Monthly Archives: August 2015

JEPO Peruna Markkinakatsaus 31.8.2015

Ruokaperunan pienentynyt viljelypinta-ala ja epäsuotuisat sääolosuhteet  leikkaavat perunasatoa sekä Euroopassa että Suomessa. Syy pienentyneeseen pinta-alaan on parin viime vuoden heikko markkinatilanne ja osittain myös uudet viranomaismääräykset. Vaihtelevilla sääolosuhteilla on ollut vaikutuksia kaikilla mahdollisilla tavoilla ympäri Eurooppaa. Alussa oli esim. ennätysaikaisia … Continue reading

Posted in Peruna | Comments Off on JEPO Peruna Markkinakatsaus 31.8.2015

Eläinsuojelulain uudistusta ohjaava työryhmä lähti navettaan

Eläinsuojelulain uudistamisen ohjausryhmä opiskeli eläinten käyttäytymistä käytännön olosuhteissa Juhani Lemolan tilalla Hämeenlinnan Lammilla. Amerikkalainen lehmien käyttäytymisen asiantuntija ja eläinten käsittelyä opettava eläinlääkäri Don Hoglund piti ohjausryhmälle käytännön työpajan Lemolan pihattonavetassa. MTK ry ja SLC rf järjestivät ohjausryhmän jäsenille eläinten käsittelykoulutuksen … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Eläinsuojelulain uudistusta ohjaava työryhmä lähti navettaan

Lapin maatiloilla uskoa tulevaisuuteen haasteista huolimatta

Maatalouden investointitukien ensimmäisen, 15.8. päättyneen hakujakson aikana tuli vireille 12 maatalouden investointihanketta. Eniten investointihalukkuutta on ensimmäisen hakukierroksen aikana ollut lypsykarjatiloilla. Puolet hakemuksista kohdistuu tuotantorakennusinvestointeihin: kolme hakemusta koskee uuden navetan rakentamista, kaksi navetan laajennusta, yksi lampolan peruskorjausta. – Maatiloilla on uskoa … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Lapin maatiloilla uskoa tulevaisuuteen haasteista huolimatta

Uudistukset ovat parantaneet maatalouspolitiikan vaikuttavuutta

EU:n yhteisen maatalouspolitiikan uudistukset ovat parantaneet politiikan vaikuttavuutta. Toteutettu maatalouspolitiikka on kuitenkin pitkällä aikavälillä hidastanut sille asetettujen tavoitteiden kehittymistä. Tulokset käyvät ilmi maatalous- ja metsätieteen lisensiaatti Kyösti Arovuoren perjantaina 4.9.2015 tarkastettavasta väitöskirjasta. Väitöstutkimuksen mukaan maatalouden tuottavuus on parantunut, tavoitteen mukaiset … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Uudistukset ovat parantaneet maatalouspolitiikan vaikuttavuutta

:KATSO VIDEO: Atria toteutti peltokuvion suomalaisten suosikkisiipien juhlan kunniaksi

Atria Hornet -siipien suosio on jatkunut jo 20 vuotta, ja sen kunniaksi Atria toteutti Suomessa ennennäkemättömän peltokuvion. Tuliset siivet tulivat markkinoille vuonna 1995, ja tuotteen nimen inspiraationa olivat Suomeen samana vuonna saapuneet Hornet-hävittäjät. Vuonna 1995 Atria teki historiaa tuomalla markkinoille … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on :KATSO VIDEO: Atria toteutti peltokuvion suomalaisten suosikkisiipien juhlan kunniaksi

Elintarviketeollisuusliiton nimitys: Pekka Heikkilä vilja- ja alkoholiteollisuuden toimialapäälliköksi

Agronomi, OTK Pekka Heikkilä on nimitetty Elintarviketeollisuusliiton vilja- ja alkoholiteollisuuden toimialapäälliköksi 1.9.2015 alkaen. Heikkilällä on pitkäaikainen kokemus vilja-alan teollisuudesta sekä yhteiskunnallisesta vaikuttamisesta. Heikkilän vastuualueina ovat Alkoholijuomateollisuusyhdistys, Etanoliteollisuusyhdistys, Kauppamallastamojen Yhdistys, Kauppamyllyjen yhdistys ry, Rehuteollisuusyhdistys, Tärkkelysteollisuusyhdistys ry sekä Öljynpuristamoyhdistys. Pekka Heikkilä toimii … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Elintarviketeollisuusliiton nimitys: Pekka Heikkilä vilja- ja alkoholiteollisuuden toimialapäälliköksi

Lasten maatalousnäyttely Mansikki vie maaseutuseikkailuun

Vanha Zetor-traktori kuljettaa vieraat lasten maatalousnäyttely Mansikkiin heti parkkipaikalta, kun näyttelyportit avautuvat 5. syyskuuta. Presidentti Sauli Niinistön suojelemassa tapahtumassa tutustutaan kotieläimiin ja kierretään puuhapisteitä. Luonnonvarakeskuksen messuteltoissa sukelletaan tieteen maailmaan ja tutustutaan kasveihin, perhosiin ja suurpetojemme elämään. Koko perheen Mansikki-maatalousnäyttelyssä lapset … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Lasten maatalousnäyttely Mansikki vie maaseutuseikkailuun

Maaseutuvirasto selvittää virheellisten yhteystietojen käytön

Virheellisiä viljelijöiden yhteystietoja saanut yritys on jatkanut tietojen käyttämistä markkinointitarkoituksiin. Maaseutuvirasto ja Maanmittauslaitos ovat ryhtyneet tapauksen takia jatkotoimenpiteisiin. Maanmittauslaitos luovutti virheelliset yhteystiedot Bridgestone Finland Oy:lle kesäkuussa inhimillisen erehdyksen takia. Yrityksen pyytämien yhteystietojen keruussa Maaseutuviraston tietoaineistosta jäivät rajaamatta pois viljelijät, jotka … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Maaseutuvirasto selvittää virheellisten yhteystietojen käytön

Lapin ELY-keskus: Peltovalvontojen maastokäynnit etenevät aikataulussa

Maatilojen peltotukien peltoalavalvonnat ovat kesän aikana edenneet suunnitellussa aikataulussa. Lapin ELY-keskus valvoo tänä vuonna vähintään 5 % eläin-/peltotukia saavista tiloista. Lisäksi ELY-keskus tekee yksittäisiä peltolohkojen mittauksia noin kahdellasadalla tilalla, koska peltokarttoja on korjattu uusien ilmakuvien perusteella. ELY-keskuksen tarkastajat aloittivat valvontakäynnit … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Lapin ELY-keskus: Peltovalvontojen maastokäynnit etenevät aikataulussa

Väitös: Naudan perinnöllisten sairauksia aiheuttavien geenimutaatioiden löytyminen edesauttaa naudanjalostusta terveempään suuntaan

Kuvaaja: Eeva Karmitsa Lypsykarjataloudessa käytetään laajasti keinosiemennystä, jolloin vain harvat sonnit lisääntyvät, mutta yhdellä sonnilla voi olla jopa kymmeniä tuhansia jälkeläisiä. Tämä mahdollistaa tehokkaan jalostuksen, mutta varjopuolena myös haitalliset perintötekijät voivat päästä leviämään laajalle populaatioon aiheuttaen perinnöllisiä sairauksia. Väitöskirjatyössään MSc … Continue reading

Posted in Väitökset, Yleiset uutiset | Comments Off on Väitös: Naudan perinnöllisten sairauksia aiheuttavien geenimutaatioiden löytyminen edesauttaa naudanjalostusta terveempään suuntaan