Monthly Archives: May 2016

Viljelijätukia maksuun kesäkuussa

Maaseutuvirasto jatkaa vuonna 2015 haettujen viljelijätukien maksamista kesäkuun ajan. 30.6. mennessä tukia on tulossa maksuun noin 280 miljoonaa euroa. Kesäkuun alussa maksetaan kriisitukia, ympäristösopimusten mukaisia korvauksia, EU:n eläinpalkkioita ja peltokasvipalkkio. Kriisituet ja ympäristösopimusten mukaiset korvaukset maksuun 3.6. alkaen Maidontuotannon ja … Continue reading

Posted in Maaseutuvirasto | Comments Off on Viljelijätukia maksuun kesäkuussa

Valion Tampereen meijerissä alkavat yt-neuvottelut

Valio aloittaa Tampereen meijerissä tuotannon ja sen tukitoimintojen henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut tuotannollis-taloudellisista syistä sopeuttaakseen tuotantokapasiteettia vastaamaan nykyistä markkinatilannetta. Yhteistoimintaneuvottelujen piirissä on noin 50 henkilöä. Neuvottelujen tavoitteena on Tampereen meijerin tuotannollisen toiminnan lopettaminen. Valio on menettänyt merkittävän määrän perusmaitojen myynnistään viimeisen … Continue reading

Posted in Meijerit | Comments Off on Valion Tampereen meijerissä alkavat yt-neuvottelut

ProAgria Keskusten Liitto Kasvutilannekatsaus 2/31.5.2016: Kylvöt rivakasti päätökseen

Toukokuun lämpimät säät ovat jouduttaneet kevätkylvöjä ja kasvustojen taimettumista, mutta kuivuus on aiheuttanut paikoin epätasaista orastumista ja kirjavuutta oraissa maan etelä- ja keskiosissa. Toisaalta osassa Varsinais-Suomea ja Hämettä on saatu liiankin runsaita sadekuuroja. Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla sateet haittasivat kylvötöiden etenemistä … Continue reading

Posted in Kasvutilannekatsaus, ProAgria | Comments Off on ProAgria Keskusten Liitto Kasvutilannekatsaus 2/31.5.2016: Kylvöt rivakasti päätökseen

Maatiloilla investointihalukkuutta – ministeriö osoitti lisämäärärahaa hakemuksiin

Maa- ja metsätalousministeriö on osoittanut 19.5.2016 lisää avustusvaroja EU-osarahoitteisiin maatalouden aloitus- ja investointitukiin. EU-osarahoitteisia avustusvaroja myönnettiin Lappiin tälle vuodelle lisää kaksi miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan ELY-keskuksen käytössä on tälle vuodelle maatalouden aloitus- ja investointitukiin EU-osarahoitteisia ja kokonaan kansallisia avustusvaroja yhteensä … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Maatiloilla investointihalukkuutta – ministeriö osoitti lisämäärärahaa hakemuksiin

A-Rehu ja K-maatalous yhteistyöhön kasvinviljelyn ja viljakaupan kehittämisessä

A-Rehu ja K-maatalous ovat tehneet pitkäaikaisen yhteistyösopimuksen kasvinviljelyn ja viljakaupan kehittämisestä. Tavoitteena on varmistaa kotimaisen kasvinviljelyn sekä lihantuotannon jatkuvuus ja kehitys. A-Rehun ja K-maatalouden sopimus sisältää viljakaupan ja kasvinviljelyn koetoiminnan. A-Rehu hankkii viljaa jatkossakin suoraan viljatiloilta ja K-maatalouden rooli A-Rehun … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on A-Rehu ja K-maatalous yhteistyöhön kasvinviljelyn ja viljakaupan kehittämisessä

Lampaat kesätöihin maisemanhoitajiksi

Ilmakuvassa Kukkosensaaresta vuodelta 1963 Saarelan tilan pellot näkyvät vielä avoimena maaseutumaisemana. Suunniteltu laidunalue sijaitsee entisen Saarelan tilakeskuksen pohjoispuolella. Kuvattu digikameralla. Joensuun kaupungin arkisto. Kuhasaloon eli Kukkosensaaren virkistysalueelle suunnitellaan jo tulevalle kesälle lammaslaidunta. Lampaat laiduntaisivat Saarelan tilan entisiä peltoja. Laidunalueen koko … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Lampaat kesätöihin maisemanhoitajiksi

Suomalaisten mukaan ruoantuottajia arvostetaan liian vähän

Suomalaisia elintarvikkeita ostamalla kuluttajat haluavat tukea paikallista työllisyyttä. Suomalainen alkuperä ja paikallisuus lisäävät myös kuluttajien luottamusta ruoan laatuun ja puhtauteen. Sinivalkoinen jalanjälki -tutkimuksen mukaan suomalaisia ruoantuottajia ei kuitenkaan arvosteta tarpeeksi. Sinivalkoinen jalanjälki -kampanjan kyselytutkimuksesta käy ilmi, että vain neljäsosan mielestä … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Suomalaisten mukaan ruoantuottajia arvostetaan liian vähän

Tampereelle kaksi uutta maisemapeltoa – peltojen kevättyöt käynnissä

Tänä vuonna Tampereelle saadaan kaksi uutta maisemapeltoa, joista Ryydynpuisto sijaitsee Ryydynpohjassa ja Varsanpuisto Takahuhdissa. Yhteensä maisemapeltoja on nyt seitsemän. Uudet maisemapellot on kynnetty tällä viikolla, ja työ jatkuu äestyksillä. Kylvöt tehdään noin kahden viikon kuluttua, säiden mukaan. Muotialan Vihiojanpuistoon, Ryydynpohjan … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Tampereelle kaksi uutta maisemapeltoa – peltojen kevättyöt käynnissä

Posion ja Ranuan seudulta kartoitettiin 225 ha maatalouden ympäristösopimuskohteita luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelmaan

Maatalousalueiden luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelma on valmistunut Ranualle ja Posiolle. Sen tarkoituksena on parantaa maaseutuympäristöjen vesiensuojelua sekä auttaa arvostamaan, säilyttämään ja palauttamaan luonnon monimuotoisuuden ja maiseman kannalta tärkeitä kohteita. Perinnebiotooppien huomionarvoiset lajit, kuten kuvan kullero hyötyvät laidunnuksesta ja niitosta. … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Posion ja Ranuan seudulta kartoitettiin 225 ha maatalouden ympäristösopimuskohteita luonnon monimuotoisuuden ja kosteikkojen yleissuunnitelmaan

Reilu Teko -säkkikeräys käynnistyy

Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H ja paikalliset 4H-yhdistykset järjestävät jälleen Reilu Teko -säkkikeräyksen. Keräyksen päärahoittaja on Yara Suomi. Säkkikeräykseen osallistuvat myös Hankkija, K-maatalous, Raisioagro ja Tilasiemen. Säkkikeräys työllistää satoja nuoria eri puolilla Suomea. Säkkikeräyksen suojelijana toimii maa- ja metsätalousministeriön kansliapäällikkö … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Reilu Teko -säkkikeräys käynnistyy