Metsänhoitoyhdistyksille valittiin uudet päättäjät. Vaaleissa käytti äänioikeuttaan lähes 100 000 metsänomistajaa.

Metsänhoitoyhdistyksille valittiin uudet valtuustot 31.8 -21.9.2012. Äänestysvilkkaus noussee 34 prosenttiin. Vilkkaimmin äänestettiin Pohjois-Suomessa.

MTK:n kehittämisasiantuntija Lasse Lahtisen mukaan metsänomistajien äänestysaktiivisuus osoittaa, että metsäasiat kiinnostavat ja että metsänhoitoyhdistystoiminnalla on metsänomistajien luottamus. Metsänhoitoyhdistyksille on nyt saatu valittua hyvät valtuustot seuraavaksi neljäksi vuodeksi. Nyt valitut valtuutetut edustavat laajasti työelämää ja omaavat monipuolista tietotaitoa.

Valtuusto käyttää jäsenten päätösvaltaa ja on metsänhoitoyhdistyksen ylin päättävä elin.  Vajaat 2 200 varsinaista valtuutettua ottavat tehtävänsä vastaan 1.1.2013. Valtuutetut toimivat tehtävässään neljä vuotta, eli 31.12.2016 saakka. Valituista valtuutetuista 27 % on uusia. Valtuutettujen keski-ikä on 51 vuotta.

Alustavien tulosten mukaan suurin osa, eli 50 % valtuutetuista on maatalousyrittäjiä. Muita yrittäjiä on 19 %, palkansaajia 20 % ja eläkeläisiä 9 %. Valtuutetuista 12 % on naisia. 4 % valtuutetuista asuu metsänhoitoyhdistyksen toimialueen ulkopuolella, eli he ovat ns. etämetsänomistajia. Ehdokkaista etämetsänomistajia oli 6 %.

Viime perjantaina päättyneissä postivaaleissa äänioikeutettuja metsänomistajia oli noin 300 000. Postinkulun takia äänten laskenta aloitettiin vasta tällä viikolla. Äänten laskenta jatkuu vielä joissakin yhdistyksissä. Äänestysaktiivisuus jää alhaisemmaksi kuin viime vaaleissa, jolloin äänioikeuttaan käytti 42 % metsänomistajista.

Metsänhoitoyhdistyksiin valittujen valtuutettujen nimet ovat nähtävissä internetissä osoitteessa www.mhy.fi . Tietoja täydennetään sitä mukaan kuin tulokset ovat selvillä.

Metsänhoitoyhdistykset ovat metsänomistajien omia yhdistyksiä, joiden tehtävänä on palvella metsänomistajia kaikissa metsän omistamiseen liittyvissä asioissa. Metsänhoitoyhdistyksiä on ensi vuoden alussa 95 kpl.

Lisätietoja:

Paikalliset metsänhoitoyhdistykset (ks. yhteystiedot www.mhy.fi )

This entry was posted in Metsä, Metsänhoitoyhdistys, MTK. Bookmark the permalink.