Category Archives: TTS Työtehoseura

Maaseutu-Pisa koulutti 500 saha- ja puutuoteteollisuuden pienyrittäjää

Maaseudun piensaha- ja puutuoteteollisuuden kokonaisvaltaisen liiketoimintaosaamisen koulutushanke päättyi vuoden 2012 lopussa. Neljävuotisen koulutushankkeen tavoitteena oli vahvistaa alan pienten yritysten kokonaisvaltaista liiketoimintaosaamista ja ammatillista kehittymistä yrittäjille räätälöidyn koulutuksen avulla. Opintokokonaisuus muodostui eri puolilla Suomea toteutetuista 1–5 päivän mittaisista koulutusjaksoista, jotka oli … Continue reading

Posted in TTS Työtehoseura | Comments Off on Maaseutu-Pisa koulutti 500 saha- ja puutuoteteollisuuden pienyrittäjää

TTS Työtehoseura: Vasikoiden hoitotyötä kylmäkasvatuksessa on tutkittu

Monissa maissa suositellaan vasikoiden kasvattamista kokonaan erillään muusta karjasta ja mieluiten raittiissa ulkoilmassa. Tavoitteena on vähentää tautipainetta ja tarjota vasikoille navettailmaa parempi hengitysilman laatu. Useissa tutkimuksissa on todettu puhtaan ilman merkittävyys vasikan terveydelle. Kun vasikat ovat erillään muusta karjasta, myös … Continue reading

Posted in TTS Työtehoseura | Comments Off on TTS Työtehoseura: Vasikoiden hoitotyötä kylmäkasvatuksessa on tutkittu

TTS Työtehoseura: Maatalouskone- ja traktoriurakoinnin hintoja kerätään

Kyselyyn voi vastata myös nettilomakkeella  TTS – Työtehoseura kartoittaa koneurakoinnin toteutuneita taksoja viime vuodelta. Vastauksia toivotaan mahdollisimman paljon, jotta saadaan luotettava ja kattava läpileikkaus maatalouden ja muiden traktoriurakointitöiden hinnoista ja hintojen kehityksestä. Kysely on postitettu edellisinä kertoina vastanneille, mutta kyselyyn voi … Continue reading

Posted in TTS Työtehoseura, Yleiset uutiset | Comments Off on TTS Työtehoseura: Maatalouskone- ja traktoriurakoinnin hintoja kerätään

Koneurakoinnin tarjontaa ja kysyntää uusmaalaisilla maatiloilla ja maaseutuyrityksissä kartoitetaan laajalla kyselyllä

Tällä viikolla noin 1950 maatilaa ja maaseutuyritystä Uudenmaalla saa sähköpostitse linkin kyselyyn, jolla kerätään tietoa koneurakointipalveluiden tarjoajista ja ostajista. Nykyisen toiminnan ohella kartoitetaan kiinnostusta ja mahdollisuuksia urakointipalveluiden tuottamiseen tai hankintaan. Kysely liittyy tänä keväänä käynnistyneeseen URAKKA-hankkeeseen. Uudellamaalla toimivassa hankkeessa kehitetään … Continue reading

Posted in TTS Työtehoseura, Yleiset uutiset | Comments Off on Koneurakoinnin tarjontaa ja kysyntää uusmaalaisilla maatiloilla ja maaseutuyrityksissä kartoitetaan laajalla kyselyllä

TTS Työtehoseura: Töiden jakaminen edistää maatalousyrittäjän hyvinvointia

Maatalousyritysten vuosittainen kokonaistyömäärä vaihtelee hyvin paljon sekä eri tuotantosuuntien välillä että saman tuotantosuunnan ja karjatiloilla myös saman kokoluokan tilojen sisällä. Tilanne on sama, vaikka tilan ulkopuolisen työvoiman käyttö sekä omin voimin tehdyt metsätalous-, rakennus- tai urakointityöt otettaisiin tarkastelussa huomioon. Maatalousyrittäjien … Continue reading

Posted in TTS Työtehoseura, Yleiset uutiset | Comments Off on TTS Työtehoseura: Töiden jakaminen edistää maatalousyrittäjän hyvinvointia