Kananmunajalostusteollisuuden ISO 22000 -sertifikaatti ensimmäisenä Munakunnalle

eggs

Luottamusta sidosryhmiin ja varmuutta prosesseihin

Suomen johtavalle kananmunajalostusyhtiö Munakunnalle on myönnetty ISO 22000 -sertifikaatti alan ensimmäisenä toimijana Suomessa. DNV Certification Oy/ Ab toteutti sertifikaattia edeltävän auditoinnin joulukuussa 2013, ja sertifikaatti myönnettiin 7. tammikuuta 2014. ISO 22000 -sertifikaatti kattaa Munakunnan toiminnasta ja palveluista kananmunien luokittelun ja pakkaamisen, nestemäisten munatuotteiden ja munaproteiinijuomien valmistuksen sekä munajauheiden ja kypsennettyjen munatuotteiden valmistuksen. Laatusertifikaatilla lujitetaan luottamusta ulkoisissa sidosryhmissä ja annetaan alan sisällä tärkeä signaali vastuullisen elintarviketuotannon tärkeydestä.

Toiminnan kestävyyden kehitystyö alkoi Munakunnassa jo vuonna 2010 ja sertifikaattia päätettiin hakea vuonna 2012. Hakemisen perusteina olivat kauppaketjujen ja asiakkaiden kovenevat vaatimukset toimittajia kohtaan. Päätöstä tuki myös se, että muut elintarvikeyritykset, joilla on elintarviketurvallisuusjärjestelmä, valitsevat mieluiten alihankkijakseen sertifioidun yrityksen.

Munakunnassa ajatellaan, että vaikka vastuullisuustyötä on tehty suunnitelmallisesti jo pitkään, ulkopuolinen ammattimainen auditointi tuo korvaamatonta luotettavuutta ja varmuutta omaan vastuullisuustyöhön. Lisäksi sertifikaatti avaa uusia toimituskanavia, helpottaa viranomaisyhteistyötä, lisää luottamusta myös kuluttajien keskuudessa ja esimerkiksi viennissä sertifikaatti on jo peruslähtökohta.

Munakunnalle ISO 22000 on laatu- ja turvallisuussertifioinnin ensimmäinen askel, ja jatkossa tavoitteena on laajentaa laadunvarmistusta FSSC 22000 – ja ISO 14001 -sertifikaateilla.

Uudet verkkosivut avaavat tuotantoketjun konkreettisesti kuluttajille

Munakunnan toimitusjohtaja ja EU:n kananmunateollisuuden kattojärjestö EUWEP:in puheenjohtaja Jan Lähteenmukaan ISO 22000 on tärkeä signaali kaikille sidosryhmille Munakunnan vastuullisista toimintatavoista. Vastuullisuus varmistaa sitä harjoittavan yksittäisen toimijan mutta samalla koko toimialan kestävää kasvua, ja tuottaa lopputuloksenaan parempia tuotteita kuluttajille sekä vähemmän kuormaa ympäristölle.

Kestävyystyö mahdollistaa myös uudet innovaatiot, kun yritys osallistuu sosiaalisten tai ympäristöongelmien ratkaisuun. Tästä esimerkkinä on mm. Munakunnan Bernerin kanssa yhteistyössä kehittämä luonnonmukainen Luomu Muruinen Kuorikalkki kestävään puutarhanhoitoon.

– Elintarvikeala on sensitiivinen, koska siihen liittyy huolia niin tuotteita kuluttavien ihmisten kuin monesti myös tuotantoeläintenkin turvallisuudesta. Munakunnassa vastuullisuustyötä on tehty jo pitkään ja päivitetty vastuullisuusohjelma on meillä parhaillaan työn alla. Nyt läpikäyty auditointiprosessi on tuonut mukanaan joitakin parannusehdotuksia jo käytössä olleisiin menettelytapoihin, ja koko sertifikaatin määrittelemä toimintamalli tuo lisää varmuutta prosesseihin. Avoimuudesta läpi tuotantoketjun kertoo myös maaliskuussa avattavat uudet verkkosivumme, joilla kuluttajalle avataan kananmunatuotantilojen toimintaa konkreettisesti, Lähde kertoo.
Vastuullinen johtaminen tukee työhyvinvointia ja tuloskuntoa

Sertifikaatti on Lähteen mukaan tärkeä signaali ulos- mutta myös sisäänpäin siitä, että kestävä liiketoiminnan johtaminen kokonaisuudessaan otetaan vakavasti. Vaikka nyt voimaan astunut sertifikaatti koskee tuotantoa ja palveluita, Munakunnassa suhtaudutaan vastuullisesti myös henkilöstöjohtamiseen.

– Koemme, että vastuullinen toimintatapa on kaikkien etu. Se tukee hyvää ja kunnioittavaa työilmapiiriä, joka edesauttaa mm. tuottavuutta. Lisäksi se vähentää virheitä ja selkiyttää toimintaa kokonaisuudessaan. Korkeat laatuvaatimukset kuten reilu kauppakin ovat vahvasti niin kuluttajien kuin alan tiedostavien toimijoidenkin intresseissä, ja vastuullisuustyö on siksi koko EU:n kananmunateollisuuden kestävä perusta.

ISO 22000

ISO 22000 on elintarviketurvallisuusstandardi, joka on alun perin suunniteltu kaikkien elintarvikeketjun toimijoiden käytettäväksi sisältäen mm. tuotantotilat, elintarviketeollisuuden, kuljetusyritykset, terminaalit, tukku- ja vähittäiskaupan, koneiden, pakkausmateriaalien, puhdistusaineiden ja elintarvikelisäaineiden valmistajat sekä palveluiden tuottajat. Elintarviketurvallisuuteen kohdistuvia vaaroja saattaa syntyä missä tahansa elintarvikeketjun vaiheessa.

Munakunta

Munakunta on johtava suomalainen kananmuna-alan yritys, joka panostaa vahvasti markkinointiin ja kananmunan tuotantoketjun kehittämiseen. Munakunnan osuus kotimaan kananmunahankinnasta on  40%, ollen yhteensä noin 27 miljoonaa kiloa vuodessa. Munakunta on täyden palvelun kananmunayritys, jonka tuotevalikoima kattaa kaikki kysyntäalueet kuorimunista valmiisiin kypsennettyihin kananmunatuotteisiin. Munakunta on noin 150 tuottajansa omistama tuottajaosuuskunta. Sillä on kotimaassa kaksi kananmunapakkaamoa ja kananmunanjalostetehdas. Tämän lisäksi se omistaa Tallinnassa toimivan Eesti Munatooted  -jalostetehtaan.

Lisätietoja:

www.munakunta.fi

This entry was posted in Yleiset uutiset. Bookmark the permalink.