Category Archives: Lannoittaminen

Lannoitevalmisteet Suomessa yhä laadukkaita

Lannoitevalmisteiden laatu ja turvallisuus pysyivät Suomessa hyvinä vuonna 2014. Valmisteiden tuotantoa sekä valmiita tuotteita valvova Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kiittää toimijoiden vastuullisuutta ja omavalvontaa. Kuluvan vuoden valvonnan painopisteenä ovat erityisesti multatuotteet. Myytävien lannoitteiden ja maanparannusaineiden pitää olla koostumukseltaan pakkausmerkinnöissä luvatun mukaisia eikä … Continue reading

Posted in Lannoittaminen | Comments Off on Lannoitevalmisteet Suomessa yhä laadukkaita

Nitraattiasetuksen muutos hyväksytty valtioneuvostossa, lannoitteiden levittämistä kaltevilla pelloilla helpotetaan

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt nitraattiasetuksen muutosehdotuksen. Muutoksen myötä lannan ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levittämistä kaltevilla pelloilla helpotetaan. Kaltevuudeltaan vähintään 15 prosenttisilla peltolohkon osilla sallitaan lietelannan, virtsan ja nestemäisten orgaanisten lannoitevalmisteiden levittäminen suoraan sijoittamalla. Samoin sallitaan muiden lantojen ja orgaanisten lannoitevalmisteiden levitys, … Continue reading

Posted in Lannoittaminen | Comments Off on Nitraattiasetuksen muutos hyväksytty valtioneuvostossa, lannoitteiden levittämistä kaltevilla pelloilla helpotetaan

Lannoitteiden hintakehitys Suomessa on karannut käsistä

Lannoitteiden hinnat ovat nousseet lähes 50 prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana. Samaan aikaan muualla EU:ssa hinnat ovat nousseet vain 10 – 20 prosenttia. Suomessa satotasot ovat myös selvästi alemmat. Tilanne on kohtuuton suomalaisille maatiloille. Euroopan yhteisöjen tilastotoimisto Eurostatin lannoitteiden ja … Continue reading

Posted in Lannoittaminen | Comments Off on Lannoitteiden hintakehitys Suomessa on karannut käsistä

YARA SUOMI: Myynnissä oleva lannoitevalikoima 2.2.2015 alkaen

PELTOLANNOITTEET: YaraMila Pellon Y 1, lava, ss, irto Yara NPKS YaraMila Pellon Y 2, ss YaraMila Pellon Y 3, lava, ss, irto YaraMila Pellon Y 4, lava, ss YaraMila Hiven Y, ss YaraMila Nurmen Hiven Y, ss YaraMila NK 1, … Continue reading

Posted in Lannoittaminen | Comments Off on YARA SUOMI: Myynnissä oleva lannoitevalikoima 2.2.2015 alkaen

Biokaasulaitosten lopputuotteet sopivat kasviravinteiksi

Biokaasulaitosten lopputuotteita voidaan käyttää kasviravinteina maataloudessa. Biokaasuprosessit parantavat ravinteiden käyttökelpoisuutta ja vähentävät jätemateriaalien sisältämiä taudinaiheuttajia. Hyvä sato varmistetaan tuotteille sopivilla levitystavoilla. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT on yhdessä Eviran ja VTT:n kanssa tutkinut biokaasulaitosten lopputuotteiden käyttöä kasviravinteina maataloudessa. Erilaisille tuotteille … Continue reading

Posted in Lannoittaminen, MTT | Comments Off on Biokaasulaitosten lopputuotteet sopivat kasviravinteiksi

Suometsien tuhkalannoitus ei vahingoita vesistöjä

Tutkimuksen mukaan tuhkalannoitus turvemailla ei aiheuta merkittäviä haitallisia muutoksia valumaveden laadussa eikä ole riski alapuolisille vesistöille. Suometsissä tuhkalannoituksella voitaisiin päästä sekä taloudellisesti että ympäristön kannalta hyvään lopputulokseen. Lisäämällä lannoituksen avulla suopuustojen kasvua, tilavuutta ja haihdutuskykyä voitaisiin vähentää kunnostusojitusten tarvetta ja … Continue reading

Posted in Lannoittaminen, Metsä, Yleiset uutiset | Comments Off on Suometsien tuhkalannoitus ei vahingoita vesistöjä

Lannoitevalmisteiden laatu parani edellisestä vuodesta

Lannoitevalmisteiden laatu parani valvontatulosten perusteella vuonna 2011 edellisvuosiin verrattuna. Tuotevalvonnassa lannoitevalmisteiden laatua ja sisältöä tutkittiin 375 näytteestä 2 165 analyysillä. Näytteiden perusteella annettiin kieltoja ja huomautuksia hieman vähemmän kuin vuonna 2010. Huomautuksia annettiin 9,1 prosentille analyysituloksista, kun vastaava osuus vuonna … Continue reading

Posted in Lannoittaminen | Comments Off on Lannoitevalmisteiden laatu parani edellisestä vuodesta

Maaseutuvirasto: Muistilista syksyn lannanlevitykseen

Lannan syyslevityksessä  viljelijöiden tulee kiinnittää huomiota levitystapoihin ja määriin. Lannan syyslevitys loppuu pääsääntöisesti 15.10. Maa ei saa kuitenkaan olla lumen peitossa, veden kyllästämää eikä routaantunutta lantaa levitettäessä. Levitystä voi jatkaa vielä 15.11. asti, jos olosuhteet säilyvät riittävän hyvinä. Levityksestä ei … Continue reading

Posted in Lannoittaminen, Maaseutuvirasto | Comments Off on Maaseutuvirasto: Muistilista syksyn lannanlevitykseen