Monthly Archives: March 2013

Täydentävien ehtojen tilaneuvontaan saa tukea

Hallitus on päättänyt myöntää 200 000 euroa käytettäväksi täydentävien ehtojen tilaneuvonnan tukemiseen vuonna 2013. Täydentävät ehdot ovat perusvelvoitteita, joita viljelijän tulee noudattaa saadakseen EU:n rahoittamia ja joitakin kansallisesti rahoitettuja maataloustukia. Ehdot sisältävät hyvään viljelykäytäntöön, ympäristön huomioimiseen, kansanterveyteen, eläinten ja kasvien … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Täydentävien ehtojen tilaneuvontaan saa tukea

Maa- ja metsätalousministeriö: Miten toivot metsien humisevan vuonna 2050?

Metsällä on monia merkityksiä, mutta mitkä niistä nostetaan politiikan keskiöön? Maa- ja metsätalousministeriö on alkanut valmistella metsäpoliittista selontekoa, jossa määritellään tahtotila ja linjaukset metsien käytölle. Tavoitteena on antaa eduskunnalle vuoden 2014 alkupuolella ehdotus siitä, miten metsät toisivat Suomelle parhaiten hyvinvointia. … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Maa- ja metsätalousministeriö: Miten toivot metsien humisevan vuonna 2050?

Minna-Mari Kaila on nimitetty MTK:n maatalousjohtajaksi 1.5.2013 alkaen

MMM Minna-Mari Kaila on nimitetty MTK:n maatalousjohtajaksi. Kaila siirtyy tehtävään MTK:n maaseutuyrittäjyyslinjan johtajan tehtävästä. Tätä ennen Kaila on toiminut mm. maa-  ja metsätalousministeriössä eri tehtävissä. Kaila seuraa tehtävässä nykyistä maatalouslinjan johtajaa Seppo Aaltosta tämän siirtyessä eläkkeelle.

Posted in MMM, MTK | Comments Off on Minna-Mari Kaila on nimitetty MTK:n maatalousjohtajaksi 1.5.2013 alkaen

Tuottajan kyykyttämiseen ruokamarkkinoilla puututtava lainsäädännöllä ja hyvien kauppatapojen käyttöönotolla

Kilpailu- ja kuluttajaviraston tänään julkaisema selvitys osoittaa, että MTK:n huoli alkutuottajan asemasta elintarvikeketjussa on aiheellinen. Kilpailullinen tuotanto ja maltillinen hintakehitys eivät oikeuta kohtuuttomien kauppatapojen ja sopimusehtojen käyttöä elintarvikeketjussa. MTK vaatii, että selvityksen osoittamiin ongelmakohtiin puututaan. Selvitys osoittaa, että eduskuntakäsittelyssä oleva … Continue reading

Posted in MTK | Comments Off on Tuottajan kyykyttämiseen ruokamarkkinoilla puututtava lainsäädännöllä ja hyvien kauppatapojen käyttöönotolla

Lapin ELY-keskus: Keskikokoiset, hyvin toimivat maitotilat kehittämisen keskiöön

Rakennemuutos Lapin maitotiloilla on ollut voimakasta. Maidon lähettäjien määrä on vähentynyt puolella viimeisen kymmenen vuoden aikana: Vuonna 2012 maidon lähettäjien määrä oli 399, kun vuonna 2002 niitä oli 838. Maidon tuotanto lähettäjää kohden on kasvanut tasaisesti, joten kokonaismaitomäärän lasku ei … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Lapin ELY-keskus: Keskikokoiset, hyvin toimivat maitotilat kehittämisen keskiöön

SYKE ei ole julkaissut uusia tutkimustuloksia peltojen fosforipäästöistä

Suomen ympäristökeskus SYKE ei ole julkaissut uusia tutkimustuloksia peltojen fosforipäästöistä toisin kuin MTK:n tiedotteessa viime perjantaina esitetään. Tutkimusta kuormitusmallien kehittämiseksi tehdään useassa hankkeessa, joista näillä näkymin ensimmäisiä tuloksia saadaan tänä ja ensi vuonna. MTK julkaisi 22. maaliskuuta tiedotteen: “Peltojen fosforipäästöt … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on SYKE ei ole julkaissut uusia tutkimustuloksia peltojen fosforipäästöistä

Viljelykustannukset nousivat toista vuotta peräkkäin – suurimpana syynä merkittävästi lisääntyneet polttoainekulut

Viljelyn kustannukset nousivat viime satokaudella lähes 150 euroa hehtaarilta verrattuna edelliseen vuoteen. Satokaudella 2011 kustannukset nousivat jo runsaat 100 euroa hehtaarilta, joten nyt viljantuotannossa koettiin toista vuotta peräkkäin merkittävä kustannusten nousu. Tulokset käyvät ilmi ProAgrian Lohkotietopankin tuloksista, jossa viljelyn kehittämisryhmien … Continue reading

Posted in ProAgria | Comments Off on Viljelykustannukset nousivat toista vuotta peräkkäin – suurimpana syynä merkittävästi lisääntyneet polttoainekulut

Hämeen ammattikorkeakoulu: Lepaan tomaatin hiilijalanjälki laskemassa ennätyspieneksi

Hämeen ammattikorkeakoulun Lepaan yksikössä kasvatettavan Lepaan tomaatin tuotannon hiilijalanjälki näyttää muodostuvan ennätyksellisen pieneksi. Satokaudella 2013 – 2014 tavoitellaan sitä, että kilo Lepaan tomaattia synnyttäisi vain 700 gramman suuruisen hiilijalanjäljen.  Kasvihuoneen lämpö ja energiankulutus on muutettu uusiutuvista energianlähteistä peräisin olevaksi: syyskuussa … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Hämeen ammattikorkeakoulu: Lepaan tomaatin hiilijalanjälki laskemassa ennätyspieneksi

Raisio osti soijan RTRS-todistuksia 10 000 tonnin edestä

Soijantuotannon standardiksi on kehitetty Round Table of Sustainable Soy (RTRS). Se on soijan viljelijöiden, jalostajien, ostajien sekä ympäristöjärjestöjen yhteisesti kehittämä ja hallinnoima organisaatio, jonka tavoitteena on saada asteittain yhä isompi osa maailman soijan tuotannosta kestävyyskriteerit täyttävän järjestelmän piiriin. Raisio Oyj … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Raisio osti soijan RTRS-todistuksia 10 000 tonnin edestä

Suomen riistakeskus: Mahdollisuuksia riistakantojen hoitoon – maatalouden tukihaku 2013

Rekisteröidyt yhdistykset voivat hakea ei-tuotannollisten investointien tukea kosteikon tai perinnebiotoopin perustamiseen sekä sopimusta luonnon ja maiseman monimuotoisuuden edistämisestä. Tämän lisäksi viljelijä, joka on toteuttanut ei-tuotannollisen investoinnin ennen tämän vuoden tukihakua, voi hakea sopimusta toteuttamansa monivaikutteisen kosteikon tai perinnebiotoopin hoitoon. Maatalouden … Continue reading

Posted in Suomen Riistakeskus | Comments Off on Suomen riistakeskus: Mahdollisuuksia riistakantojen hoitoon – maatalouden tukihaku 2013