Monthly Archives: October 2014

Fysiikan pettäminen vie viljelijän varhaiselle eläkkeelle

Maatalousyrittäjillä tuki- ja liikuntaelinten sairaudet ovat yleisempiä työkyvyttömyyseläkkeiden ja kuntoutustukien syitä kuin muilla työeläkevakuutetuilla. Vaikka mielenterveyden häiriöt ovat toiseksi yleisin työkyvyttömyyden syy, ne ovat selvästi harvinaisempia kuin muilla toimialoilla. Maatalousyrittäjille myönnettyjen uusien työkyvyttömyyseläkkeiden kustannukset ovat 60 miljoonan euron luokkaa viideltä … Continue reading

Posted in MTT, Yleiset uutiset | Comments Off on Fysiikan pettäminen vie viljelijän varhaiselle eläkkeelle

Maa- ja metsätalousministeriö: Suorien tukien leikkausprosentti vahvistettu

EU:n maatalousrahastojen komiteassa viime torstaina on vahvistettu vuonna 2014 haettuihin suoriin tukiin kohdistuvan tukileikkauksen laskentaperusteet. Yli 2 000 euron suorien tukien summaa leikataan 1,302214 prosenttia. Viime vuonna vastaava leikkausprosentti oli 2,453658. Tuet maksetaan normaalisti joulukuun alussa. Maaseutuvirasto tiedottaa aikataulusta tarkemmin. … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Maa- ja metsätalousministeriö: Suorien tukien leikkausprosentti vahvistettu

MTT:hen nimitettiin uusia professoreita

Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n johtokunta on nimittänyt viisi uutta professoria kutsumenettelyllä. Lisäksi on vakinaistettu kaksi professuuria. Uudet kutsuprofessorit ovat PhD Toivo Muilu, MMT Arto Huuskonen, FT Saila Karhu, MMT Jarkko Niemi ja PhD Ismo Strandén. Muilu on nimitetty kutsuprofessoriksi ajalle 1.12.2014−30.11.2019. Muut kutsuprofessorit on nimitetty … Continue reading

Posted in MTK | Comments Off on MTT:hen nimitettiin uusia professoreita

:KATSO VIDEO: Bioenergia ry: Vuoden turveyrittäjä toivottaa turvevastaiset tervetulleeksi työmaalle

Vuoden turveyrittäjäksi on valittu Pekka Forsström Siikalatvalta. Tärkeimmät kriteerit olivat vesien- ja ympäristönsuojelusta huolehtiminen ja tuotantotavoitteiden täyttyminen. Valinnassa painotettiin myös sosiaalista kanssakäymistä. Pekka Forsström viestii esimerkillisen avoimesti yrityksensä toiminnasta naapureille ja asiakkaille. Pekka Forsström, 36, on toisen polven turveyrittäjä. Ura turvesuolla alkoi … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on :KATSO VIDEO: Bioenergia ry: Vuoden turveyrittäjä toivottaa turvevastaiset tervetulleeksi työmaalle

Maaseutuvirasto: Sokerin tuotantomaksuja palautuu viljelijöille ja teollisuudelle

Sokeriteollisuus ja sokerijuurikkaan viljelijät saavat palautuksia tuotantomaksuista vuosilta 2001–2005. EU palauttaa sokerin tuotantomaksuja noin 2 500 viljelijälle. Suomessa viljelijöille palautettava määrä on korkoineen yhteensä noin miljoona euroa. Palautus sokeriteollisuudelle on korkoineen noin 800 000 euroa. Päätökset palautettavista määristä on lähetetty … Continue reading

Posted in Maaseutuvirasto | Comments Off on Maaseutuvirasto: Sokerin tuotantomaksuja palautuu viljelijöille ja teollisuudelle

Pohjoista tukea korotetaan loppuvuoden maidontuotannolle

Hallitus vahvisti tänään kansallisen pohjoisen tuen korotetut tukitasot loka-joulukuun 2014 maidontuotannolle. Pohjoisilla tukialueilla C1-C4 tukea maksetaan tällä päätöksellä maidontuotannolle vuonna 2014 yhteensä 167,7 miljoonaa euroa, josta nyt päätetty korotus on 6,5 miljoonaa euroa. Tuen määräytymisperuste litrakohtaisena tukena ei muutu. Aiemmin … Continue reading

Posted in Maitotilat | Comments Off on Pohjoista tukea korotetaan loppuvuoden maidontuotannolle

Kummilehmä LaBelleLarissa ja alpakoiden esiinmarssi ELMA-messuilla

Kummilehmä LaBelleLarissa (oik.). Kuvaaja Tiina Tahvonen ELMA maaseutumessujen kummieläimeksi on tänä vuonna valittu jerseyhieho H.H. LaBelleLarissa. Se asustelee Hannu Huitin ja Mikko Rannan tilalla ja vierailee ELMA-messuilla kolmen päivän ajan. Seurakseen kummilehmä saa noin 250 muutakin maaseudun eläintä possuista kotikissoihin. … Continue reading

Posted in Messut & Tapahtumat | Comments Off on Kummilehmä LaBelleLarissa ja alpakoiden esiinmarssi ELMA-messuilla

Nuoret karjankäsittelijät mittelevät taidoista ELMA-messuilla

Nuori karjankäsittelijä Sini Ylönen. Kuvaaja Elly Geverink ELMA-messuilla pääsee seuraamaan lasten ja nuorten karjankäsittelytaitoja valtakunnallisessa ELMA HH Junior Handler -kilpailussa. Lauantaina 8.11. käytävässä kutsukilpailussa 5–17-vuotiaat kisaajat esittelevät hiehoa tai vasikkaa ja tuomari arvioi esittäjän ja eläimen yhteistyötä. Esiteltävät naudat ovat … Continue reading

Posted in Messut & Tapahtumat | Comments Off on Nuoret karjankäsittelijät mittelevät taidoista ELMA-messuilla

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia ei muuteta tällä hallituskaudella

Maatalousyrittäjien lomituspalvelulain muutosesitystä ei anneta tällä hallituskaudella. Lomituspalvelujen aikaisemmat säästötoimet ovat purreet aiottua tehokkaammin. Ne vaikuttavat edelleen niin, että talousarvioon varattu määräraha riittää ilman uusia aktiivisia säästötoimia. Sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä jatkaa kuitenkin maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalvelujärjestelmän kehittämistä. Lisäksi työryhmän … Continue reading

Posted in STM | Comments Off on Maatalousyrittäjien lomituspalvelulakia ei muuteta tällä hallituskaudella

MTT satsaa lihantutkimukseen

Alkuvuonna lakkautetun Lihateollisuuden tutkimuskeskus LTK:n lihantutkimuksen toiminnot on siirretty Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:lle Jokioisiin. Tällä turvataan tutkimuksen jatkuvuus ja vahvistetaan suomalaisen lihantuotantoketjun kilpailukykyä. Myös tutkimuksessa tarvittavat kemialliset, fysikaaliset ja aistinvaraiset menetelmät ja työvälineet on siirretty MTT:n biotekniikka- ja elintarviketutkimuksen … Continue reading

Posted in MTT | Comments Off on MTT satsaa lihantutkimukseen