Monthly Archives: November 2014

Ensimmäiset Kanapartiot tutustuivat tuotantotiloihin

Kariniemen on käynnistänyt uuden, avoimen ja läpinäkyvän toimintamallin suomalaisten kuluttajien kanssa. Kariniemen valitsee avoimella haulla säännöllisin väliajoin kiinnostuneita kansalaisia Kanapartioon tutustumaan Kariniemen kananpojan tuotannon eri vaiheisiin. –          Kuluttajat ovat kiinnostuneita eläinten hyvinvoinnista sekä siitä, missä ruoka on tuotettu. Haluamme viestiä … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Ensimmäiset Kanapartiot tutustuivat tuotantotiloihin

Hallitus vahvisti joulukuussa maksettavien tuotantotukien yksikkötasot

Hallitus vahvisti tänään useiden EU-rahoitteisten tuotantosidonnaisten maataloustukien yksikkötasot. EU:n kokonaan rahoittamaa valkuais- ja öljykasvipalkkiota maksetaan tänä vuonna 89,70 euroa hehtaarilta, yhteensä noin 66 300 hehtaarille. Yksikkötuki määräytyy siten, että käytettävissä oleva enimmäismäärä noin 5,96 miljoonaa euroa jaetaan palkkiokelpoisille hehtaareille. Nautaeläinpalkkioiden … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Hallitus vahvisti joulukuussa maksettavien tuotantotukien yksikkötasot

Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjärjestelmää uudistetaan rinnakkain työntekijöiden tapaturmavakuutusjärjestelmän kanssa

Maatalousyrittäjien ja apurahansaajien työtapaturmia ja ammattitauteja koskevaa lainsäädäntöä ollaan uudistamassa vuoden 2016 alusta. Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslaki (MATA) uudistetaan yhdessä työntekijöitä koskevan tapaturmavakuuslain kanssa. Tavoitteena on saada samansisältöiset muutokset molempiin lakeihin. Hallitus antoi asiaa koskevan esityksen eduskunnalle tänään 27. marraskuuta. Uudistuksen lähtökohtana … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Maatalousyrittäjien tapaturmavakuutusjärjestelmää uudistetaan rinnakkain työntekijöiden tapaturmavakuutusjärjestelmän kanssa

Lietelannan käytettävyys paranee uusilla teknologioilla

Lietelannan käyttöä ja hygieenistä laatua voidaan parantaa huomattavasti nykyisestä uusilla ilmastukseen perustuvilla teknologiolla, osoittaa uusi väitöstutkimus. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n tutkija Anni Alitalo on kehittänyt väitöstutkimuksessaan menetelmiä, joilla voidaan parantaa lietelannan ravinteiden kierrätystä ja vähentää käyttöön liittyviä haju- ja hygieniaongelmia. – … Continue reading

Posted in Väitökset, Yleiset uutiset | Comments Off on Lietelannan käytettävyys paranee uusilla teknologioilla

Vehnästä korjattiin vuonna 2014 ennätyssuuri sato

Vehnästä saatiin vuonna 2014 paras sato sataan vuoteen ja ruistakin korjattiin huomattavasti enemmän kuin vuonna 2013. Luomukauran sato oli määrältään kunnollinen ja siinä oli homemyrkkyjä selvästi viime vuotta vähemmän.  Vaikka kevätvehnän laatu oli viimevuotista hieman heikompi, huippusadosta riittää hyvälaatuista vehnää … Continue reading

Posted in Evira, Viljat | Comments Off on Vehnästä korjattiin vuonna 2014 ennätyssuuri sato

Maatalouden kurittaminen pitää lopettaa

MTK:n valtuuskunnan puheenjohtaja Tommi Lunttila ja MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila moittivat Suomen hallitusta siitä, miten se hoitaa viljelijöiden asioita tukalassa taloustilanteessa ja säädösviidakossa.  Eikö tämän yhteiskunnan tärkeän kivijalan, ruoantuotannon tulevaisuus kiinnosta päättäjiä yhtään, kysyivät puheenjohtajat Lunttila ja Marttila MTK:n valtuuskunnan … Continue reading

Posted in MTK | Comments Off on Maatalouden kurittaminen pitää lopettaa

Hyvinvointia heikentävästä eläinjalostuksesta päästävä eroon

Maa- ja metsätalousministeriön yhteydessä toimiva seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on huolissaan jalostuksen eläimille aiheuttamista hyvinvointiongelmista. Neuvottelukunta korostaa, että jalostuksen tavoitteena on oltava terve ja hyvinvoiva eläin. Voimassa olevan eläinsuojelulain mukaan eläinjalostuksessa on otettava huomioon eläinsuojelulliset näkökohdat sekä eläinten terveys. … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Hyvinvointia heikentävästä eläinjalostuksesta päästävä eroon

Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Maaseudun luonnon monimuotoisuutta kartoitettiin Liperissä

Tänä kesänä Liperissä on kartoitettu maaseutuympäristöä laatimalla alueelle LUMO- eli luonnon monimuotoisuuden ja monivaikutteisten kosteikkojen yleissuunnitelma. Suunnittelu koski Telmonselän, Kirkkosalmen ja Heposelän peltovaltaisia valuma-alueita. Suunnitelmaan on koottu kohteita, jotka lisäävät maaseudun luonnon monimuotoisuutta ja edistävät vesiensuojelua. Maanomistajat voivat halutessaan hakea … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Pohjois-Karjalan ELY-keskus: Maaseudun luonnon monimuotoisuutta kartoitettiin Liperissä

Uudet laskentasovellukset tehostavat eläinjalostusta

Väitöstutkimuksessa etsittiin uusia menetelmiä eläinjalostukseen. Niiden avulla voidaan analysoida laajoja eläinaineistoja ja käytää monimutkaisia malleja entistä tehokkaammin. Kuukausien laskenta-aika saattaa vaihtua viikkoihin. Tutkija Kaarina Matilainen Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:stä kertoo nykypäivän eläinjalostustutkimuksessa käytettävien monimutkaisten mallien ratkaisemisen vaativan ääritapauksissa jopa kuukausien työn. … Continue reading

Posted in MTT, Väitökset | Comments Off on Uudet laskentasovellukset tehostavat eläinjalostusta

Ministeri Orpo: tuet maksuun merkittävästi ennakoitua aiemmin

Maaseutuvirasto pystyy maksamaan ensi vuoden viljelijätuet ennakoimaansa nopeammin, sillä virastolle on tulossa hallitukselta lisärahoitusta maksatusten hoitamiseen. Lisärahoituksella turvataan Maaseutuviraston viljelijätukien tietojärjestelmän uudistaminen ja ELY-keskusten valvonnat. Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo oli tänään neuvottelemassa Seinäjoella Maaseutuviraston sekä viljelijöiden kanssa. – Saimme asiat sovittua … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Ministeri Orpo: tuet maksuun merkittävästi ennakoitua aiemmin