Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat 1,9 prosenttia neljännellä vuosineljänneksellä

Maatalouden tuotantovälineiden ostohinnat laskivat Tilastokeskuksen mukaan 1,9 prosenttia vuoden 2013 neljännellä vuosineljänneksellä vuotta aiempaan verrattuna. Tuotantoon käytettävien tarvikkeiden ja palvelujen hinnat laskivat vuoden aikana 3,0 prosenttia. Investointeihin käytettävien tavaroiden ja palvelujen hinnat nousivat 1,1 prosenttia.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 1/2010–12/2013

ttohi_2013_04_2014-02-17_tie_001_fi_001

 

Kokonaisindeksin laskuun vaikutti etenkin eläinten rehujen, lannoitteiden ja maanparannusaineiden sekä moottoripolttoaineiden halpeneminen. Eläinten rehut halpenivat vuodessa vajaat 7 prosenttia. Lannoitteiden ja maanparannusaineiden hinnat laskivat reilut 7 prosenttia. Moottoripolttoaineet halpenivat 6 prosenttia.

Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100, 4. vuosineljännes 2013

Indeksit (2010=100) Pisteluku
IV/2013
Neljännesvuosimuutos, % Vuosimuutos,%
Kokonaisindeksi 115,9 -0,8 -1,9
Maatalouden tuotantotarvikkeet ja palvelut 119,4 -1,1 -3,0
Maatalouden investointeihin käytettävät tavarat ja palvelut 107,9 0,3 1,1

 

Lähde: Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi 2010=100. Tilastokeskus

This entry was posted in Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi, Tilastokeskus. Bookmark the permalink.