Monthly Archives: October 2015

Marjakisan voittoon yli viidentuhannen litran marjasaaliilla

Maa- ja kotitalousnaisten Miljoona litraa metsämarjoja -kilpailun voittajat on valittu. Yksilökisan voitti Vesa Hannonen Haapavedeltä ja ryhmäsarjan Siikajoen Maa- ja kotitalousseuran joukkue. Vesa Hannonen keräsi tänä kesänä huikean marjasaaliin: 5 050 litraa. Hannonen kertoo marjastaneensa poikasesta saakka. Parhaimpina marjavuosina hän … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Marjakisan voittoon yli viidentuhannen litran marjasaaliilla

Tuotantoeläintilojen kasvu vaikuttaa talouteen ja eläintautiriskeihin

Tuotantoeläintilojen keskikoko on kasvanut ja tilojen määrä vähentynyt. Rakennekehityksen on arvioitu jatkuvan myös tulevaisuudessa. Eläintilojen kasvu tuo mukanaan taloudellista hyötyä, sillä se muun muassa alentaa yksikkötuotantokustannuksia. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) riskinarviointiraportti selvittää myös eläintautiriskien hallinnan haasteita. Tutkimuksessa on tarkasteltu … Continue reading

Posted in Evira | Comments Off on Tuotantoeläintilojen kasvu vaikuttaa talouteen ja eläintautiriskeihin

SEY: Kovakouraista käsittelyä sikatiloilla – Eläintuotantotiloilla otettava käyttöön säännöllinen ja tehokas valvonta

Keskiviikkona katsojat joutuivat todistamaan kovakouraista käsittelyä ja suoranaista väkivaltaa eläimiä kohtaan, kun A-studiossa esitettiin Oikeutta Eläimille -järjestön välittämää salakuvattua materiaalia sikatiloilta. Eläimille annettiin toistuvia sähköiskuja ja potkuja, niitä ilmeisesti pisteltiin injektioneulalla ja rangaistiin hännänpurennasta lantakolalla hakkaamalla. Tutkimusten mukaan hännänpurennan syynä … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on SEY: Kovakouraista käsittelyä sikatiloilla – Eläintuotantotiloilla otettava käyttöön säännöllinen ja tehokas valvonta

Valtioneuvosto antoi esityksen maatalouden kriisipaketin kansallisesta lisätuesta

Valtioneuvosto antoi tänään eduskunnalle esityksen laiksi maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annetun lain väliaikaisesta muuttamisesta. Maa- ja puutarhatalouden kansallisista tuista annettuun lakiin lisättäisiin säännös väliaikaisesta kansallisesta lisätuesta, jota myönnettäisiin maatalousalan vähämerkityksisenä tukena. Tämä kansallinen lisätuki on osa maataloudelle kohdistettavaa kriisipakettia, … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Valtioneuvosto antoi esityksen maatalouden kriisipaketin kansallisesta lisätuesta

Arktiset Aromit ry: Mustikan ostomäärissä saatiin taas uusi ennätys

Metsämarjoja yritykset ostivat poimijoilta Suomessa viime kesänä lähes 16,5 miljoonaa kiloa. Määrässä on kasvua edelliseen vuoteen verrattuna yli kuusi miljoonaa kiloa. Määrään eivät sisälly torikaupan osuus ja poimijoitten suoramyynnit ammattikeittiöille ja kuluttajille. Ostomäärätiedot pohjaavat Arktiset Aromit ry:n jäsenilleen tekemään kyselyyn. … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Arktiset Aromit ry: Mustikan ostomäärissä saatiin taas uusi ennätys

MTK ei hyväksy eläinsuojelulain vastaista eläinten kohtelua

Tänään YLE:n A-studio esittänee jälleen kotieläintiloilta salaa kuvattua filmimateriaalia. Kuvamateriaali on tutkittava ja viranomaisten puututtava mahdollisiin laiminlyönteihin. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ei hyväksy eläinsuojelulain vastaista eläinten kohtelua, mutta ei myöskään laittomia salakuvauksia toimintatapana. On aina syytä muistaa, että tiloille … Continue reading

Posted in MTK | Comments Off on MTK ei hyväksy eläinsuojelulain vastaista eläinten kohtelua

Alueelliset ja paikalliset painotukset näkyvät vahvasti maaseudun kehittämisessä

Maaseudun kehittämiseen osallistuu Suomessa laaja joukko toimijoita niin paikalliselta, alueelliselta kuin kansalliselta tasolta. Maa- ja metsätalousministeriö on teettänyt selvityksen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2007–2013 eri tason toimijoiden kehittämissuunnitelmien vaikuttavuudesta. Selvityksen mukaan alueellisille ja paikallisille painotuksille on annettu Suomessa paljon tilaa, sillä … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Alueelliset ja paikalliset painotukset näkyvät vahvasti maaseudun kehittämisessä

Lammasyhdistys: Puutteet teurastamoissa korjattava heti – “Lammas on tunteva eläin”

Suomen Lammasyhdistys pitää eläinten hyvää kohtelua kunnia-asiana. Lampurit hoitavat kasvattamiaan lampaita parhaansa mukaan. Ylen MOT – Kidu ensin, kuole sitten (26.10.2015) osoitti, että lampaiden käsittelyssä ja toimintatavoissa suomalaisissa teurastamoissa on valitettavasti puutteita ja parantamisen varaa. Suomen Lammasyhdistys edellyttää, että eläimiä … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Lammasyhdistys: Puutteet teurastamoissa korjattava heti – “Lammas on tunteva eläin”

HKScan haluaa varmistaa eläinten hyvinvoinnin kaikissa tilanteissa

YLE on 26.10.2015 MOT-ohjelmassa esittänyt videomateriaalia nautoja teurastavasta Paimion Teurastamo Oy:stä. HKScan hankki viime kesänä 50 prosentin omistusosuuden kyseisestä teurastamosta ja kaupan myötä siitä tuli HKScanin konserniyhtiö. HKScan edellyttää, että sen omat ja konserniyhtiöiden työntekijät sekä sopimustuottajat kohtelevat tuotantoeläimiä hyvin … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on HKScan haluaa varmistaa eläinten hyvinvoinnin kaikissa tilanteissa

Näin voit käyttää kasvinsuojeluaineita kerääjäkasvin kanssa

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on saanut paljon yhteydenottoja siitä, saako kerääjäkasvia aluskasvina kasvavalle viljelykasville levittää kasvinsuojeluaineita, jos valmistetta ei ole hyväksytty kerääjäkasville. Tukes on linjannut, että tällaisilla viljelmillä käytettävien kasvinsuojeluaineiden ei tarvitse olla hyväksytty kerääjäkasveille. Kerääjäkasvit käyttävät yksivuotisen varsinaisen viljelykasvin … Continue reading

Posted in TUKES | Comments Off on Näin voit käyttää kasvinsuojeluaineita kerääjäkasvin kanssa