Category Archives: MMM

Suuri valiokunta sai selvityksen maatalouspolitiikan uudistamista valmistelevan EU:n neuvoston kokouksesta

Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä (kesk.) antoi tänään suurelle valiokunnalle selvityksensä EU:n maatalous- ja kalastusneuvoston ensi viikon kokouksen aiheista. Neuvosto keskustelee yhteisen maatalouspolitiikan (YMP) uudistamisesta Suomen puheenjohtajamaana laatiman edistysraportin pohjalta. Ministeri Leppä kertoi Suomen … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Suuri valiokunta sai selvityksen maatalouspolitiikan uudistamista valmistelevan EU:n neuvoston kokouksesta

Kemera-tuen myöntäminen keskeytetään nuoren metsän hoidon, taimikon varhaishoidon ja terveyslannoituksen osalta

Maa- ja metsätalousministeriö on 3. toukokuuta päättänyt, että kestävän metsätalouden määräaikaiseen rahoituslakiin perustuvan tuen eli Kemera-tuen myöntäminen keskeytetään osittain loppuvuoden ajaksi. Keskeytys koskee taimikon varhaishoidon, nuoren metsän hoidon ja terveyslannoituksen tukea. Kyseisiä tukia koskevat hakemukset, jotka ovat tulleet tai tulevat … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Kemera-tuen myöntäminen keskeytetään nuoren metsän hoidon, taimikon varhaishoidon ja terveyslannoituksen osalta

Ministeri Tiilikainen: Maaseutu huomioitava koko maata koskevissa uudistuksissa

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) ”Biotalouteen, ruuantuotantoon ja luonnonvaroihin perustuvan yrittäjyyden ja hyvinvoinnin arvoketjut alkavat maaseudulta”, korosti maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen puheenvuorossaan maaseutupolitiikan neuvoston MANEn ensimmäisessä kokouksessa maanantaina Helsingissä. Kokouksessa linjattiin kansallisen maaseutupolitiikan painopisteet tulevalle vuodelle. MANEn puheenjohtajana … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Ministeri Tiilikainen: Maaseutu huomioitava koko maata koskevissa uudistuksissa

Eläinpalkkioiden valvonnan seuraamuksia lievennetään

Euroopan komissio esittää lievennyksiä eläimiin perustuvien palkkioiden valvonnassa todettujen virheellisyyksien seuraamuksiin. Komission esitys sisältää myös Suomen esittämiä yksinkertaistamisehdotuksia. Muutosehdotukset ovat lähiaikoina Euroopan parlamentin ja neuvoston hyväksyttävinä. Muutokset tulisivat voimaan takautuvasti 1.1.2016 alkaen. Lievennyksistä huolimatta on tila- ja eläinrekisterimerkinnät pidettävä kunnossa … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Eläinpalkkioiden valvonnan seuraamuksia lievennetään

Ministeri Tiilikainen: Maaseutuvirasto ministeriön ohjaukseen, yhdistyminen Eviraan selvitetään

Maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) Kotimaisen ruuan tuotannon turvaaminen on maa- ja metsätalousministeriön ja sen hallinnonalan tärkeimpiä tehtäviä. Viljelijätukien maksaminen ajallaan ja oikein on Maaseutuvirasto Mavin päätehtävä. Viljelijätukien maksuissa on ollut ongelmia. – Tukien haku, valvonta ja tietojärjestelmät on saatava … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Ministeri Tiilikainen: Maaseutuvirasto ministeriön ohjaukseen, yhdistyminen Eviraan selvitetään

Tutkimus: Suomalaiset toivovat maaseudun pysyvän elinvoimaisena myös tulevaisuudessa

Selvä enemmistö suomalaisista katsoo, että koko Suomi hyötyy elinvoimaisesta maaseudusta. Koko väestöstä tällä kannalla on 72 %, pk-yrittäjistä 76 % ja maataloustuottajista 94 %. Tämä selviää maa- ja metsätalousministeriön TNS Gallupilla teettämästä tutkimuksesta. Tutkimukseen vastasi lähes 3 000 suomalaista. Tutkimuksessa selvitettiin, … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Tutkimus: Suomalaiset toivovat maaseudun pysyvän elinvoimaisena myös tulevaisuudessa

Maatalousinvestointien tukiprosentit nousevat, ympäristökorvauksen suosituimpia toimenpiteitä rajoitetaan

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 seurantakomitea päätti 17.11. järjestetyssä kokouksessaan maaseutuohjelman toisesta ohjelmamuutoksesta. – Hallitusohjelman kärkihankkeisiin liittyvä investointien ja ravinteiden kierrätyksen lisärahoitus tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia. Toisaalta ohjelman toimenpanossa esille tulleet tarpeet ja hallitusohjelman velvoitteet näkyvät myös säästöinä, neuvotteleva virkamies Tiina … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Maatalousinvestointien tukiprosentit nousevat, ympäristökorvauksen suosituimpia toimenpiteitä rajoitetaan

Yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen neuvoston asialistalla

Euroopan unionin maatalous- ja kalastusneuvosto kokoontuu Brysselissä 16. marraskuuta 2015. Kokouksessa Suomea edustaa maatalous- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kuvassa). EU:n maatalouskomissaari Phil Hogan antaa neuvostolle tilannekatsauksen yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta. Komissaarin asettama prioriteetti yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistamisesta on Suomen mielestä hyvä asia, … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Yhteisen maatalouspolitiikan yksinkertaistaminen neuvoston asialistalla

Alueelliset ja paikalliset painotukset näkyvät vahvasti maaseudun kehittämisessä

Maaseudun kehittämiseen osallistuu Suomessa laaja joukko toimijoita niin paikalliselta, alueelliselta kuin kansalliselta tasolta. Maa- ja metsätalousministeriö on teettänyt selvityksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 eri tason toimijoiden kehittämissuunnitelmien vaikuttavuudesta. Selvityksen mukaan alueellisille ja paikallisille painotuksille on annettu Suomessa paljon tilaa, sillä … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Alueelliset ja paikalliset painotukset näkyvät vahvasti maaseudun kehittämisessä

MMM:n talousarvioehdotus sisältää 33 miljoonan lisäsäästön

Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalan ensi vuoden budjettiehdotus kutistuu runsaat 120 miljoonaa euroa kuluvaan vuoteen verrattuna. Ministeriön talousarvioehdotuksen mukaan tulojen arvioidaan vähenevän noin 177 miljoonalla eurolla. Organisaatiomuutoksia ei ole luvassa tulevana vuonna. MMM:n hallinnonalalle ehdotetaan määrärahoja yhteensä runsaat 2,5 miljardia euroa, … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on MMM:n talousarvioehdotus sisältää 33 miljoonan lisäsäästön