Category Archives: Puumarkkinat

Puukauppaa käytiin vilkkaasti toukokuussa

Metsäteollisuus osti toukokuussa yksityismetsistä 4,3 miljoonaa kuutiota puuta. Määrä on lähes kaksinkertainen edellisvuosiin verrattuna. Puukaupassa jatkui positiivinen vire. Raaka-ainekustannusten jatkuva nousu heikentää kuitenkin teollisuuden kilpailukykyä ja on uhka teollisuuden toimintaedellytysten säilymiselle. Tammi-toukokuun ostomäärä, 12,9 miljoonaa kuutiota, oli 10 prosenttia suurempi … Continue reading

Posted in Puumarkkinat | Comments Off on Puukauppaa käytiin vilkkaasti toukokuussa

Huhtikuussa puukauppa jatkui tasaisena – raaka-ainekustannukset edelleen korkealla

Metsäteollisuus osti huhtikuussa yksityismetsistä 1,8 miljoonaa kuutiota puuta. Ostomäärä oli lähes saman verran kuin maaliskuussa. Korkeat raaka-ainekustannukset heikentävät edelleen suomalaisten tuotteiden kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla. Tammi-huhtikuun ostomäärä, 8,6 miljoonaa kuutiota, oli 10 prosenttia suurempi kuin vuoden 2012 vastaavana aikana. Tukkien ostomäärä … Continue reading

Posted in Metsäteollisuus Ry, Puumarkkinat | Comments Off on Huhtikuussa puukauppa jatkui tasaisena – raaka-ainekustannukset edelleen korkealla

Puukaupassa keskimääräistä vaisumpi vuosi – puumarkkinoiden kehittäminen avainasemassa

Metsäteollisuus ry:n jäsenyritykset ostivat vuonna 2012 yksityismetsistä puuta 28,2 miljoonaa kuutiota. Määrä oli 10 prosenttia viimeisen kymmenen vuoden keskimääräistä ostomäärää pienempi. Teollisuuden raakapuukustannukset olivat lopputuotteiden markkinahintoihin nähden korkeita. Metsäteollisuuden kilpailukyky oli koetuksella ja työtä puumarkkinoiden toimivuuden parantamiseksi tulee jatkaa. Vuoden … Continue reading

Posted in Metsäteollisuus Ry, Puumarkkinat | Comments Off on Puukaupassa keskimääräistä vaisumpi vuosi – puumarkkinoiden kehittäminen avainasemassa

Puukauppa kävi lokakuussa tasaiseen tahtiin – puukustannus sahateollisuudelle kestämätön

Metsäteollisuus osti lokakuussa yksityismetsistä puuta 3,2 miljoona kuutiota. Määrä kasvoi viidenneksen syyskuusta. Puukustannukset olivat korkealla suhteessa lopputuotteiden markkinahintoihin, mikä tekee sahateollisuuden tilanteesta täysin kestämättömän. Teollisuus tarvitsee kustannuksiltaan kilpailukykyistä raaka-ainetta toimintaedellytysten säilyttämiseksi vaikeassa markkinatilanteessa. Puukustannuksissa erityisen vaikea tilanne oli sahateollisuudessa, jossa … Continue reading

Posted in Puumarkkinat | Comments Off on Puukauppa kävi lokakuussa tasaiseen tahtiin – puukustannus sahateollisuudelle kestämätön

Metsäteollisuus ry: Puukauppa piristyi hieman syyskuussa

Metsäteollisuus osti syyskuussa yksityismetsistä puuta 2,7 miljoona kuutiota. Määrä kasvoi kolmanneksen elokuusta, mutta on pienempi kuin keskimäärin edellisvuosien syyskuussa. Kantohinnoissa ei tapahtunut suuria muutoksia. Venäjän elokuussa voimaantullut WTO-jäsenyys alentaa raakapuun tuontitulleja ja helpottaa suomalaisten metsäteollisuustuotteiden vientiä kasvaville Venäjän markkinoille. Vapaammat … Continue reading

Posted in Metsäteollisuus Ry, Puumarkkinat | Comments Off on Metsäteollisuus ry: Puukauppa piristyi hieman syyskuussa

Metla: Puumarkkinoille toivotaan tasaisuutta ja ennustettavuutta

Kevään 2012 aikana Metla kartoitti laajalla kyselytutkimuksella markkinaosapuolten näkemyksiä puumarkkinoiden toimivuudesta ja kehittämiskohteista. Tulosten mukaan kaikki kaipaavat puukauppaan tasaisuutta ja ennustettavuutta. Tulosten mukaan puunmyyjät olivat tyytyväisempiä puukaupan toimivuuteen ja toimivuuden kehitykseen viime vuosina kuin puun ostajat. Kaikkien puukaupan toimijoiden mielestä … Continue reading

Posted in Metla, Puumarkkinat | Comments Off on Metla: Puumarkkinoille toivotaan tasaisuutta ja ennustettavuutta