Monthly Archives: May 2015

Altia sitoutuu tukemaan kestävää maataloutta ja parantamaan vedenkäyttöään

Altia on tehnyt Itämeri-sitoumuksen edistää ympäristön kannalta kestävää maanviljelyä tunnettujen brändiensä, kuten Koskenkorvan tuotannossa. Keskeiset Altian kirkkaiden väkevien valmistukseen käytettävät ainesosat ovat kotimainen ohra ja puhdas pohjavesi. Tuotannossa käytettävä ohra hankitaan sopimusviljelijöiltä, joiden viljelyala kattaa noin 50 000 hehtaaria koko … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Altia sitoutuu tukemaan kestävää maataloutta ja parantamaan vedenkäyttöään

Sähköä nallen hunajatuskaan – hyvin huollettu sähköaita estää hunajavarkaudet

Kuva: Reijo Kotilainen Sähköiskun saanut karhu yleensä sähköaitaa ja jättää mehiläispesät rauhaan. Suomen riistakeskus on yhdessä Suomen Mehiläishoitajain Liiton kanssa kehittänyt tarhojen suojausmenetelmiä. Sähköaita on todettu toimivaksi ja kustannustehokkaaksi, vaikka siitä aiheutuu tarhaajalle ylimääräistä työtä ja kuluja. Tarhojen sijainti ja maasto … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Sähköä nallen hunajatuskaan – hyvin huollettu sähköaita estää hunajavarkaudet

Ilmoituksia eläinten laiminlyönneistä aiempaa enemmän

Kansalaiset tekevät viranomaisille yhä enemmän ilmoituksia huonosta eläintenpidosta. Kuntiin on viime vuosina saatu lisää valvontaeläinlääkäreitä, jotka keskittyvät epäilykohteiden valvontaan.  Ilmoitusten määrä on pysynyt aiempaa korkeammalla tasolla jo kolmen viime vuoden ajan. “Tyypillisiä syitä puutteille tuotantoeläinten pidossa ovat säännösten noudattamisen kalleus … Continue reading

Posted in Evira | Comments Off on Ilmoituksia eläinten laiminlyönneistä aiempaa enemmän

Puimureiden heikko markkinatilanne ajaa Sampo-Rosenlewin yt-neuvotteluihin

Sampo-Rosenlew Oy ja Sampo-Components Oy aloittavat yt-neuvottelut koko henkilöstönsä lomauttamisesta. Mahdollisilla lomautuksilla pyritään sopeuttamaan puimurituotanto vastaamaan vallitsevaa kysyntätilannetta. Toteutuessaan lomautukset voisivat kestää enimmillään 90 päivää. Neuvottelujen syynä on leikkuupuimureiden ja yleensä maatalouskoneiden heikko markkinatilanne. Puimurikauppa ei ole sujunut odotusten mukaan, … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Puimureiden heikko markkinatilanne ajaa Sampo-Rosenlewin yt-neuvotteluihin

Sateet vaikuttavat kylvöihin ja kylvöalailmoituksiin

Runsaat sateet ovat hidastaneet viljelijöiden pääsyä kylvötöihin. Viimeinen tukiehtojen mukainen kylvöpäivä on 30.6.2015, ja muutoksia kasvulohkotietoihin voi tehdä aina 15.6.2015 saakka. Kasvulohkot tulee piirtää, jos kasvulohkon pinta-ala tai muoto muuttuu tukihakemuksella ilmoitetusta. Yksittäisten lohkojen osalta pääsääntönä on, että lohkon tuet … Continue reading

Posted in Maaseutuvirasto, Yleiset uutiset | Comments Off on Sateet vaikuttavat kylvöihin ja kylvöalailmoituksiin

Luomuala odottaa maltillista kasvua

Luomualan toimijat uskovat luomutuotannon ja -kysynnän kasvun jatkuvan maltillisena. Kasvun suurimpana esteenä nähdään kuluttajien maksuhaluttomuus, toiseksi suurin este on luomubyrokratian vaativuus. Pro Luomu ry:n teettämän barometrin mukaan yli kaksi kolmasosaa luomualan toimijoista arvioi Suomen luomumarkkinoiden olevan yhä kasvu-uralla. Neljäsosa barometrin … Continue reading

Posted in Luomu | Comments Off on Luomuala odottaa maltillista kasvua

Luonnonvarakeskus: Maatalous pulassa päästövähennystavoitteiden kanssa

Maatalouden kokonaispäästöille on asetettu 13 prosentin vähennystavoite kansallisessa ilmasto- ja energiastrategiassa. Tavoitteeseen pääsy edellyttää uuden teknologian käyttöönottoa, sillä nykyisillä hillintäkeinoilla päästöt eivät vähene riittävästi, selviää tuoreesta tutkimuksesta. Luonnonvarakeskus (Luke) ja Turun yliopiston Tulevaisuuden tutkimuskeskus ovat selvittäneet ilmastonmuutoksen hillintään tähtääviä päästövähennyskeinoja … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Luonnonvarakeskus: Maatalous pulassa päästövähennystavoitteiden kanssa

Maanomistajien suhtautuminen soidensuojeluun Pohjois-Karjalassa erityisen myönteistä

Soidensuojelun täydentämistä koskevaan kyselyyn vastasi Pohjois-Karjalassa  44 prosenttia ELY-keskuksen kirjeen saaneista lähes 450 maanomistajasta. Myönteisyys suojelua kohtaan oli maakunnassa valtakunnallisestikin katsoen korkealla. Kysely kohdennettiin maanomistajille, joiden kiinteistöön sisältyy luonnonarvoiltaan valtakunnallisesti arvokasta suota Pohjois-Karjalassa. Kyselyyn vastanneista suurin osa ilmoitti olevansa valmis … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Maanomistajien suhtautuminen soidensuojeluun Pohjois-Karjalassa erityisen myönteistä

Kirkko: Maaseudun elinvoimaisuus säilytettävä

Maaseutu elää suurten ja nopeiden muutosten keskellä. Kirkko näkee tärkeänä, että maaseudun elinvoimaisuus säilyy ja siellä asuvien ihmisten hyvinvointi varmistetaan. Kirkon maaseutulinjaukset julkaistaan lauantaina 23.5. Kouvolan Kirkkopäivillä. Linjausten avulla kirkko puolustaa maaseutua uhkakuvien edessä ja kehittää omaa toimintaansa niin, että … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Kirkko: Maaseudun elinvoimaisuus säilytettävä

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 1,3 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 1,3 prosenttia vuoden 2015 ensimmäisellä vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palvelujen hinnat laskivat vuoden aikana 2,2 prosenttia. Investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousivat 1,1 prosenttia. Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 1/2010–3/2015: … Continue reading

Posted in Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi, Tilastokeskus | Comments Off on Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 1,3 prosenttia ensimmäisellä vuosineljänneksellä