Monthly Archives: November 2018

Atrian rehuyhtiö A-Rehu Oy lisää nauta-, sika- ja siipikarjarehujen valmistusta

A-Rehu Oy lisää nauta-, sika- ja siipikarjarehujen valmistusta Ilmajoen Koskenkorvan tehtaalla. Rehutehtaalle rakennetaan uusi siipikarjarehun valmistuslinja sekä nauta- ja sikarehujen varastosiiloja. Investoinnin toteuttavat A-Rehun vuokraamien kiinteistöjen omistajat Suurusrehu Oy ja Oy Feedmix AB. Investoinnilla lisätään rehunvalmistuksen kapasiteettia ja varmistetaan kasvua … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Atrian rehuyhtiö A-Rehu Oy lisää nauta-, sika- ja siipikarjarehujen valmistusta

Viljasato yhtä pieni kuin 20 vuotta sitten

Tähän mennessä satotutkimukseen vastanneiden viljelijöiden antamien tietojen mukaan tämän vuoden viljasato jäi ennakkoarvioiden mukaisesti pieneksi – yhtä pieneksi kuin vuonna 1998. Perunasato oli yhtä suuri kuin viime vuonna. Viljasato oli 2,7 miljardia kiloa, mikä on samaa luokkaa kuin viljasadot 1960-luvun … Continue reading

Posted in Viljat | Comments Off on Viljasato yhtä pieni kuin 20 vuotta sitten

Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen valmistelu kaudelle 2021-2027 käynnissä

Euroopan unionin yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta (CAP27) valmistellaan parhaillaan. Yhteinen maatalouspolitiikka koskee niin maatalousyrittäjiä, maaseudun asukkaita kuin myös maaseudun yrityksiä. Maa- ja metsätalousministeriön uudistetuilta CAP-sivuilta löytyvät maa- ja metsätalousministeriön asettamat työryhmät, työpajalistaus ja perustietoa valmistelun etenemisestä. Työpajoissa kerätään tarpeita ja ideoita siitä, … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen valmistelu kaudelle 2021-2027 käynnissä

Tutkimus osoittaa, että puhdas, elinvoimainen ympäristö on viljelijöiden ja metsänomistajien tahtotila ja kuluttajien luottamuksen lähde

MTK:n jäsenille maan puhtaus ja tuottavuus sekä vesiensuojelu ovat ensiarvoisen tärkeitä. Vastaavasti 86 % kuluttajista luottaa suomalaisen ruoan puhtauteen ja turvallisuuteen, ja puolet väestöstä pitää maa- ja metsätalouden harjoittamista kestävänä luonnon monimuotoisuuden kannalta, osoittaa juuri valmistunut Kantar TNS -tutkimus. MTK:n … Continue reading

Posted in Yleiset uutiset | Comments Off on Tutkimus osoittaa, että puhdas, elinvoimainen ympäristö on viljelijöiden ja metsänomistajien tahtotila ja kuluttajien luottamuksen lähde

Miten maaseutua tulisi kehittää Etelä-Savossa?

Maaseudun yritysten tulisi luoda yhteinen visio toiminnalleen ja yritykset mukaan kehittämishankkeiden toimiin. Matkailuverkostojen toimintaa tulisi laajentaa ja syventää. Kunnat tulisi saada laajemmin yritysten kehittämistyöhön mukaan ja nuorille myös osallistumismahdollisuuksia. Etelä-Savosta tulisi luoda biotalouden uusien elinkeinojen sekä matkailun ja luomutuotannon uusi … Continue reading

Posted in ELY | Comments Off on Miten maaseutua tulisi kehittää Etelä-Savossa?