Category Archives: Poronhoito

Porolaidunten tilan faktantarkistus

Kuva: Juha_Järvenpää Porojen laidunmaiden tilasta on käyty paljon mielipiteenvaihtoa. Mielipiteet ovat luoneet julkiseen keskusteluun sitkaassa eläviä väittämiä. Mitkä niistä pitävät paikkansa? Minkä verran on sopiva määrä poroja? Millaiset seikat poromäärien säätelyssä ovat keskeisiä? Mikä laidunkeskustelussa on totta ja mikä tarua? … Continue reading

Posted in Poronhoito | Comments Off on Porolaidunten tilan faktantarkistus

Porohoidon mahdollisuudet ja haasteet ilmi maa- metsätalousministeriön avoimesta verkkokyselystä

Kuva: Markku Hietavuori Maa- ja metsätalousministeriö on tänään julkistanut viime syksynä järjestetyn porokyselyn tulokset. Tulosten mukaan merkittävimmän haasteen poronhoidolle aiheuttaa porojen laiduntaminen liian lähellä asutusta. Samalla kysely osoitti porotalouden merkityksen matkailulle ja pohjoisten alueiden elinvoimaisuudelle. Kaikille avoin verkkokysely kartoitti mielipiteitä … Continue reading

Posted in Poronhoito | Comments Off on Porohoidon mahdollisuudet ja haasteet ilmi maa- metsätalousministeriön avoimesta verkkokyselystä

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen investointitukien haku keskeytyy

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten investointitukien haku keskeytyy 1.1.2016, jolloin rahoituslaki kumoutuu ja uusi laki muutoksineen tulee voimaan. Rahoituslain nojalla ei tukea enää voi hakea. Uusi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annettava valtioneuvoston asetus on valmisteilla ja se annetaan vuoden 2016 … Continue reading

Posted in Poronhoito | Comments Off on Porotalouden ja luontaiselinkeinojen investointitukien haku keskeytyy

Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunta kannattaa kannanhoidollisten karhukiintiöiden lisäämistä

Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunta kannattaa Maa-ja metsätalousministeriön esitystä lisätä kannanhoidollista karhun kaatokiintiötä poronhoitoalueelle. Ministeriö esittää kohdennettavaksi yhteensä poronhoitoalueelle enintään 52 karhun kiintiön siten, että itäiselle poronhoitoalueelle tulisi 37 kiintiö ja läntiselle 15. Esitys tarkoittaisi edellissyksyyn verrattuna yhteensä 10 kaatoluvan lisäystä, itäiselle 7 … Continue reading

Posted in Poronhoito | Comments Off on Poronhoitoalueen suurpetoneuvottelukunta kannattaa kannanhoidollisten karhukiintiöiden lisäämistä

Suomen ja Norjan ministerit allekirjoittivat sopimuksen poroaidasta

Norjan ja Suomen rajalle rakennetaan uutta poroaitaa. Poroaitasopimuksen allekirjoitti tänään Suomen maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo sekä Norjan maatalous- ja ruokaministeri Sylvi Listhaug. Uutta aitaa rakennetaan, jotta porot eivät pääsisi vaeltamaan maasta toiseen. Erityisesti Norjasta Tenojoen ja Inarijoen jokilaaksoihin vaeltaneet … Continue reading

Posted in Poronhoito | Comments Off on Suomen ja Norjan ministerit allekirjoittivat sopimuksen poroaidasta

Poronhoitajien sijaisapu pysyväksi

Hallitus esittää, että poronhoitajien sijaisavusta säädetään pysyvä laki. Tavoitteena on tukea poronhoitajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä ja parantaa näin poronhoidon harjoittamisen edellytyksiä. Poronhoitajien sijaisapujärjestelmä olisi pääosin vastaava kuin vuoden 2014 sijaisapujärjestelmässä ja vuosina 2010-2012 toteutetussa määräaikaisessa kokeilussa. Poronhoitaja voisi hankkia itselleen … Continue reading

Posted in Poronhoito, Porotalous | Comments Off on Poronhoitajien sijaisapu pysyväksi

Porojen jalostusvalinta on kestävällä pohjalla

Poromiehet valitsevat kookkaita ja pyöreitä vasoja hyviltä vaatimilta. Porojen valintajalostusta voidaan kuitenkin tehostaa parantamalla eläinten yksilöllistä merkintää, mittaamalla vasojen painoa ja emien vasatuottoa sekä kehittämällä järjestelmiä eläinten tietojen keräämiseen. Sukulaisuuksien selvittämisessä on hyödynnetty DNA-menetelmiä. Tulevaisuudessa niitä kannattaisi käyttää laajemminkin hyvien … Continue reading

Posted in MTT, Poronhoito, Porotalous | Comments Off on Porojen jalostusvalinta on kestävällä pohjalla

RKTL:n porontutkimus jää Inarin Kaamaseen

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on päättänyt säilyttää Inarin Kaamasessa olevan porontutkimusasemansa. RKTL:n johtokunnan päätöksen mahdollisti se, että tiloihin tulee toiseksi vuokralaiseksi Saamelaisalueen koulutuskeskus SAKK. Näin ollen RKTL:n vuokrakustannuksia saadaan merkittävästi vähennettyä. RKTL:n porontutkimuksen tilojen pieneneminen ei mainittavasti haittaa porontutkimusta. Tutkimus … Continue reading

Posted in Poronhoito, Porotalous | Comments Off on RKTL:n porontutkimus jää Inarin Kaamaseen

Maankäyttöhankkeiden vaikutuksista poronhoitoon ilmestyi opas ­– paliskunnat mukaan suunnitteluun

Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa eli niin kutsuttu poroYVA-opas julkaistaan tänään. Erilaiset maankäyttöhankkeet, esimerkiksi kaivostoiminta, tuulivoima- ja turvetuotanto, ovat lisääntyneet Pohjois-Suomessa. Hankkeiden suunnittelu vaatii lakisääteisiä menettelyitä, kuten ympäristövaikutusten arviointi ja kaavoitus. Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa on syntynyt tarpeesta pystyä paremmin ottamaan … Continue reading

Posted in Poronhoito, Yleiset uutiset | Comments Off on Maankäyttöhankkeiden vaikutuksista poronhoitoon ilmestyi opas ­– paliskunnat mukaan suunnitteluun

Lapin yliopisto: Poronhoidosta on tulossa uhanalainen elinkeino

Poroelinkeinon nykytilan kohentaminen edellyttää suurpetokysymyksen ratkaisemista poronhoitoalueella. Lisäksi ammattiporonhoitajien tarpeisiin tulisi rakentaa selkeä paketti erilaisia neuvonta-, tuki- ja toimeentulopalveluita. Tämä tulee ilmi Anneli Pohjolan ja Jarno Valkosen toimittamassa kirjassaPoronhoitajien hyvinvoinnin uhat ja avun tarpeet. Lapin yliopistokustannuksen julkaisema teos koostuu kahdesta … Continue reading

Posted in Poronhoito, Yleiset uutiset | Comments Off on Lapin yliopisto: Poronhoidosta on tulossa uhanalainen elinkeino