksuun kesäkuussa

Viljelijätukien maksaminen jatkuu helmikuussa

Maaseutuvirasto valmistautuu jatkamaan vuoden 2015 viljelijätukien maksamista. Maksuun tulevat ensimmäiset erät peltokasvipalkkiosta, ohjelmakauden 2014–2020 ympäristösopimuksiin kuuluvat kosteikkojen hoito ja maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoito sekä alkuperäisrotujen kasvattamisen toinen erä.  Näiden viljelijätukien maksaminen alkaa helmikuun lopussa. Peltokasvipalkkion ensimmäisessä erässä maksetaan noin … Continue reading

Posted in Maaseutuvirasto | Comments Off on Viljelijätukien maksaminen jatkuu helmikuussa

Sianlihalle voi hakea yksityisen varastoinnin tukea

Euroopan komissio pyrkii lievittämään edelleen vaikeana pysyttelevää sianliha-alan markkinatilannetta. Komissio on avannut sianlihan yksityisen varastoinnin tuen haettavaksi 4. tammikuuta alkaen. Tukimuodon tavoitteena on, että sianlihan väliaikainen markkinoilta poistaminen tasapainottaisi markkinoita ja nostaisi sianlihan hintoja. Tuen saamisen edellytyksenä on, että hakija … Continue reading

Posted in Maaseutuvirasto | Comments Off on Sianlihalle voi hakea yksityisen varastoinnin tukea

Joulukuun viljelijätuet lähtivät maksuun aikataulussa

Viljelijöiden tileille on torstaina 17.12. alettu maksaa joulukuun viljelijätukia. Maksuun ovat tulleet perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän EU-tuki, EU:n nautapalkkio ja lypsylehmäpalkkio sekä luonnonhaittakorvaus. Tukisumma on yhteensä noin 500 miljoonaa euroa. Marraskuun alussa Maaseutuvirasto arvioi, että maksut alkavat viikolla 52. ELY-keskusten … Continue reading

Posted in Maaseutuvirasto | Comments Off on Joulukuun viljelijätuet lähtivät maksuun aikataulussa

Lainaa sisältävien maatalouden investointi- ja aloitustukien päätöksenteko on käynnistynyt

ELY-keskukset ovat nyt aloittaneet päätöksenteon lainaa sisältävistä maatalouden investointitukihakemuksista ja nuoren viljelijän aloitustukihakemuksista. ELY-keskukset tekevät päätöksiä ensin elokuun puoliväliin mennessä jätetyistä investointi- ja aloitustukihakemuksista. Päätettävänä on yhteensä noin 850 investointitukihakemusta ja noin 70 aloitustukihakemusta. Tähän mennessä yli puolet investointitukipäätöksistä ja … Continue reading

Posted in Maaseutuvirasto | Comments Off on Lainaa sisältävien maatalouden investointi- ja aloitustukien päätöksenteko on käynnistynyt

Päätöksiä lainaa sisältävistä maatilainvestoinneista ja aloitustuista lokakuun lopulla

ELY-keskukset aloittivat maatalouden investointi- ja aloitustukipäätösten tekemisen syyskuun loppupuolella pelkästään avustusta sisältävistä hakemuksista. Päätöksiä lainoja sisältävistä hakemuksista voidaan tehdä lokakuun lopulla. Investointi- ja aloitustukien päätöksenteko ei ole sujunut tavoitellussa aikataulussa. Siirtyminen uuteen ohjelmakauteen ja samanaikainen tietojärjestelmän rakentaminen on osoittautunut oletettua … Continue reading

Posted in Maaseutuvirasto | Comments Off on Päätöksiä lainaa sisältävistä maatilainvestoinneista ja aloitustuista lokakuun lopulla

Ympäristökorvauksen syysilmoitus kannattaa tehdä Vipu-palvelussa

Tänä syksynä viljelijät voivat ilmoittaa Vipu-palvelussa lohkot, joilla toteutetaan lietelannan sijoittaminen peltoon-, ravinteiden ja orgaanisten aineiden kierrättäminen- tai pellon talviaikainen kasvipeitteisyys -toimenpiteitä. Ilmoitusajankohta on 19.–30.10. Ympäristökorvauksen syysilmoitukset kannattaa tehdä sähköisesti vaikka olisi jättänyt kevään päätukihakemuksen paperilla. Lohkotiedot ovat Vipu-palvelussa valmiina … Continue reading

Posted in Maaseutuvirasto | Comments Off on Ympäristökorvauksen syysilmoitus kannattaa tehdä Vipu-palvelussa

Ympäristökorvauksen tärkeät päivämäärät koottu Maaseutuviraston verkkosivuille

Ympäristökorvaukseen ja sen eri toimenpiteisiin sitoutuneen viljelijän tulee tästä syksystä alkaen muistaa määräpäiviä ja tekemisiä. Maaseutuvirasto on koonnut verkkosivuilleen www.mavi.fi viljelijän avuksi tietopaketin tärkeistä päivämääristä ja toimista. Syysilmoitus kannattaa tehdä sähköisesti Tänä syksynä viljelijät voivat ilmoittaa Vipu-palvelussa lohkot, joilla toteutetaan … Continue reading

Posted in Maaseutuvirasto | Comments Off on Ympäristökorvauksen tärkeät päivämäärät koottu Maaseutuviraston verkkosivuille

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki 2015 on haettavissa

Metsämarjojen ja -sienten varastointituki 2015 pohjoisen tuen alueella (= C-tukialueella) on haettavissa. Tuki on tarkoitettu pohjoisen tuen alueella poimittujen ja varastoitujen metsämarjojen ja -sienten pitkäaikaisesta varastoinnista aiheutuneiden kustannusten osittaiseen korvaamiseen. Varastointitukihakemus (lomakenumero 237) on jätettävä 17.7.2015 mennessä siihen ELY-keskukseen, jonka … Continue reading

Posted in Maaseutuvirasto | Comments Off on Metsämarjojen ja -sienten varastointituki 2015 on haettavissa

Viljelijät saavat takaisin EU:n rahoituskurilla leikattuja varoja

EU:ssa rahoituskurilla leikatuista varoista maksetaan 11.6. alkaen viljelijöille takaisin 11,3 miljoonaa euroa. Maaseutuvirasto maksaa tuen niille viljelijöille, joille on myönnetty vuonna 2014 suoria tukia yhteensä yli 2000 euroa. Varat leikattiin vuoden 2013 suorista EU-tuista maataloustuotteiden tuotantoon ja jakeluun vaikuttavia merkittäviä … Continue reading

Posted in Maaseutuvirasto | Comments Off on Viljelijät saavat takaisin EU:n rahoituskurilla leikattuja varoja