Category Archives: Suomen Riistakeskus

Suomalaiset suhtautuvat metsästykseen entistä myönteisemmin

Kuva: Suomen Riistakeskus/ Viestintä Enemmistö suomalaisista suhtautuu metsästykseen myönteisesti. Myönteinen suhtautuminen on lisääntynyt ja kielteinen suhtautuminen vähentynyt vuoteen 2004 verrattuna. Asiaa selvitti Taloustutkimus Oy Suomen riistakeskuksen toimeksiannosta. Tutkimuksen tavoite oli selvittää suomalaisten suhtautumista metsästykseen ja verrata soveltuvin osin suhtautumisen muuttumista … Continue reading

Posted in Suomen Riistakeskus | Comments Off on Suomalaiset suhtautuvat metsästykseen entistä myönteisemmin

Riista.fi-sivusto uudistui – kattavasti tietoa riistasta ja metsästyksestä

Suomen riistakeskuksen uusi verkkosivusto riista.fi on avautunut. Se tuo riistakeskuksen palvelut ja asiantuntijatiedon saataville entistä helpommin. Keväällä 2011 toimintansa aloittanut Suomen riistakeskus on maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalalla toimiva itsenäinen laitos. Sen tehtäviin kuuluvat mm. erilaiset lupapäätökset ja riistaeläinten hoitosuunnitelmien valmistelu. … Continue reading

Posted in Suomen Riistakeskus | Comments Off on Riista.fi-sivusto uudistui – kattavasti tietoa riistasta ja metsästyksestä

Suomen riistakeskus: Majavan metsästyskausi jatkuu huhtikuun loppuun

Majavat rikastuttavat toimillaan luonnon monimuotoisuutta mutta voivat paikallisesti aiheuttaa merkittäviäkin vahinkoja maa- ja metsätaloudelle. Vahinkoja voidaan estää suunnitelmallisella metsästyksellä sekä patojen purkamisella. Maassamme tavataan kahta majavalajia: Länsi-Suomessa euroopanmajavaa ja Itä- ja Keski-Suomessa kanadanmajavaa. Kanadanmajavaa metsästetään maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan luvalla. … Continue reading

Posted in Suomen Riistakeskus | Comments Off on Suomen riistakeskus: Majavan metsästyskausi jatkuu huhtikuun loppuun

Suomen riistakeskus: Mahdollisuuksia riistakantojen hoitoon – maatalouden tukihaku 2013

Rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea ei-tuotannollisten investointien tukea kosteikon tai perinnebiotoopin perustamiseen sekä sopimusta luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä. Tämän lisäksi viljelijä, joka on toteuttanut ei-tuotannollisen investoinnin ennen tämän vuoden tukihakua, voi hakea sopimusta toteuttamansa monivaikutteisen kosteikon tai perinnebiotoopin hoitoon. Maatalouden … Continue reading

Posted in Suomen Riistakeskus | Comments Off on Suomen riistakeskus: Mahdollisuuksia riistakantojen hoitoon – maatalouden tukihaku 2013

Suomen riistakeskus hankkii karkotinlaitteita karhujen häätöön

Suomen riistakeskus hankkii suurriistavirka-apu SRVA:n koulutettujen henkilöiden käyttöön viisi paineilmatoimista karkotinlaitetta. Laitetta voidaan käyttää poliisin määräyksestä toistuvasti asutuksen tuntumassa liikkuvien karhujen karkotukseen. Suomen riistakeskus hankkii kevään aikana Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella viisi paineilmatoimista karkotinta. Laitteita on tarkoitus käyttää toistuvasti asutuksen … Continue reading

Posted in Suomen Riistakeskus | Comments Off on Suomen riistakeskus hankkii karkotinlaitteita karhujen häätöön

Suomen riistakeskus: Valkohäntäpeurasaalis 22 135 yksilöä – peurakannan lasku taittui

Valkohäntäpeuroja kaadettiin tammikuun lopussa päättyneellä metsästyskaudella 22 135 yksilöä. Määrä on kutakuinkin sama kuin vuotta aikaisemmin. Myös kuusipeuroja kaadettiin edellisvuotta vastaava määrä, 75 yksilöä. Valkohäntäpeuran, kuusipeuran ja metsäpeuran metsästys alkoi 29. syyskuuta ja päättyi tammikuun lopussa. Koko maassa valkohäntäpeuralle oli … Continue reading

Posted in Suomen Riistakeskus | Comments Off on Suomen riistakeskus: Valkohäntäpeurasaalis 22 135 yksilöä – peurakannan lasku taittui

Suomen riistakeskus: Suomen riistakeskus ei myöntänyt lupaa suden pyyntiin Hiisijärvi-Ylä-Vieksin alueelle

Suomen riistakeskus Kainuu on tehnyt tänään 11.3.2013 päätöksen, jossa se ei myönnä poikkeuslupaa suden pyyntiin Kuhmon luoteisosan – Ristijärven valtionmaiden muodostamalle alueelle. Suomen riistakeskus Kainuu on tehnyt tänään 11.3.2013 päätöksen, jossa se ei myönnä poikkeuslupaa suden pyyntiin Kuhmon luoteisosan – … Continue reading

Posted in Suomen Riistakeskus | Comments Off on Suomen riistakeskus: Suomen riistakeskus ei myöntänyt lupaa suden pyyntiin Hiisijärvi-Ylä-Vieksin alueelle

Suomen riistakeskus Uusimaa: Uudenmaan ilvesjahti sujui suunnitelmien mukaan

Helmikuun lopussa päättyneellä ilveksenmetsästyskaudella kaadettiin Uudellamaalla 26 ilvestä. Suomen riistakeskus myönsi Uudellamaalla jahtiin poikkeusluvan 27 ilveksen kaatamiseksi. Lupien määrä oli noin neljänneksen pienempi kuin edellisellä metsästyskaudella. Poikkeuslupien väheneminen johtui ilveksen vähimmäiskanta-arvion pienenemisestä. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen (RKTL) arvio Uudenmaan ilvesten … Continue reading

Posted in Suomen Riistakeskus, Yleiset uutiset | Comments Off on Suomen riistakeskus Uusimaa: Uudenmaan ilvesjahti sujui suunnitelmien mukaan

Suomen riistakeskus Uusimaa: UUDENMAAN HIRVIELÄINKANNAT ENNALLAAN TAI HIENOISESSA KASVUSSA

Viime viikonlopun maalaskennan mukaan Uudenmaan hirvikanta on suunnilleen viimevuotisella tasolla, valkohäntäpeura kanta vahvistui ja kauriskantojen kehityksessä on alueellisia eroja. Hirvikannaksi arvioitiin viikonlopun laskennassa noin 3400 yksilöä ja valkohäntäpeurakannaksi 7100. Metsäkauriita arvioidaan olevan vajaat 3500 ja kuusipeuroja 300. Myös susihavaintoja tehtiin. … Continue reading

Posted in Suomen Riistakeskus | Comments Off on Suomen riistakeskus Uusimaa: UUDENMAAN HIRVIELÄINKANNAT ENNALLAAN TAI HIENOISESSA KASVUSSA

Suomen riistakeskus tuomitsee susien laittoman tappamisen

Perhossa paljastunut susien laiton tappaminen on törkeä metsästysrikos. Vaikka susipolitiikan toimeenpanossa koetaan olevan ongelmia, ne eivät anna oikeutusta asioiden laittomaan ratkaisemiseen. Suomen riistakeskuksessa on Maa- ja metsätalousministeriön toimeksiannosta käynnistymässä hanke suden kannanhoitosuunnitelman uusimiseksi. Suunnitelman päivityksessä pyritään löytämään uusia keinoja susien suojelutavoitteiden … Continue reading

Posted in Suomen Riistakeskus | Comments Off on Suomen riistakeskus tuomitsee susien laittoman tappamisen