Maatalouden tuottajahinnat laskivat 4,9 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä

Maatalouden tuottajahinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 4,9 prosenttia vuoden 2013 neljännellä vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Ilman turkistuotantoa tuottajahinnat laskivat 4,8 prosenttia. Kasvituotteiden hinnat laskivat vuodessa 14,2 prosenttia. Eläinten ja eläintuotteiden hinnat nousivat 1,3 prosenttia.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 1/2010–12/2013:

mthi_2013_04_2014-02-17_tie_001_fi_001

Kasvituotteiden hintojen lasku johtui etenkin viljojen ja perunan halpenemisesta. Eläinten ja eläintuotteiden hintojen nousuun vaikutti erityisesti naudanlihan ja maidon kallistuminen.

Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100, 4. vuosineljännes 2013

Indeksi (2010=100) Pisteluku IV/2013 1) Neljännesvuosimuutos, % 1) Vuosimuutos, % 1)
Kokonaisindeksi 123,4 -3,3 -4,9
Kokonaisindeksi, pl. turkistuotanto 121,9 -2,4 -4,8
Kasvituotos 119,5 -4,8 -14,2
Eläintuotos 125,7 -2,5 1,3

1) Vuosi 2013 on ennakollinen kunnes maidon lopullinen jälkitilitys on tiedossa

Lähde: Maatalouden tuottajahintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

This entry was posted in Maatalouden tuottajahintaindeksi, Tilastokeskus. Bookmark the permalink.