Monthly Archives: March 2014

Luonnonmarjavuosi 2013 oli suotuisa

Luonnonmarjoista puolukkaa tuli viime vuona myyntiin ennätysmäärä. Mustikkaakin kerättiin runsaasti. Lakkasato oli monen vuoden jälkeen paikoin erittäin runsas. Sen sijaan luonnonsienisato oli keskimääräistä heikompi. Herkkutattia tuli sienistä myyntiin eniten, mutta senkin sato oli vain keskinkertainen. Puolukan myyntimäärä kohosi 10,7 miljoonaan … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Luonnonmarjavuosi 2013 oli suotuisa

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus: Laplande kannustaa lappilaisia unelmoimaan ja yrittämään (Katso video)

Lapin ruoantuotannolliset ja -jalostukselliset mahdollisuudet ovat vielä suurelta osin hyödyntämättä. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT ja ProAgria ovat yhdistäneet voimansa lisätäkseen tietoisuutta Lapin maaseutuyrittämisen mahdollisuuksista käynnistämällä Laplande-kampanjan. – Laplande.fi on tietopaketti yritysunelmista ja niiden toteuttamisesta Lapin maaseudulla. Kampanja kannustaa lappilaisia yrittämään, sillä … Continue reading

Posted in MTT | Comments Off on Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus: Laplande kannustaa lappilaisia unelmoimaan ja yrittämään (Katso video)

Hintojen lasku kurittaa maajussia

Maatalousmarkkinoilla viime vuonna alkanut suhdannekäänne jatkuu. Tuotantomäärät kasvavat ja painavat hintoja alaspäin. Samalla kysyntä on heikon taloustilanteen vuoksi vaisua. Viime vuoden puolella alkanut tuottajahintojen lasku on kuitenkin jo hidastunut eikä kuluvana vuonna hinnoissa tapahdu suuria muutoksia. Myös ensi vuonna hinta-muutokset … Continue reading

Posted in Pellervon taloustutkimus PTT | Comments Off on Hintojen lasku kurittaa maajussia

Pellervon taloustutkimus PTT: Sianlihan tuottajahinta laskee voimakkaasti

Ruuan hinta noudattelee nyt yleistä kuluttajahintakehitystä. Heikko talouskehitys, kysynnän hidas kasvu sekä raaka-aineiden hintojen lasku näkyvät kuluttajille ruuan hinnan maltillisena nousuna, joidenkin tuotteiden kohdalla jopa matalampina hintoina. Kilpailu kiristyy EU:n sisämarkkinoilla. Tuontituotteiden hinnat laskevat, mikä osaltaan hillitsee kuluttajahintojen nousua. Lihoissa … Continue reading

Posted in Pellervon taloustutkimus PTT | Comments Off on Pellervon taloustutkimus PTT: Sianlihan tuottajahinta laskee voimakkaasti

Maa- ja metsätalousministeriö: Luonnonvarakeskuksen alueellinen toiminta linjattu, päätoimipaikkoja neljä

Luonnonvarakeskukselle (Luke) on laadittu alueellisen toiminnan strategia 2015 – 2025. Strategian mukaan Lukella on tulevaisuudessa neljä päätoimipaikkaa ja noin kymmenen muuta strategisesti tärkeää toimipaikkaa. Päätoimipaikkoja ovat pääkaupunkiseutu, Jokioinen, Joensuu ja Oulu, joista on tarkoitus muodostaa kansainväliset mitat täyttäviä monitieteisiä tutkimusympäristöjä. … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Maa- ja metsätalousministeriö: Luonnonvarakeskuksen alueellinen toiminta linjattu, päätoimipaikkoja neljä

:KEHYSRIIHI2014: Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry: Kehysriihi rokotti maaseutua

Kehysriihen leikkaukset sekä verojen ja maksujen korotukset heikentävät maaseutuelinkeinojen kannattavuutta ja työhyvinvointia. Nykyinen hallitus on jo aiemmissa kehysriihissä leikannut maatalousyrittäjien tulotukia ja lomitusjärjestelmää sekä suunnannut verojen ja maksujen korotuksia maaseudun elinkeinoille. Se, että hallitus luopui aikeistaan laittaa maa- ja metsätalousmaa … Continue reading

Posted in Kannanotto, MTK | Comments Off on :KEHYSRIIHI2014: Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry: Kehysriihi rokotti maaseutua

Maa- ja metsätalousministeriö: Kansallista tukea mehiläistaloudelle

Hallitus päätti tänään, että mehiläistalouden kansallista tukea maksetaan 21,50 euroa talvehtinutta ja jakautumatonta mehiläisyhteiskuntaa kohti. Mehiläistalouden pesäkohtaista tukea maksetaan arviolta 23 000 mehiläisyhteiskunnalle, yhteensä noin puolen miljoonan euron arvosta. Pesäkohtaisen mehiläistalouden kansallisen tuen tavoitteena on kompensoida Suomen epäedullisista luonnonolosuhteista johtuvaa … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Maa- ja metsätalousministeriö: Kansallista tukea mehiläistaloudelle

Sikojen terveys Suomessa maailman parasta – sertifioitu laatujärjestelmä todentaa toiminnan

Sianlihantuottajien, elintarviketeollisuuden, tuotantoeläinlääkäreiden, alan sidosryhmien ja Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry:n yhteinen panostus vapaaehtoiseen terveyden- huoltotyöhön kantaa hedelmää. Työn tuloksena suomalaisten sikojen terveys on maailman kärkeä, lihasikojen lääkitys vähäistä ja tarttuvien tautien, kuten salmonellan esiintyminen on erittäin harvinaista. Eläinten hoidon painopiste … Continue reading

Posted in Eläintautien torjuntayhdistys ETT ry, Yleiset uutiset | Comments Off on Sikojen terveys Suomessa maailman parasta – sertifioitu laatujärjestelmä todentaa toiminnan

Luomuliitto: Tukipotin kasvu ei näy luomutuottajan kukkarossa

  Kuva: Marjo Koivumäki Savon Sanomat uutisoi tänään luomutukipotin mojovasta korotuksesta. – Valitettavasti tämä tukipotin korotus ei tule näkymään tuottajan kukkarossa, muistuttaa Luomuliiton puheenjohtaja Jukka Lassila. – Luomukorvaukseen esitetty vajaan kahdenkymmenen euron korotus sulaa laskevan yleisen tukitason mukana ja kokonaistukitaso … Continue reading

Posted in Luomu | Comments Off on Luomuliitto: Tukipotin kasvu ei näy luomutuottajan kukkarossa

Peltokasvilajikkeet 2014 -julkaisu ilmestyy: Lajikevalinnannalla merkittävä vaikutus viljelyn tulokseen ja riskien hallintaan

Viljelysuunnittelun avuksi ilmestyy 18.3.2014 Peltokasvilajikkeet 2014 -julkaisu, jossa on uusimmat tiedot maassamme viljeltävien peltokasvien lajikeominaisuuksista ja keskeisistä viljelyteknisistä erityispiirteistä. Kirjan avulla voi vertailla eri viljelykasvien ja lajikkeiden soveltuvuutta tilan tarpeisiin ja optimoida näin sadon määrää ja laatua sekä pienentää viljelyn … Continue reading

Posted in ProAgria, Yleiset uutiset | Comments Off on Peltokasvilajikkeet 2014 -julkaisu ilmestyy: Lajikevalinnannalla merkittävä vaikutus viljelyn tulokseen ja riskien hallintaan