Monthly Archives: November 2015

Maaseudun Sivistysliitto: Pekka Perttula MSL:n puheenjohtajaksi

Pekka Perttula, Risto Volanen, Timo Kaunisto Maaseudun Sivistysliiton edustajisto on valinnut liiton puheenjohtajaksi valtiotieteiden tohtori Pekka Perttulan. Perttula toimii monialayrittäjänä ja on yhteiskuntaelämän kokenut vaikuttaja. Tehtävästä luopuva Timo Kaunisto on toiminut MSL:n puheenjohtajana neljä vuotta. Risto Volaselle ja Eira Korpiselle … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Maaseudun Sivistysliitto: Pekka Perttula MSL:n puheenjohtajaksi

Turkistarhaeläinten rehut saattavat levittää uusia eläintauteja

Tuotantoeläimiksi kasvatettujen eläinten ja niistä saatujen tuotteiden kokonaismäärästä jopa puolet ei kelpaa ihmisravinnoksi. Näitä eläinperäisiä sivutuotteita käytetään muun muassa turkistarhaeläinten rehuissa. Elintarviketurvallisuusvirasto Evirassa on valmistunut riskiprofiili siitä, mitä eläintauteja voisi tulla Suomeen maahantuotujen sivutuotteiden mukana. Vuonna 2015 Suomessa tuotantoeläintilojen eläintautitilanne … Continue reading

Posted in Evira | Comments Off on Turkistarhaeläinten rehut saattavat levittää uusia eläintauteja

Syysviljoista ennätyssadot – rukiista omavaraiseksi

Vilja- ja perunasato jäivät kymmenyksen pienemmiksi kuin viime vuonna, mutta syysvehnästä ja rukiista korjattiin ennätyssadot. Herneestä ja härkäpavusta saatiin myös suurin sato aikoihin selviää Luonnonvarakeskuksen (Luke) sato- ja luomusatotilastosta. Viljasato (3,7 miljardia kiloa) on pienin kolmeen vuoteen, joka johtuu osittain … Continue reading

Posted in Viljat | Comments Off on Syysviljoista ennätyssadot – rukiista omavaraiseksi

Maito- ja sikatilojen kriisituen perusteet hyväksytty

Hallitus hyväksyi tänään perusteet, joilla sianlihan- ja maidontuottajille maksetaan väliaikaista poikkeuksellista kriisitukea. Tuki rahoitetaan sekä Euroopan unionin että Suomen kansallisista varoista. Tuen tarve on syntynyt maatalouden vaikean taloudellisen tilanteen seurauksena. Venäjä jatkoi kesällä viime vuoden elokuussa asettamaansa elintarvikkeiden tuontikieltoa, ja … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Maito- ja sikatilojen kriisituen perusteet hyväksytty

Keittiömestari Maija Silvennoinen Maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtajaksi

Ravintoloitsija, ruokatoimittaja Maija Silvennoinen Keski-Suomesta valittiin Maa- ja kotitalousnaisten Keskus ry:n hallituksen puheenjohtajaksi vuosiksi 2016¬–2017. Kolmivuotisen hallituspaikkansa uusivat kansanedustaja Mirja Vehkaperä Oulusta ja maatalousyrittäjä Riitta Ryhänen Pohjois-Savosta. Hallituspaikasta luopuneen Maija Willmanin tilalle äänestettiin keskipohjalainen yrittäjä Eija Jukkola, jonka hallituspesti kestää … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Keittiömestari Maija Silvennoinen Maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtajaksi

Tärkeiden peltokasvilajien siemenhuolto siemenkauppalakiin

Vuodelta 1977 oleva laki kasvinjalostustoiminnan edistämisestä kumotaan ensi vuodesta alusta alkaen. Samalla siemenkauppalakiin lisätään kumotussa laissa ollut säännös kansallisesti tärkeiden peltokasvilajien siemenhuollon turvaamisesta huoltovarmuusrahaston varoista. Tarkoituksena on hallinnollisen taakan keventäminen ja säädösten sujuvoittaminen. Tasavallan presidentti vahvisti tänään lait, jotka tulevat … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Tärkeiden peltokasvilajien siemenhuolto siemenkauppalakiin

Viljelijä on valmis vastaamaan EU:n ympäristötavoitteisiin mutta valtiot eivät

Viljelijämme tarttuivat keväällä maaseudun ympäristökorvausohjelmaan. He valitsivat vaikuttavimpia ympäristötoimia kuten lannan sijoitustuen ja kerääjäkasvien käytön. Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti 17.11. rajoittavansa juuri näitä suositumpia toimenpiteitä. Päätös on ristiriidassa ammoniakin päästövähennystavoitteeseen, joka edellyttäisi lannan laajamittaista sijoittamista. MTK:n ympäristöjohtaja Liisa Pietolan mielestä … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Viljelijä on valmis vastaamaan EU:n ympäristötavoitteisiin mutta valtiot eivät

Maatalousinvestointien tukiprosentit nousevat, ympäristökorvauksen suosituimpia toimenpiteitä rajoitetaan

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman 2014–2020 seurantakomitea päätti 17.11. järjestetyssä kokouksessaan maaseutuohjelman toisesta ohjelmamuutoksesta. – Hallitusohjelman kärkihankkeisiin liittyvä investointien ja ravinteiden kierrätyksen lisärahoitus tuo mukanaan uusia mahdollisuuksia. Toisaalta ohjelman toimenpanossa esille tulleet tarpeet ja hallitusohjelman velvoitteet näkyvät myös säästöinä, neuvotteleva virkamies Tiina … Continue reading

Posted in MMM | Comments Off on Maatalousinvestointien tukiprosentit nousevat, ympäristökorvauksen suosituimpia toimenpiteitä rajoitetaan

Ankaran vastuun heikentämisellä tuhoisat vaikutukset maatiloille

Huono taloustilanne on jatkunut maatiloilla jo pitkään. Silti samaan aikaan maa- ja metsätalousministeriön työryhmässä kaavaillaan rehu-, lannoite- ja siemenkauppalaissa olevan ankaran vastuun heikentämistä. Tämä tarkoittaisi sitä, että vastuu tuotevirheestä sysättäisiin tuotantopanosteollisuudelta maatalousyrittäjälle. Jos vastuuta tuotantopanostoimittajalla ei ole, voi se aiheuttaa … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Ankaran vastuun heikentämisellä tuhoisat vaikutukset maatiloille

Suomalaiselle sian- ja siipikarjanlihalle vientioikeus Vietnamiin

Suomalaista sian- ja siipikarjanlihaa voidaan nyt viedä Vietnamiin. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan Vietnamin viranomaiset ovat hyväksyneet viennin Suomesta.  Vietnamin maataloustuotteiden laadunvarmistuksesta vastaava viranomainen myönsi vientioikeuden neljälle suomalaiselle liha-alan laitokselle. Laitoksista voidaan viedä Vietnamiin sian- ja siipikarjanlihaa sekä niistä saatavia tuotteita. Laitosten … Continue reading

Posted in Evira | Comments Off on Suomalaiselle sian- ja siipikarjanlihalle vientioikeus Vietnamiin