Category Archives: AVI

Marjanpoimintakausi alkamassa: Työnantajan on selvitettävä työntekijälle urakkapalkan määräytymisen perusteet

Marjanpoimintakausi on alkamassa. Marjoja poimitaan yleensä urakkatyönä. Työsuojeluviranomainen muistuttaa, että urakkahinnoittelun on perustuttava työehtosopimuksen vaativuusryhmäpalkkoihin. Urakka-ansion pitää nousta normaalilla urakkatyövauhdilla vähintään 20 prosenttia ohjetuntipalkkoja korkeammaksi ja kasvaa työsuorituksen mukaan. Työnantajan on selvitettävä työntekijälle, mikä käytettävän urakkataksan perusteena oleva “normaali urakkatyövauhti” … Continue reading

Posted in AVI | Comments Off on Marjanpoimintakausi alkamassa: Työnantajan on selvitettävä työntekijälle urakkapalkan määräytymisen perusteet

Maatalousyrittäjälle tuomio liiallisista ylitöistä sekä palkkalaskelmien ja työaikakirjanpidon laiminlyönnistä

Etelä-Savon käräjäoikeus on tänään tuominnut joroislaisen maatilanpitäjän sakkorangaistukseen liian suurten ylityömäärien teettämisestä sekä palkkalaskelmien antamisen ja työaikojen kirjaamisen laiminlyönneistä. Maatilalla työskennellyt työntekijä otti tammikuussa 2013 yhteyttä Itä-Suomen aluehallintovirastoon ja kertoi, että hän on saanut liian vähän palkkaa eikä työnantaja ole … Continue reading

Posted in AVI | Comments Off on Maatalousyrittäjälle tuomio liiallisista ylitöistä sekä palkkalaskelmien ja työaikakirjanpidon laiminlyönnistä

Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto: Poronlihantarkastuksessa kertyvää tietoa tulisi hyödyntää nykyistä enemmän

Teurasporot ovat yleensä terveitä. Sellaisia lihantarkastuslöydöksiä, joilla voisi olla vaikutusta elintarviketurvallisuuteen, tehdään porolihantarkastuksessa hyvin vähän. Lihantarkastuksessa hylättävän lihan määrä on niin pieni, että sillä ei ole myöskään juuri taloudellista merkitystä. Tarkastustoiminnassa kertyy kuitenkin paljon arvokasta tietoa porojen terveydestä. Tätä tietoa … Continue reading

Posted in AVI, Porotalous | Comments Off on Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto: Poronlihantarkastuksessa kertyvää tietoa tulisi hyödyntää nykyistä enemmän

Suoramyyntitilalla käytössä usein säännösten vastainen vaaka

Lounais-Suomen aluehallintovirasto tarkasti kesän aikana mittauslaitteiden lainmukaisuutta Varsinais-Suomen ja Satakunnan suoramyyntitiloilla. Tarkastukset olivat osa Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ja aluehallintovirastojen yhteistä valvontakampanjaa. Aluehallintovirasto tarkasti 72 suoramyyntitilaa, joista 32 sai huomautuksen. Pääasiallinen syy huomautuksiin oli vaa’an varmennusajan ylittyminen. Tarkastusten kohteeksi osui 152 … Continue reading

Posted in AVI | Comments Off on Suoramyyntitilalla käytössä usein säännösten vastainen vaaka

Itä-Suomen aluehallintovirasto: Kokkosuon turvetuotannon ympäristölupahakemus hylätty

Itä-Suomen aluehallintovirasto on 25.9.2012 antamallaan päätöksellä hylännyt Kuopion Energia Oy:n Pielavedellä sijaitsevan Kokkosuon turvetuotannon (noin 47 ha) ympäristölupahakemuksen. Kokkosuo sijaitsee noin 13 km Pielaveden kuntakeskuksesta koilliseen Lampaanjärven eteläpuolella. Kokkosuon vedet olisi johdettu Paskorannanjoen kautta Lampaanjoen yläosaan. Kokkosuon vesienkäsittelyyn esitetty ympärivuotinen … Continue reading

Posted in AVI, Turvetuotanto | Comments Off on Itä-Suomen aluehallintovirasto: Kokkosuon turvetuotannon ympäristölupahakemus hylätty