Category Archives: ELY

Itä-Suomen maaseutuohjelmat läpivalaistaan alkuvuonna

Etelä-Savon, Pohjois-Karjalan ja Pohjois-Savon ELY-keskukset ovat lyöneet hynttyyt yhteen maaseudun kehittämistyön arvioinnin osalta. Arvioinnissa selvitetään erityisesti, miten maaseudun kehittämistyön vaikuttavuutta voitaisiin edelleen parantaa kuluvalla ja tulevalla ohjelmakaudella. Työrukkasina toimivat Suomen Aluetutkimus FAR ja Augurix Oy. Arviointityö on käynnistynyt ja jatkuu … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Itä-Suomen maaseutuohjelmat läpivalaistaan alkuvuonna

Pohjois-Savo: Maatilojen investointihalukkuus kasvussa

Hakemusten lisääntymiseen on vaikuttanut muun muassa maidon hintanäkymien parantuminen. Vuoden 2017 kolmas maatalouden investointitukien tukijakso oli Pohjois-Savossa melko vilkas. Tukijakso päättyi 15.8.2017. Investointitukihakemuksia saapui 53 kappaletta, joista navettainvestointeja oli 13 (9 lypsykarja- ja 4 lihakarjatalouden rakentamista). Hakemuksista uusia lypsykarjanavetoita oli … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Pohjois-Savo: Maatilojen investointihalukkuus kasvussa

Maaseuturahasto rahoittaa uusia ideoita hevosenlannasta suopursuun

Termit biotalous, kiertotalous ja ravinteiden kierrätys vilisivät tänä vuonna kaikissa aluekehityksen strategioissa. Pohjois-Pohjanmaalla on paljon osaamista ja käyttämätöntä potentiaalia näiden termien haltuunottoon, toteaa ELY-keskuksen yksikön päällikkö Timo Lehtiniemi. Käytännössä näiden kuumien perunoiden kuorintaan on jo lähtenyt moni alueemme yrittäjä. Esimerkkeinä … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Maaseuturahasto rahoittaa uusia ideoita hevosenlannasta suopursuun

Etelä-Savon tilojen peltoalavalvonnat hoidettiin ripeästi

Etelä-Savon peltoalavalvonnassa olevien 133 maatilan valvontakäynnit tehtiin hyvissä ajoin ennen marraskuun puolivälin määräaikaa. Lisäksi tarkastettiin 66 tilalla yksittäisten lohkojen pinta-aloja paikan päällä mittaamalla tai hallinnollisesti kuulemalla. Valvontoja oli tekemässä 16 tarkastajaa. Maaseutuviraston (Mavi) seurantatilastojen mukaan Etelä-Savon ELY-keskus oli ensimmäisten joukossa … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Etelä-Savon tilojen peltoalavalvonnat hoidettiin ripeästi

Maatalouden investointien kolmas tukijakso oli kohtuullisen vilkas Pohjois-Savossa

Vuoden 2016 kolmas maatilojen investointitukien tukijakso päättyi 15.8.2016 ja päätökset investointihakemuksille tehdään Pohjois-Savon ELY-keskuksessa 7.10. mennessä. Pohjois-Savossa päättynyt tukijakso oli kohtuullisen vilkas. Investointitukihakemuksia saapui 30 kappaletta, joista navettainvestointeja oli 10 (9 lypsykarja- ja 1 lihakarjatalouden rakentamista). Pohjois-Savon ELY-keskuksen ylitarkastaja Juha … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Maatalouden investointien kolmas tukijakso oli kohtuullisen vilkas Pohjois-Savossa

Perusmaatalouteen myönnetyt rahoitustuet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on myöntänyt perusmaatalouteen rahoitustukea yhteensä 24,5 miljoonaa euroa 1.1.–30.6.2016 välisenä aikana. Myönnetystä rahoitustuesta EU-avustuksen osuus oli hieman reilu 3 miljoonaa, kansallisten avustusten osuus 6,8 miljoonaa ja korkotukilainan osuus 14,7 miljoonaa. EU-osarahoitteisia kohteita oli yhteensä 96 kappaletta. Eniten tukia … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Perusmaatalouteen myönnetyt rahoitustuet Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella

Maaseudun yritys- ja hanketuet vauhdittavat Pohjois-Savon maaseudun kehitystä ja tuovat työpaikkoja

Pohjois-Savon ELY-keskus on myöntänyt tänä vuonna maaseudun kehittämiseen hanketukea 8,2 miljoonaa euroa 24 hankkeelle sekä maaseudun yritystukea 1,9 miljoonaa euroa 29 yrityshankkeelle, joista odotetaan syntyvän 44 uutta työpaikkaa kahden vuoden sisällä. Perustamistukea on saanut 3 aloittavaa yritystä yhteensä 71 000 €. … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Maaseudun yritys- ja hanketuet vauhdittavat Pohjois-Savon maaseudun kehitystä ja tuovat työpaikkoja

Maatilojen peltovalvonnat aloitetaan Pohjois-Savossa. Tukivuoden 2015 osalta tulokset eivät vielä valmiina

Satokauden 2016 kokotilavalvonnat aloitetaan heti hakemusten viimeisen jättöpäivän 15.6.2016 jälkeen. Pohjois-Savossa valvontaan tänä vuonna vajaa 200 maatilaa. Viime vuoteen verrattuna valvottavien tilojen määrä on vähän pienempi. Vähennys johtuu valvontavelvoitteen laskutavan muutoksesta. ELY-keskusalueen sijasta tarkastelu tehdään nyt koko maan tasolla. Maatalouden … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Maatilojen peltovalvonnat aloitetaan Pohjois-Savossa. Tukivuoden 2015 osalta tulokset eivät vielä valmiina

Maatiloilla investointihalukkuutta – ministeriö osoitti lisämäärärahaa hakemuksiin

Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut 19.5.2016 lisää avustusvaroja EU-osarahoitteisiin maatalouden aloitus- ja investointitukiin. EU-osarahoitteisia avustusvaroja myönnettiin Lappiin tälle vuodelle lisää kaksi miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan ELY-keskuksen käytössä on tälle vuodelle maatalouden aloitus- ja investointitukiin EU-osarahoitteisia ja kokonaan kansallisia avustusvaroja yhteensä … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Maatiloilla investointihalukkuutta – ministeriö osoitti lisämäärärahaa hakemuksiin

Posion ja Ranuan seudulta kartoitettiin 225 ha maatalouden ympäristösopimuskohteita luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelmaan

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma on valmistunut Ranualle ja Posiolle. Sen tarkoituksena on parantaa maaseutuympäristöjen vesiensuojelua sekä auttaa arvostamaan, säilyttämään ja palauttamaan luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta tärkeitä kohteita. Perinnebiotooppien huomionarvoiset lajit, kuten kuvan kullero hyötyvät laidunnuksesta ja niitosta. … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Posion ja Ranuan seudulta kartoitettiin 225 ha maatalouden ympäristösopimuskohteita luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelmaan