Monthly Archives: February 2013

Metsäteollisuus ry: Hallituksella oikea tavoite – kehysriihestä odotetaan käytännön toimia

TORSTAI 28 HELMIKUUTA 2013 / Hallituksella oikea tavoite – kehysriihestä odotetaan käytännön toimia Hallitus korosti puolivälitarkastelussaan, että Suomen on vahvistettava kilpailukykyään. “Metsäteollisuuden kannalta tavoite on hyvä, mutta konkretia puuttuu. Hallituksen on päätettävä maaliskuun kehysriihessä selkeistä toimenpiteistä, joilla kilpailukykyvammat korjataan”, sanoo … Continue reading

Posted in Metsäteollisuus Ry | Comments Off on Metsäteollisuus ry: Hallituksella oikea tavoite – kehysriihestä odotetaan käytännön toimia

Arla Ingman nostaa maidon tuottajahintaa turvatakseen kotimaisen maidon saatavuuden

Arla Ingman nostaa maidontuottajilleen ja yhteistyömeijereilleen maksettavaa maidon tuottajahintaa puolitoista senttiä (1,5 senttiä) litralta 1. maaliskuuta 2013. Tuottajille maksettava maidon hinta on korotuksen jälkeen 43,10 senttiä litralta. Hinnankorotuksella Arla Ingman haluaa turvata suomalaisen maidontuotannon jatkuvuuden ja varmistaa kotimaisen maitoraaka-aineen saatavuuden. Kotimaisen … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Arla Ingman nostaa maidon tuottajahintaa turvatakseen kotimaisen maidon saatavuuden

Itä-Suomen yliopisto: Mesimarjalle kehitetään uusia viljelymenetelmiä

Suomen Kulttuurirahasto on myöntänyt 120 000 euron apurahan Itä-Suomen yliopiston hankkeelle, jonka tavoitteena on kehittää mesimarjasta taloudellisesti kannattava viljelykasvi. – Kyseessä on avaus uudenlaiseen mesimarjatutkimukseen, tutkija Harri Kokko kertoo. AROME – Aromikas mesimarja ja uusi viljelytekniikka -hankkeessa testataan ja kehitetään mesimarjan viljelymenetelmiä vesiviljelyssä, … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Itä-Suomen yliopisto: Mesimarjalle kehitetään uusia viljelymenetelmiä

Maa- ja metsätalousministeriö: Elintarvikkeiden alkuperämaamerkintäsääntöjä halutaan selkeyttää

Maatalous- ja kalastusneuvosto pohti kokouksessaan 25.- 26.2. Brysselissä naudanlihatuotteiden virheellisiä pakkausmerkintöjä ja niiden aiheuttamia toimenpiteitä. Monet jäsenmaat esittivät, että alkuperämaamerkintöjä koskevaa lainsäädäntöä tulee selkiyttää ja laajentaa. Asialistalla olivat myös EU:n yhteisen kalastuspolitiikan ja yhteisen maatalouspolitiikan uudistus. Suomea kokouksessa edusti maa- … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Maa- ja metsätalousministeriö: Elintarvikkeiden alkuperämaamerkintäsääntöjä halutaan selkeyttää

Julkaisu: Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa

Metsäntutkimuslaitos (Metla) on julkaissut Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa -raportin. Se pohjautuu vuosina 2007-2011 tehtyihin tutkimuksiin, joissa selvitettiin pohjoiseen soveltuvia metsänuudistamisen menetelmiä ja etenkin männyn luontaista uudistamista. Raportti on monipuolinen männyn uudistamisen tietopaketti. Siinä käsitellään maaperän, kasvillisuuden, siemensadon ja poron laidunnuksen vaikutuksia … Continue reading

Posted in Metla | Comments Off on Julkaisu: Metsänuudistaminen pohjoisen erityisolosuhteissa

MTK:n johtokunta: maaseutu odottaa hallitukselta tekoja

Maaseudulla on runsaasti mahdollisuuksia uuteen talouskasvuun, investointien lisäämiseen ja työllisyyden parantamiseen. Kataisen hallitus ole vielä hyödyntänyt maaseudun voimavaroja. Päinvastoin maaseutu on ollut rajujen leikkausten ja säästöjen kohde. Maatalouden tulot alenevat ja kannattavuus heikkenee. MTK:n johtokunta kysyy: eivätkö maaseudun työpaikat kiinnosta? … Continue reading

Posted in MTK | Comments Off on MTK:n johtokunta: maaseutu odottaa hallitukselta tekoja

EVIRA: Siipikarja suojaan kevään ajaksi

Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi siipikarja on aiempien vuosien tavoin suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin kevätmuuton aikaan. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti siipikarja tulee pitää joko sisätiloissa tai suojata niiden ulkoilualue kauttaaltaan esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla 1.3. ja 31.5. välisenä aikana. Suojausmääräykset eivät … Continue reading

Posted in Evira | Comments Off on EVIRA: Siipikarja suojaan kevään ajaksi

MTT: Pihaton luonnollinen ilmanvaihto edistää eläinten terveyttä

Luonnolliseen ilmanvaihtoon pihatoissaan siirtyneet lypsykarjan omistajat kokevat eläinterveyden parantuneen ja navettamelun pienentyneen. Verhoseinäpihattojen painovoimainen ilmanvaihto ei kuluta sähköenergiaa juuri lainkaan, sillä käyttöenergia syntyy eläinlämmöstä. Verhoseinäpihatot ovat yleistyneet Suomessa 2000-luvulla. VTT:n ja Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n hankkeessa selvitettiin käsin tai … Continue reading

Posted in MTT | Comments Off on MTT: Pihaton luonnollinen ilmanvaihto edistää eläinten terveyttä

Snellmanin Lihanjalostus siirtyy öljyttömään tuotantoon

Snellman-konsernin panostus ympäristövastuulliseen toimintaan jatkui edelleen, emoyhtiön ostettua 22,5 %:n osuuden Jeppo Biogas Ab:n osakekannasta. Tavoitteena on, siirtyä öljystä riippumattomaan toimintaan Snellmanin Lihanjalostuksessa ja täten vähentää ympäristön kuormitusta. Investoinnin myötä Snellmanin Lihanjalostuksen hiilidioksidipäästöt tulevat vähenemään 3000 tonnilla / vuosi. Snellmanin … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Snellmanin Lihanjalostus siirtyy öljyttömään tuotantoon

Maankäyttöhankkeiden vaikutuksista poronhoitoon ilmestyi opas ­– paliskunnat mukaan suunnitteluun

Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa eli niin kutsuttu poroYVA-opas julkaistaan tänään. Erilaiset maankäyttöhankkeet, esimerkiksi kaivostoiminta, tuulivoima- ja turvetuotanto, ovat lisääntyneet Pohjois-Suomessa. Hankkeiden suunnittelu vaatii lakisääteisiä menettelyitä, kuten ympäristövaikutusten arviointi ja kaavoitus. Opas poronhoidon tarkasteluun maankäyttöhankkeissa on syntynyt tarpeesta pystyä paremmin ottamaan … Continue reading

Posted in Poronhoito, Yleiset uutiset | Comments Off on Maankäyttöhankkeiden vaikutuksista poronhoitoon ilmestyi opas ­– paliskunnat mukaan suunnitteluun