Monthly Archives: February 2014

Siipikarja suojattava keväällä

Kuvaoikeudet: Suomen Broileryhdistys ry Elintarviketurvallisuusvirasto Evira muistuttaa, että siipikarja on suojattava kosketukselta luonnonvaraisiin lintuihin kevätmuuton aikaan. Tarkoituksena on estää lintuinfluenssatartunnat. Maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaisesti siipikarja on joko pidettävä sisätiloissa tai sen ulkoilualue on suojattava esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla maaliskuun … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Siipikarja suojattava keväällä

MTK:n maaseutunuoret sanovat ei geenimuuntelulle

MTK:n maaseutunuorten valiokunnan kanta geenimuunteluun on kielteinen. Maaseutunuoret haluavat nostaa turvallisen, puhtaan ja laadukkaan suomalaisen ruoan jokamiehenoikeudeksi. Suomessa ruoantuotanto on puhdasta, ympäristöystävällistä ja ekologista, mutta myös tehokasta. – Pystymme tällä hetkellä ylpeinä sanomaan tuottavamme maailman puhtainta ruokaa maailman puhtaimman luonnon … Continue reading

Posted in MTK | Comments Off on MTK:n maaseutunuoret sanovat ei geenimuuntelulle

Broilerin kulutus uuteen ennätykseen – siipikarjanliha erinomainen valkuaisen lähde

Viime vuonna Suomessa syötiin broilerin lihaa enemmän kuin koskaan. TNS Gallup Elintarviketieto Oy:n tietojen mukaan kulutus oli 96,2 milj. kg luulliseksi muutettuna (+5 %). Kulutus on kasvanut 15 % viimeisen viiden vuoden aikana ja yli kaksinkertaistunut vuodesta 1995 lähtien. Kulutuksen … Continue reading

Posted in MTT | Comments Off on Broilerin kulutus uuteen ennätykseen – siipikarjanliha erinomainen valkuaisen lähde

Lapin ELY-keskus: Maaseutupalveluiden vuositilastot 2013 ovat valmistuneet

Lapin ELY-keskuksen maaseutupalveluiden vuositilastot 2013 ovat valmistuneet ja käytettävissä. Tilastoihin pääset tutustumaan alla olevasta linkistä. Samalla voit tarkastella toimintaamme pidemmältäkin ajalta (2000-2013). Maaseutupalveluiden vuositilastot

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Lapin ELY-keskus: Maaseutupalveluiden vuositilastot 2013 ovat valmistuneet

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 1,9 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 1,9 prosenttia vuoden 2013 neljännellä vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palvelujen hinnat laskivat vuoden aikana 3,0 prosenttia. Investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousivat 1,1 prosenttia. Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 1/2010–12/2013 … Continue reading

Posted in Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi, Tilastokeskus | Comments Off on Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 1,9 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä

Maatalouden tuottajahinnat laskivat 4,9 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä

Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 4,9 prosenttia vuoden 2013 neljännellä vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Ilman turkistuotantoa tuottajahinnat laskivat 4,8 prosenttia. Kasvituotteiden hinnat laskivat vuodessa 14,2 prosenttia. Eläinten ja eläintuotteiden hinnat nousivat 1,3 prosenttia. Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 1/2010–12/2013: Kasvituotteiden hintojen lasku … Continue reading

Posted in Maatalouden tuottajahintaindeksi, Tilastokeskus | Comments Off on Maatalouden tuottajahinnat laskivat 4,9 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä

Rannikon ja saariston lammastilat laajentavat ja kehittävät toimintaansa

Yritystoiminnan kehittäminen, vastuullisuus ja verkottuminen muiden lammastilojen kanssa nousivat tärkeimmiksi kehittämiskohteiksi, kun Suomen ja Viron rannikko- ja saaristoalueen lammastiloille rakennettiin vuoteen 2020 yltävä strategia ja kehittämissuunnitelma. Lammasyrittäjistä 70 prosenttia aikoo jatkaa entisellään tai laajentaa toimintaansa seuraavan 10 vuoden aikana. Asiakaslähtöinen … Continue reading

Posted in MTT | Comments Off on Rannikon ja saariston lammastilat laajentavat ja kehittävät toimintaansa

Kananmunajalostusteollisuuden ISO 22000 -sertifikaatti ensimmäisenä Munakunnalle

Luottamusta sidosryhmiin ja varmuutta prosesseihin Suomen johtavalle kananmunajalostusyhtiö Munakunnalle on myönnetty ISO 22000 -sertifikaatti alan ensimmäisenä toimijana Suomessa. DNV Certification Oy/ Ab toteutti sertifikaattia edeltävän auditoinnin joulukuussa 2013, ja sertifikaatti myönnettiin 7. tammikuuta 2014. ISO 22000 -sertifikaatti kattaa Munakunnan toiminnasta … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Kananmunajalostusteollisuuden ISO 22000 -sertifikaatti ensimmäisenä Munakunnalle