Monthly Archives: December 2014

Etelä-Suomen maidontuotannolle kansallista lisätukea tammikuussa

Hallitus vahvisti tänään Etelä-Suomen maitotiloille maksettavan kansallisen lisätuen. Tuella helpotetaan Venäjän 7.8.2014 asettaman tuontikiellon vaikutuksia maidontuotannossa. Lisätuki maksetaan joulukuussa meijeriin toimitetusta maidosta kertaluonteisena eränä, jonka suuruus on 12,5 senttiä litralta. Lisätuki maksettaneen tiloille joulukuun 2014 tuotantotuen maksun yhteydessä tammikuussa 2015. … Continue reading

Posted in Maitotilat | Comments Off on Etelä-Suomen maidontuotannolle kansallista lisätukea tammikuussa

Valtioneuvosto hyväksyi nitraattiasetuksen korvaavan uuden asetuksen

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt nitraattiasetuksen korvaavan valtioneuvoston asetuksen eräiden maa- ja puutarhataloudesta peräisin olevien päästöjen rajoittamisesta. Asetuksella täytäntöön pannaan EU:n nitraattidirektiivi. Nitraattiasetuksen uudistamisen taustalla on tarve selkiyttää nykyistä vuodelta 2000 olevaa asetusta. Lisäksi EU:n komissio on edellyttänyt nitraattidirektiivin mukaisen toimenpideohjelman … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Valtioneuvosto hyväksyi nitraattiasetuksen korvaavan uuden asetuksen

Maa- ja metsätalousministeriö toivoo komissiolta joustoa Suomen pysyvien nurmien määrittelyssä

Ensi vuonna käyttöön otettavan viherryttämistuen ehtoihin kuuluu pysyvän nurmen säilyttämisvaatimus. Tuen ehdot ovat herättäneet paljon kysymyksiä ja epävarmuutta viljelijöissä. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti asiasta joulukuun 2. päivänä ja on vaikuttanut ja vaikuttaa edelleen komissioon, jotta Suomen olosuhteet voitaisiin ottaa huomioon … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Maa- ja metsätalousministeriö toivoo komissiolta joustoa Suomen pysyvien nurmien määrittelyssä

KKV:n päätös lisää kilpailua maatilatalouden ohjelmistojen markkinoilla

Suomalaisten kotieläinyrittäjien omistama Faba osuuskunta, ProAgria Keskusten Liitto ry sekä näiden yhdessä omistama Suomen Maatalouden Laskentakeskus Oy ovat antaneet Kilpailu- ja kuluttajavirastolle (KKV) sitoumuksen siitä, että ne rakentavat jalostus- ja tuotosseurantarekistereihinsä sellaiset rajapinnat, jotka mahdollistavat myös kaupallisilla ohjelmistomarkkinoilla toimiville yrityksille … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on KKV:n päätös lisää kilpailua maatilatalouden ohjelmistojen markkinoilla

Maatalouden kannattavuus syöksyi alamäkeen jo viime vuonna

Viljatilojen ja muiden kasvinviljelytilojen sekä sikatilojen kannattavuus romahti vuonna 2013. Muissa kotieläintuotantosuunnissa kannattavuuden vaihtelu oli pienempi. Keskimäärin maa- ja puutarhatalouden kannattavuuskerroin aleni 0,47:stä 0,40:een. Kokonaispääoman tuottoprosentti oli negatiivinen, -2 prosenttia. Maa- ja elintarviketalouden tutkimuskeskus MTT:n kannattavuuskirjanpitotulosten mukaan vuonna 2013 maatalous- … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Maatalouden kannattavuus syöksyi alamäkeen jo viime vuonna

Luomuliitto: Komissio muuttaa suhtautumistaan uuteen luomuasetukseen

Euroopan neuvosto tukee luomualan vaatimuksia EU:n luomuasetuksen uudistuskeskustelussa. Neuvosto ja komissio yhdessä myöntävät, että komission ehdotus uudeksi luomuasetukseksi on ongelmallinen. – Kukaan ei kiistä sitä, että nykyinen ehdotus on hylättävä, totesi maatalouskomissaari Phil Hogan eilen Euroopan maatalousministerien kokouksessa. Luomu on … Continue reading

Posted in Luomu | Comments Off on Luomuliitto: Komissio muuttaa suhtautumistaan uuteen luomuasetukseen

Uusissa ruokaketjuhankkeissa paino jäljitettävyydessä, nuorten terveellisessä ruokavaliossa, luomussa ja lähiruoassa

Ruokaketjun toiminnan edistämisen valtionavustuksia haettiin kuluneen syksyn haussa yli 17 miljoonan euron edestä. Syyskuussa päättyneeseen hakuun tuli yhteensä 78 hakemusta yrityksiltä ja muilta yhteisöiltä. Hakemuksista 47 hyväksyttiin. Haku järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa. Avustuksia tullaan jakamaan seuraavan kolmen vuoden aikana yhteensä … Continue reading

Posted in Maaseutuvirasto | Comments Off on Uusissa ruokaketjuhankkeissa paino jäljitettävyydessä, nuorten terveellisessä ruokavaliossa, luomussa ja lähiruoassa

EU:n luomuasetuksen käsittely jatkuu ensi vuoden maatalousneuvostoissa

Eilen maanantaina kokoontuneessa EU:n maatalous- ja kalastusneuvostossa käsitteltiin puheenjohtajamaa Italian esittelemiä poliittisia suuntaviivoja EU:n luomuasetuksen uudistamisesta. Asiantuntijat ja ministerit ovat työskennelleet tiiviisti asetuksen parissa koko syksyn. Vaikka ehdotus on edennyt monissa kohdin Suomen haluamaan suuntaan, suhtautui maa- ja metsätalousministeri Petteri … Continue reading

Posted in Luomu | Comments Off on EU:n luomuasetuksen käsittely jatkuu ensi vuoden maatalousneuvostoissa

Komission hyväksymä maaseutuohjelma tuo Suomelle kasvun eväitä

Euroopan komissio hyväksyi 12.12. Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman vuosille 2014-2020. Maaseutuohjelma rahoittaa maatalouden ja muiden maaseudun elinkeinojen uudistumista, ympäristönsuojelua sekä hyvinvoinnin edistämistä maaseudulla. Maa- ja metsätalousministeri Petteri Orpo on hyvin tyytyväinen, että hyväksyntä Suomen ohjelmalle saatiin ensimmäisten EU-maiden joukossa. – Maaseutuohjelma … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Komission hyväksymä maaseutuohjelma tuo Suomelle kasvun eväitä

Luomukalkkunoiden ulkoilussa vaaransa

Luomukalkkunatuotannossa suurimmat tautisuojaushaasteet ja tautiriskit liittyvät ulkoiluun. Ulkoilu altistaa luomukalkkunat villilintujen ja jyrsijöiden tuomille taudeille ja maaperäisille bakteereille, jotka harvoin aiheuttavat ongelmia tavanomaisessa siipikarjatuotannossa. ”Laiduntamisessa kalkkunat pääsevät suoraan kosketukseen villilintujen ja jyrsijöiden tuomien taudinaiheuttajien ja maaperäisten bakteerien kuten sikaruusua aiheuttavan … Continue reading

Posted in Uncategorized | Comments Off on Luomukalkkunoiden ulkoilussa vaaransa