Monthly Archives: December 2015

Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluiden lakimuutokset vahvistettiin

Maatalousyrittäjät saavat edelleen maksutta 26 päivää vuosilomaa kalenterivuodessa. Työkyvyttömyyden ajalle voi saada sijaisapua 20 päivää kalenterivuodessa tai pidempäänkin, jos työkyvyttömyyden perusteella on myönnetty sairaus- tai tapaturmapäivärahaa. Sijaisapua on jatkossa haettava kirjallisesti. Itse järjestetty lomitus muuttuu yrittäjäpohjaiseksi. Palvelumaksut nousevat maltillisesti. Euroopan … Continue reading

Posted in MELA | Comments Off on Maatalousyrittäjien ja turkistuottajien lomituspalveluiden lakimuutokset vahvistettiin

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen investointitukien haku keskeytyy

Porotalouden ja luontaiselinkeinojen rahoituslain mukaisten investointitukien haku keskeytyy 1.1.2016, jolloin rahoituslaki kumoutuu ja uusi laki muutoksineen tulee voimaan. Rahoituslain nojalla ei tukea enää voi hakea. Uusi porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista annettava valtioneuvoston asetus on valmisteilla ja se annetaan vuoden 2016 … Continue reading

Posted in Poronhoito | Comments Off on Porotalouden ja luontaiselinkeinojen investointitukien haku keskeytyy

Joulukuun viljelijätuet lähtivät maksuun aikataulussa

Viljelijöiden tileille on torstaina 17.12. alettu maksaa joulukuun viljelijätukia. Maksuun ovat tulleet perustuki, viherryttämistuki, nuoren viljelijän EU-tuki, EU:n nautapalkkio ja lypsylehmäpalkkio sekä luonnonhaittakorvaus. Tukisumma on yhteensä noin 500 miljoonaa euroa. Marraskuun alussa Maaseutuvirasto arvioi, että maksut alkavat viikolla 52. ELY-keskusten … Continue reading

Posted in Maaseutuvirasto | Comments Off on Joulukuun viljelijätuet lähtivät maksuun aikataulussa

Euroopan Unionin yleinen tuomioistuin antoi tuomion maaseudun yritystukia koskevassa asiassa – Suomen kanta voitti

Euroopan Unionin yleinen tuomioistuin antoi 11. joulukuuta 2015 tuomionsa Suomen Euroopan komissiota vastaan nostamassa kanneasiassa. Kanne koski maaseudun yritystoiminnan ja maaseudun kehittämishankkeiden tukea koskevan komission rahoitusoikaisupäätöksen kumoamista. Tuomioistuimen päätöksen mukaan Suomen tulkinta säädöksistä on ollut oikea ja Suomi voitti siten … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Euroopan Unionin yleinen tuomioistuin antoi tuomion maaseudun yritystukia koskevassa asiassa – Suomen kanta voitti

ProAgria Keskusten Liitto: Viljantuotannon ennakkotulokset 2015 – Kannattavaan tulokseen vaaditaan hyvä sato

Viljantuotannon ennakkotulokset 2015 Kannattavaan tulokseen vaaditaan hyvä sato Viljan tuotanto tekee kolmatta vuotta peräkkäin tappiollisen tuloksen. Tulos on tappiollinen, jos viljan satotaso on korkeintaan valtakunnallisten keskisatojen mukainen, noin 4 000 kiloa hehtaarilta. Heikon tuloksen taustalla on viljan hintakehitys, joka on … Continue reading

Posted in ProAgria, Viljat | Comments Off on ProAgria Keskusten Liitto: Viljantuotannon ennakkotulokset 2015 – Kannattavaan tulokseen vaaditaan hyvä sato

Maidon tuotantotuen joulukuun ja tammikuun maksujen mukana lisätukea

Vuoden 2015 marras- ja joulukuun maidontuotannosta maksetaan C-tukialueella kansallista lisätukea, joka on 1,5 snt/l. Maaseutuvirasto maksaa lisätuen maidon tuotantotuen maksujen mukana 14.12.2015 alkaen. Lisätukea maksetaan maatalouden vaikean taloudellisen tilanteen seurauksena. Koko maassa maksettava maidontuottajien EU:n kriisituki ja AB-tukialueen maidontuottajien kansallinen … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Maidon tuotantotuen joulukuun ja tammikuun maksujen mukana lisätukea

Lannoitteiden hinnoittelu näivettää maatalouden

Lannoitekauppa ei ole tänä syksynä käynyt edellisten vuosien tahtiin. Lannoitteiden hinnat ovat pysyneet korkeahkolla tasolla raaka-aineiden ja tuottajahintojen laskusta huolimatta. Lannoitteiden hintojen pitäisi Suomessa seurata muiden tuotantopanosten, raaka-aineiden ja tuottajahintojen kehitystä, jotta lannoitekauppa voi vilkastua, huomauttaa MTK:n tuotantotalousvaliokunta.  Maataloustuotteiden tuottajahintojen … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Lannoitteiden hinnoittelu näivettää maatalouden

MTK:n Marttila: Rahat tilille viljelijöille tai joulu peruutetaan

Maatalouden historiallisen vaikea vuosi on päättymässä. Monilla tiloilla eletään pelon ja jännityksen vallassa. Saadaanko rästissä olevat laskut maksettua? Tuottajahintojen lasku ja tukileikkaukset ovat syöneet jo merkittävän osan maataloustulosta. Parin viikon kuluessa selviää, miten katastrofaalinen kuluva vuosi on maatiloilla ja maaseutukunnissa … Continue reading

Posted in MTK | Comments Off on MTK:n Marttila: Rahat tilille viljelijöille tai joulu peruutetaan

Kotouttamishankkeilla tukea maaseudun monikulttuuristumiseen

Paljonko turvapaikanhakijoita on maaseudulla? Miten pieni maaseutukunta kohtaa pakolaiskysymyksen? Miten maaseutu- ja rakennerahasto-ohjelmia voi hyödyntää kotouttamistyössä? Vastaanottava maaseutu -seminaarissa tammikuussa kuullaan hyvien esimerkkien kautta vastauksia näihin kysymyksiin. Maahanmuuttajien ja pakolaisten myötä maaseutu monikulttuuristuu, mikä tuo mukanaan sekä mahdollisuuksia että haasteita. Maaseutukunnat … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Kotouttamishankkeilla tukea maaseudun monikulttuuristumiseen

EU:n suorien tukien vuoden 2015 tukitasoja tarkistettu – maksut aloitetaan joulukuussa

Hallitus vahvisti tänään vuodelta 2015 maksettavien EU:n kokonaan rahoittamien viljelijätukien ensimmäisen erän tukitasot. EU:n suoria tukia vuodelta 2015 maksetaan yhteensä noin 523 miljoonaa euroa. Perustukea maksetaan yhteensä noin 252 miljoonaa, viherryttämistukea noin 157 miljoonaa ja nuoren viljelijän EU-tukea noin 10 … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on EU:n suorien tukien vuoden 2015 tukitasoja tarkistettu – maksut aloitetaan joulukuussa