Monthly Archives: March 2013

Alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman valmistelu vuosille 2014-2020 etenee

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014 -2020 valmistelu etenee edelleen suunnitellussa aikataulussa CAP -uudistuksen viivästymisestä huolimatta. Kevään 2013 aikana viimeistellään ohjelman strategia ja muu sisältö, käydään kansalliset rahoituskeskustelut ja alustavat keskustelut EU:n komission kanssa. Tavoitteena on, että ohjelma ja kaikkia rahastoja koskeva … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Alueellisen maaseudun kehittämissuunnitelman valmistelu vuosille 2014-2020 etenee

Tukkimiehentäin torjuntaan uusia keinoja

Tukkimiehentäi on tuhonnut istutusmetsiä jo vuosikymmenten ajan, mutta tästä ongelmasta saatetaan päästä eroon lähivuosina uuden teknologian ja tutkimuksen avulla. Norjassa on käynnistetty EU-rahoitteinen havupuiden taimien vahakäsittelyprojekti.  Tukkimiehentäi on hyönteinen, joka käyttää ravinnokseen nuoria havupuun taimia, jotka saattavat lopulta kuolla.  Tuholainen … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Tukkimiehentäin torjuntaan uusia keinoja

Viljelijät kaipaavat sparrausta ja apua talouden ennakointiin

Maatilayritykset kaipaavat eniten apua taloutensa hallintaan ja uusien asiakkaiden löytämiseen. Sparrausapu omalta tukiverkostolta olisi tärkeää erityisesti tiloilla, joilla on muuta yritystoimintaa maatalouden rinnalla. MTT:n johtamassa LIIKE-MAA-tutkimushankkeessa selvitettiin maatilojen liiketoiminnan kehittämisen esteitä ja rajoitteita, tilan taloudellisen aseman kehitysnäkymiä sekä tulevaisuuden kehittämistarpeita eri … Continue reading

Posted in MTK | Comments Off on Viljelijät kaipaavat sparrausta ja apua talouden ennakointiin

Ammattimaisten lammastilojen määrä kääntynyt nousuun – ekologinen lampaanliha kiinnostaa kuluttaja

Lammastilojen pitkään jatkunut lukumäärän lasku pysähtyi vuonna 2012. Uuhipalkkiota haki 856 tilaa ja niillä oli yhteensä 57 294 uuhta. Lammastilojen keskimääräinen katraskoko oli 67 uuhta. – Monen vuoden laskun jälkeen on hienoa huomata, että lammastuotanto kiinnostaa, ja että alalle on … Continue reading

Posted in ProAgria | Comments Off on Ammattimaisten lammastilojen määrä kääntynyt nousuun – ekologinen lampaanliha kiinnostaa kuluttaja

Tutkimus: Peltojen fosforipäästöt luultua vähäisempiä

SYKE:n tuoreen tutkimuksen mukaan maatalouden osuus fosforipäästöistä on huomattavasti pienempi kuin aiemmin on arvioitu. MTK otti tutkimustulokset tyytyväisenä vastaan. Myönteistä oli myös se, että maatalouden fosforikuorman ennustetaan pienentyvän 7 % vuoteen 2050 mennessä, vaikka kokonaisvalunta kasvaa. Muilta maa-alueilta tuleva kuorma … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Tutkimus: Peltojen fosforipäästöt luultua vähäisempiä

Artjärvelle nousee uusi tyyppinavetta

Orimattilan Artjärvellä Juha ja Tiina Pekon maitotilalla on talvikausi kulunut rakentamisen merkeissä. Vanhan 65-paikkaisen navetan viereen on nousemassa uusi navettarakennus, jossa on neliöitä 1 780 kappaletta ja valmistumisen myötä tilaa 147 lypsylehmälle. – Vanha navetta oli siinä kunnossa, että se … Continue reading

Posted in Maatilayritykset | Comments Off on Artjärvelle nousee uusi tyyppinavetta

Suomen riistakeskus hankkii karkotinlaitteita karhujen häätöön

Suomen riistakeskus hankkii suurriistavirka-apu SRVA:n koulutettujen henkilöiden käyttöön viisi paineilmatoimista karkotinlaitetta. Laitetta voidaan käyttää poliisin määräyksestä toistuvasti asutuksen tuntumassa liikkuvien karhujen karkotukseen. Suomen riistakeskus hankkii kevään aikana Maa- ja metsätalousministeriön rahoituksella viisi paineilmatoimista karkotinta. Laitteita on tarkoitus käyttää toistuvasti asutuksen … Continue reading

Posted in Suomen Riistakeskus | Comments Off on Suomen riistakeskus hankkii karkotinlaitteita karhujen häätöön

Metsäteollisuus ry: Kehysriihen päätökset riittämättömiä metsäteollisuudelle

Hallitus päätti kehysriihessään keventää teollisuuden kustannustaakkaa pienentämällä merkittävästi käyttöönotettavaa windfall-veroa. “Päätös oli tervetullut konkreettinen toimenpide – joskin verosta olisi pitänyt luopua kokonaan”, sanoo Timo Jaatinen, Metsäteollisuus ry:n toimitusjohtaja. Hallitus piti windfall-veron osalta vain osittain lupauksensa siitä, ettei teollisuutta rasiteta enempää … Continue reading

Posted in Metsäteollisuus Ry | Comments Off on Metsäteollisuus ry: Kehysriihen päätökset riittämättömiä metsäteollisuudelle

Maaseutuvirasto: Satovahinkokorvaukset maksetaan 22.3.2013 alkaen

Maaseutuvirasto maksaa vuonna 2012 viljelmille tapahtuneista satovahingoista korvaukset 22.3.2013 alkaen. Korvauksia maksetaan noin 1 600 tilalle. Korvausten kokonaismäärä on noin 9 miljoonaa euroa. Satovahinkokorvausta haettiin yhteensä noin 56 400 hehtaarilta, mikä on noin 2,4 % koko viljelyalasta. Suurin osa vahinkoalasta … Continue reading

Posted in Maaseutuvirasto | Comments Off on Maaseutuvirasto: Satovahinkokorvaukset maksetaan 22.3.2013 alkaen

Maa- ja metsätalousministeriö: Mehiläisten kuljetus Ahvenanmaalle kielletään

Eläintautien vastustamisesta eläinten kuljetuksessa annettu asetus muuttuu 1.4.2013 alkaen. Asetukseen lisätään uusi pykälä, jolla kielletään peittosikiöiden ja kuoriutuneiden mehiläisten kuljetus muualta Suomesta Ahvenanmaan maakuntaan. Muutoksella pyritään estämään varroapunkin (Varroa destructor) leviäminen Ahvenanmaalle. Punkki leviää elävien mehiläisten ja toukkien välityksellä. Varroapunkin … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Maa- ja metsätalousministeriö: Mehiläisten kuljetus Ahvenanmaalle kielletään