Monthly Archives: September 2014

Maa- ja metsätalousministeriö: Komissaari lupaa tukia Suomen ja Baltian maitosektoreille

EU:n puheenjohtajamaassa Italiassa järjestetyssä epävirallisen maatalousneuvoston kokouksessa keskusteltiin tänään Venäjä-pakotteista ja ruokaturvan parantamisesta. Suomesta kokoukseen osallistui maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo. Maatalouskomissaari Dacian Cioloş antoi tilannekatsauksen Venäjän tuontikiellon vaikutuksista jäsenmaissa. Komissaarin mukaan Suomen ja Baltian maiden maitosektorit ovat kärsineet eniten Venäjän … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Maa- ja metsätalousministeriö: Komissaari lupaa tukia Suomen ja Baltian maitosektoreille

MTK: Suomi energiaomavaraiseksi

MTK katsoo, että Suomi voi olla omavarainen energian tuotannossa vuonna 2040. Tavoitteeseen päästään, kun kotimaisen energian tuotanto lähes kolminkertaistetaan ja kotimaisia bioraaka-aineita käytetään merkittävästi nykyistä enemmän. Kilpailukykyä haittaavat verot ja maksut – jotka haittaavat kotimaisten energiaraaka-aineiden käyttöä – on kuitenkin … Continue reading

Posted in MTK | Comments Off on MTK: Suomi energiaomavaraiseksi

Maatalouden ratkaisu ilmastotalkoisiin on tuottavuus

Viljelijät ovat valmiita ilmastotalkoisiin. Ratkaisuna on FAO:n linjaama ilmastoälykäs maatalous (Climate Smart Agriculture). Tämä tarkoittaa panostamista viljelymaan hyvinvointiin ja satotasoihin. Aihe oli esillä maailman viljelijäjärjestön (World Farmers’ Organisation, WFO) viesteissä juuri päättyneessä UN Climate Summitissa. Maataloudesta johtuvia kasvihuonekaasupäästöjä pyritään hillitsemään. … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Maatalouden ratkaisu ilmastotalkoisiin on tuottavuus

Valio Oy: Kotimaisuus ratkaisee luomun ostamisessa

Luomutuotteilla on vakaa kannattajakunta haastavasta taloustilanteesta huolimatta. Valio selvitti viime keväänä kuluttajien luomuun liittyviä toiveita ja ostomotiiveja. Tutkimuksesta* kävi ilmi, että luomutuotteiden kohdalla ostamista ohjaavat hintaa enemmän arvoperusteet, kuten luonnollisuus ja ekologisuus. – Myös kotimaisuus nousi tutkimuksessa vahvasti esille. Kotimaisten … Continue reading

Posted in Luomu | Comments Off on Valio Oy: Kotimaisuus ratkaisee luomun ostamisessa

Lehmä muuttaa käyttäytymistään, kun sen terveydentila heikkenee

Kun lehmä sairastuu utaretulehdukseen, sen käyttäytyminen muuttuu ja maidon laatu heikkenee. Karjanhoitaja huomaa tulehduksen merkit maidosta lehmän tullessa lypsylle, mutta voidaanko sairastumisen merkkejä nähdä muulla tavoin ja vieläkin aikaisemmin? Lypsylehmä muuttuu levottomaksi neljä tuntia sen jälkeen, kun se on sairastunut … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Lehmä muuttaa käyttäytymistään, kun sen terveydentila heikkenee

Luomuliitto: Ruoantuotannon kehittämisessä tarvitaan kriittisyyttä

Kuvaaja: Marjo Koivumäki Luonnonmukaisella ruoantuotannolla haetaan ratkaisuja moneen nykypäivän ongelmaan – esimerkiksi ruoan kemikalisoitumiseen, vesistöjen rehevöitymiseen ja ilmastonmuutokseen. Luomuvalikoimien kasvaessa myös kritiikkiä luomutuotantoa kohtaan nousee. – On tärkeää, että ruoantuotantoa kehitetään kriittisesti vaikutuksia tarkastellen. Luomu on kehitetty siksi, että halutaan … Continue reading

Posted in Luomu | Comments Off on Luomuliitto: Ruoantuotannon kehittämisessä tarvitaan kriittisyyttä

Maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanolait eduskuntakäsittelyyn

Hallitus antaa eduskunnalle käsittelyyn lakiesityksensä Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan 2014-2020 sisältyvien viljelijäkorvausten täytäntöönpanosta. Laissa eräistä ohjelmaperusteisista viljelijäkorvauksista säädettäisiin ohjelman mukaisista ympäristökorvauksesta, luonnonhaittakorvauksesta, luonnonmukaisen tuotannon korvauksesta, eläinten hyvinvointikorvauksesta, korvauksesta maatilojen neuvontaan, sekä ei-tuotannollisten investointien korvauksesta Euroopan unionin maatalouspolitiikan ohjelmakaudella 2014-2020. Kyseisistä korvauksista säädetään … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Maaseudun kehittämisohjelman toimeenpanolait eduskuntakäsittelyyn

:RAPORTTI: Biotaloudesta uusi Pohjois-Suomen kasvun lähde

Biotaloudesta uusi Pohjois-Suomen kasvun lähde Oulun yliopisto on tuottanut Pohjois-Pohjanmaan liitolle kattavan taustaselvityksen biotalouden mahdollisuuksista Pohjois-Suomessa. Selvityksen mukaan metsäteollisuus, maatalous ja pohjoisen luonnonantimet ovat maakunnan eräitä biotalouden rakennuskiviä. ”Pohjoinen laatu” voisi olla merkittävä kaupallistettava brändi. Oulun yliopisto julkisti biotaloutta analysoineen … Continue reading

Posted in Biotalous | Comments Off on :RAPORTTI: Biotaloudesta uusi Pohjois-Suomen kasvun lähde

Maaseutuvirasto: Puutarhatuotteiden varastointituki vuodelle 2014 haettavissa 24.10. saakka

Puutarhatuotteiden varastointituen hakemuslomake (228) postitetaan viikolla 38 viime vuonna (2013) kyseistä tukea hakeneille. Hakemuslomakkeen yhteydessä postitetaan lomakkeen täyttöohje sekä varastoitujen puutarhatuotteiden määrän marras- ja joulukuun ilmoituslomakkeet. Lisäksi lomakkeiden liitteenä on mallikappale varastokirjanpitolomakkeesta.Jos lomaketta ei jostain syystä tule hakijalle postitse tai … Continue reading

Posted in Maaseutuvirasto | Comments Off on Maaseutuvirasto: Puutarhatuotteiden varastointituki vuodelle 2014 haettavissa 24.10. saakka

Suomeen ensimmäinen luonnontuotealan puhemies

Maatalous- ja metsätieteiden maisteri Anne Ristioja on valittu valtakunnallisen luonnontuotealan päätoimisen toimialapäällikön tehtävään ajalle 1.11.2014–30.10.2016. Tehtävä sijoittuu Lapin ELY-keskukseen.Ristioja toimii tällä hetkellä Lapin ELY-keskuksen maaseutu ja energia -yksikön vs. päällikkönä. Ristioja on osallistunut aktiivisesti luonnontuotealan valtakunnalliseen kehittämiseen. Hänellä on monipuolinen työkokemus alan … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Suomeen ensimmäinen luonnontuotealan puhemies