Category Archives: Maaseutumatkailu

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät 20 vuotta

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry juhlii 20-vuotista taivaltaan valtakunnallisessa maaseutumatkailuyrittäjien- ja kehittäjien 41. vuosiseminaarissa 17.-18.3.2015 Kaustisella. Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry on edunvalvontajärjestö, joka edistää ja kehittää maaseutumatkailua sekä toimii maaseutumatkailupalveluita tuottavien yrittäjien yhdyssiteenä. Järjestö valvoo jäsentensä ammatillisia, sosiaalisia ja taloudellisia etuja. Suomen maaseutumatkailuyrittäjät … Continue reading

Posted in Maaseutumatkailu | Comments Off on Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät 20 vuotta

Maaseutumatkailun talvikausi kohtalaisen hyvä, lähestyvän kesäsesongin odotukset varovaisia

Suomen Maaseutumatkailuyrittäjät ry:n, Lomalaidun ry:n ja MTK ry:n tekemän suhdannekyselyn mukaan kahdella kolmesta kotimaan maaseutumatkailuyrityksestä talvikauden kotimaisten matkailijoiden määrä joko pysyi samana tai kasvoi viime vuoteen verrattuna. Ulkomaan matkailijoiden määrä pysyi samalla tasolla tai kasvoi tammi-huhtikuussa kolmessa yrityksessä neljästä. Kokonaisuudessaan … Continue reading

Posted in Maaseutumatkailu, MTK | Comments Off on Maaseutumatkailun talvikausi kohtalaisen hyvä, lähestyvän kesäsesongin odotukset varovaisia

Maaseutumatkailun näkymät valoisat Etelä-Savossa – kasvu alalla tulee venäläisistä asiakkaista

Etelä-Savon ELY-keskuksessa laaditusta ”Maaseutumatkailusta uutta kasvua Etelä-Savoon” – selvityksestä ilmenee, että maaseutumatkailu on selkeä kasvuala maakunnassa. Alan kasvu johtuu Venäjältä tulevista matkailijoista. Valtaosa matkailuyrittäjistä suhtautuu alan tulevaisuudennäkymiin hyvin luottavaisesti. Talouden epävarmasta tilanteesta huolimatta omaan tuotteeseen ja palvelun laatuun uskotaan vahvasti. Selvityksen … Continue reading

Posted in Maaseutumatkailu | Comments Off on Maaseutumatkailun näkymät valoisat Etelä-Savossa – kasvu alalla tulee venäläisistä asiakkaista

Sateinen ja viileä kesä ei rokottanut maaseutumatkailua merkittävästi

Maaseutumatkailuyritysten matkailijamäärissä esiintyi tänä kesänä suuria yrityskohtaisia ja asiakasryhmittäisiä – mutta ei aluekohtaisia – eroja. Osalla yrityksistä viileä kesä verotti matkailijamääriä edelliskesään verrattuna. Valtaosa yrityksistä pääsi kuitenkin melko hyvään tulokseen mm. ennakkovarauskannan ja ulkomaisen kysynnän ansiosta. Kotimaiset vapaa-ajan matkailijat ovat … Continue reading

Posted in Maaseutumatkailu, MTK | Comments Off on Sateinen ja viileä kesä ei rokottanut maaseutumatkailua merkittävästi