Category Archives: Porotalous

Suurimmat sallitut poroluvut -työryhmä ei esitä porolukujen leikkaamista

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut tänään suurimmat sallitut poroluvut -työryhmän loppuraportin. Raportissa todetaan, että paliskuntakohtaisiin eloporolukuihin ei esitetä muutosta, mutta kukin paliskunta velvoitetaan esittämään kaksi toimenpidettä laidunten kestävyyden varmistamiseksi. Saamelaiskäräjät pitää erittäin hyvänä työryhmän esitystä, ettei paliskuntakohtaisiin porolukuihin esitetä muutosta. Saamelaiskäräjien … Continue reading

Posted in Porotalous | Comments Off on Suurimmat sallitut poroluvut -työryhmä ei esitä porolukujen leikkaamista

Porovahinkojen arvioimista ja korvausriitojen ratkaisua kehitetään

Maa- ja metsätalousministeriö on asettanut hankkeen poronhoitolaissa säädettyä arvioimislautakuntaa koskevien säännösten uudistamiseksi. Lautakunnat ratkaisevat porojen laiduntamisesta maan omistajille ja haltijoille aiheutuvien vahinkojen korvaamista sekä paliskunnalle säädettyä alueiden aitaamisvelvollisuutta koskevat riidat. Hankkeen tavoitteena on turvata vahinkojen arviointiin riittävä asiantuntemus sekä lisätä … Continue reading

Posted in Porotalous | Comments Off on Porovahinkojen arvioimista ja korvausriitojen ratkaisua kehitetään

Leppä Poroparlamentille: Poron lihalla on loistava brändi, pitkää vahva ote tuotteestanne

Jari Leppä onnittelee 70 vuotta täyttävää Paliskuntain yhdistystä. Porotalouden harjoittajat on otettava huomioon, kun metsätaloutta suunnitellaan valtion mailla. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä luonnehtii Suomen poroelinkeinoa ainutlaatuiseksi rikkaudeksi. –Poro on olennainen osa pohjoista elämänmenoa ja saamelaiskulttuuria. Poronhoidon parissa siirretään perinnettä, kieltä ja tapoja … Continue reading

Posted in Porotalous | Comments Off on Leppä Poroparlamentille: Poron lihalla on loistava brändi, pitkää vahva ote tuotteestanne

Porotuen haku 2015

Ruokakuntakäsite on muuttunut. Tuki voidaan myöntää luonnollisille henkilöille tai sellaiselle luonnollisten henkilöiden muodostamalle ruokakunnalle, joka on samassa taloudessa asuva perhekokonaisuus. Ruokakunnaksi katsotaan myös jakamaton kuolinpesä. Samassa osoitteessa kirjoilla olevat henkilöt muodostavat perhekokonaisuuden ja kuuluvat samaan ruokakuntaan. Mikäli 18 v. lapsi … Continue reading

Posted in Porotalous | Comments Off on Porotuen haku 2015

Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto: Poronlihantarkastuksessa kertyvää tietoa tulisi hyödyntää nykyistä enemmän

Teurasporot ovat yleensä terveitä. Sellaisia lihantarkastuslöydöksiä, joilla voisi olla vaikutusta elintarviketurvallisuuteen, tehdään porolihantarkastuksessa hyvin vähän. Lihantarkastuksessa hylättävän lihan määrä on niin pieni, että sillä ei ole myöskään juuri taloudellista merkitystä. Tarkastustoiminnassa kertyy kuitenkin paljon arvokasta tietoa porojen terveydestä. Tätä tietoa … Continue reading

Posted in AVI, Porotalous | Comments Off on Ylijohtaja Kaisa Ainasoja, Lapin aluehallintovirasto: Poronlihantarkastuksessa kertyvää tietoa tulisi hyödyntää nykyistä enemmän

Porotalouden kannattavuus pysyi ennallaan

Kuva: Jouko Kumpula/ Luke Poronhoitovuotena 2013–2014 porotalouden kannattavuus pysyi kolmantena perättäisenä vuotena yhtä heikkona, vaikka poronlihan hinta kohosi melkein yhdeksään euroon kilolta. Yritykset saavuttivat noin kolmanneksen tavoitellusta korvauksesta omalle työlle ja omalle pääomalle. Yrittäjätulo oli 8 200 euroa yritystä kohti. … Continue reading

Posted in Porotalous | Comments Off on Porotalouden kannattavuus pysyi ennallaan

Poronhoitajien sijaisapu pysyväksi

Hallitus esittää, että poronhoitajien sijaisavusta säädetään pysyvä laki. Tavoitteena on tukea poronhoitajien työssä jaksamista, terveyttä ja toimintakykyä ja parantaa näin poronhoidon harjoittamisen edellytyksiä. Poronhoitajien sijaisapujärjestelmä olisi pääosin vastaava kuin vuoden 2014 sijaisapujärjestelmässä ja vuosina 2010-2012 toteutetussa määräaikaisessa kokeilussa. Poronhoitaja voisi hankkia itselleen … Continue reading

Posted in Poronhoito, Porotalous | Comments Off on Poronhoitajien sijaisapu pysyväksi

Maa- ja metsätalousministeriö: Suomen ja Norjan välille nousee uutta poroaitaa

Norjan ja Suomen rajalle rakennetaan uutta poroaitaa, jotta porot eivät vaeltaisi maasta toiseen. Maiden hallitusten asettama neuvottelukunta sopi asiasta 25.9. Sopimusteksti on parhaillaan lausunnoilla. Viimeksi poroista neuvoteltiin ja sovittiin vuonna 1981, jonka jälkeen osa rajasta aidattiin. Poroja eksyi kuitenkin edelleen erityisesti … Continue reading

Posted in Porotalous | Comments Off on Maa- ja metsätalousministeriö: Suomen ja Norjan välille nousee uutta poroaitaa

Porojen jalostusvalinta on kestävällä pohjalla

Poromiehet valitsevat kookkaita ja pyöreitä vasoja hyviltä vaatimilta. Porojen valintajalostusta voidaan kuitenkin tehostaa parantamalla eläinten yksilöllistä merkintää, mittaamalla vasojen painoa ja emien vasatuottoa sekä kehittämällä järjestelmiä eläinten tietojen keräämiseen. Sukulaisuuksien selvittämisessä on hyödynnetty DNA-menetelmiä. Tulevaisuudessa niitä kannattaisi käyttää laajemminkin hyvien … Continue reading

Posted in MTT, Poronhoito, Porotalous | Comments Off on Porojen jalostusvalinta on kestävällä pohjalla

RKTL:n porontutkimus jää Inarin Kaamaseen

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos on päättänyt säilyttää Inarin Kaamasessa olevan porontutkimusasemansa. RKTL:n johtokunnan päätöksen mahdollisti se, että tiloihin tulee toiseksi vuokralaiseksi Saamelaisalueen koulutuskeskus SAKK. Näin ollen RKTL:n vuokrakustannuksia saadaan merkittävästi vähennettyä. RKTL:n porontutkimuksen tilojen pieneneminen ei mainittavasti haittaa porontutkimusta. Tutkimus … Continue reading

Posted in Poronhoito, Porotalous | Comments Off on RKTL:n porontutkimus jää Inarin Kaamaseen