Category Archives: Maatalous

Peltovalvonnat hyvässä vauhdissa Etelä-Savossa

Maataloustukien peltoalavalvonnat alkoivat Etelä-Savossa kesäkuun viimeisellä viikolla.Valvontakäynneillä tarkastetaan täyttyvätkö maataloustuen saamisen ehdot.Lisäksi valvonnan avulla varmistetaan viljelijätukien tasapuoliset perusteet koko maassa. Kokotilavalvonnassa valvotaan kaikki pinta-alan perusteella maksettavat tuet. Valvonnassa jokaiselta tilan peltolohkolta todetaan viljelykasvi, tukiehtojen noudattaminen sekä kasvulohkojen pinta-alat. Tarvittaessa voidaan … Continue reading

Posted in Maatalous | Comments Off on Peltovalvonnat hyvässä vauhdissa Etelä-Savossa

MTK: EU-komissio unohti viljelijöiden taloudellisen ahdingon ja maatalouspolitiikan yksinkertaistamisen

Komission tiedonanto viime marraskuussa lupaili yksinkertaistamista ja jäsenmaalle mahdollisuuksia paremmin oloihin sopivaan maatalouspolitiikkaan. Valmistelussa nämä ovat unohtuneet. Tiukat ohjeet kansallisen strategian valmisteluun minimoivat kansallisen liikkumatilan ja lisäävät viljelijöihin kohdistuvia vaatimuksia. Samalla komission monivuotinen rahoituskehysehdotus leikkaisi kovalla kädellä Suomen EU-rahoitusta. Tätä … Continue reading

Posted in Maatalous | Comments Off on MTK: EU-komissio unohti viljelijöiden taloudellisen ahdingon ja maatalouspolitiikan yksinkertaistamisen

EU-tukea syyskylvömenetyksiin

Hallitus vahvisti tänään 28.3.2018 viime syksyn tulvien ja rankkasateiden vuoksi kiireellisenä tukitoimenpiteenä viljelijöille myönnettävän EU-tuen hehtaarikohtaisen määrän. Tukea voidaan myöntää enintään 15 euroa hehtaarilta. Tuen määrää tarkistetaan tarvittaessa, kun lopullinen tukeen oikeutettu kokonaispinta-ala on tiedossa. Tukea voidaan maksaa enintään 1,08 … Continue reading

Posted in Maatalous | Comments Off on EU-tukea syyskylvömenetyksiin

Turun yliopisto: Luonnonvalinta on suosinut maanviljelijöitä

Maataloutta harjoittaneiden ihmisten lukumääränsä kasvoi 1700­–1900-luvulla nopeammin kuin perinteisiä elinkeinoja harjoittaneiden. Turun yliopiston biologian laitoksen erikoistutkija Samuli Helteen johtama tutkimusryhmä vertaili Lapissa eläneiden saamelais- ja suomalaisperheiden lisääntymispiirteitä ja kuolleisuutta. Suomalaisperheiden harjoittamalla karjanhoidolla ja pienviljelyllä on ollut yhteys perheiden suurempaan lapsilukuun, … Continue reading

Posted in Maatalous | Comments Off on Turun yliopisto: Luonnonvalinta on suosinut maanviljelijöitä

Keski-Suomen ELY: Keski-Suomen maaseudun kehittämistä vuosille 2014 – 2020 linjattu

Keski-Suomen maaseudun kehittämisen peruskiviä ovat lähivuosina kokeilukulttuuri, biotalous, lähitalous, asiakaslähtöisyys ja yrittäminen. Näin on linjattu Keski-Suomen ELY-keskuksen johdolla valmistellussa Keski-Suomen maaseudun kehittämisstrategiassa ohjelmakaudelle 2014–2020. Kuvio: Maaseudun kehittämisen peruskivet Keski-Suomessa ohjelmakaudella 2014 – 2020. Kokeilukulttuuri tarkoittaa sitä, että nojaamme maaseutumme kehittämisessä … Continue reading

Posted in ELY, Maatalous | Comments Off on Keski-Suomen ELY: Keski-Suomen maaseudun kehittämistä vuosille 2014 – 2020 linjattu

Tyyppinavetta kaksinkertaistaa Laulumaan tilat

Laulumaan tilalla Oulaisissa vietettiin perjantaina uuden navetan avajaisia. Kai ja Katri Laulumaan uusi navetta on MTK:n vetämän kolmivuotisen Tyyppinavetta-hankkeen ensimmäinen pilottikohde. Euroopan unionin ja valtion rahoittaman hankkeen tavoitteena on etsiä kustannustehokkaita ja vakioituja malleja navettarakentamiseen. Hankkeen projektipäällikön Ari Roinisen mukaan … Continue reading

Posted in Maatalous, Maatilayritykset, MTK | Comments Off on Tyyppinavetta kaksinkertaistaa Laulumaan tilat

Reilut parikymmentä maatilaa avaa ovensa kuluvalla viikolla ja viikonloppuna

MTK-TIEDOTE,17.9.2012 Kuluvalla viikolla ja ensi viikonloppuna kuluttajilla on mahdollisuus käydä tutustumassa, mistä ruoka tulee ja miten sitä maatiloilla tuotetaan. Vierailijoille esitellään tilan toimintaa ja kerrotaan, minkälaista elämä maatilalla oikeasti on ja mitä siellä tehdään. Kohderyhmänä ovat erityisesti lapsiperheet kaupungeissa ja niiden … Continue reading

Posted in Maatalous, Maatilayritykset, MTK | Comments Off on Reilut parikymmentä maatilaa avaa ovensa kuluvalla viikolla ja viikonloppuna

MTK:ssa pohditaan tuntuvia toimia tuottajan aseman parantamiseksi

Suomalaisten maatilayrittäjien mitta alkaa olla täysi. MTK:n liitot miettivät nyt yhdessä tuntuvia järjestöllisen vaikuttamisen toimia, joilla omavaraista kotimaista ruuantuotantoa uhkaavaan heikkoon kannattavuuteen saataisiin parannusta. MTK:n liittojen ja keskusliiton toimihenkilöitä kokoontuu 13.-14.9. Imatran liepeille MTK-Kaakkois-Suomen isännöimään kokoukseen. – Tuottajan tulee saada reilu … Continue reading

Posted in Maanviljelys, Maatalous, Maatilayritykset, MTK | Comments Off on MTK:ssa pohditaan tuntuvia toimia tuottajan aseman parantamiseksi

Evira: Ennätysmäärä uusia luomutiloja ja -yrityksiä

Maataloustuotannon luomuvalvontaan on tänä vuonna liittynyt 365 luomutilaa, mikä on enemmän kuin yhtenäkään vuonna 2000-luvulla. Tänä vuonna eläintuotannon luomuvalvontaan on hakenut jo 113 eläintilaa, mikä on lähes yhtä paljon kuin kolmena edellisenä vuotena yhteensä. Suomessa on nyt noin 4 300 … Continue reading

Posted in Evira, Luomutilat, Luomuyritys, Maanviljelys, Maatalous | Comments Off on Evira: Ennätysmäärä uusia luomutiloja ja -yrityksiä

Nestlé edelläkävijä maatalouden kehityksessä

Hans Jöhr, joka toimii Nestlén maailmanlaajuisen raaka-aineiden hankintaorganisaation teknisenä ja strategisena johtajana, jakaa tässä kirjoituksessa kokemuksiaan vastuullisesta yhteistyöstä raaka-ainetoimittajien kanssa. Me Nestléllä pyrimme varmistamaan, että toimintamme vaikuttaa myönteisesti yhteistyökumppaneihimme ja kaikkiin yhteisöihin, joissa toimimme. Maatalouden kehitys on yksi kolmesta painopistealueesta … Continue reading

Posted in Kestävyys/CSR, Maanviljelys, Maatalous, Ruoka ja Juoma | Tagged , , , , , , | Comments Off on Nestlé edelläkävijä maatalouden kehityksessä