Eläinlääkintä on naisten vahvasti kannattava bisnes

Eläinlääkintäpalveluita tuottavien yritysten osakkaista ja toimitusjohtajista kaksi kolmasosaa on naisia. Alan yritykset menestyvät Suomessa mainiosti.

Kaikkien suomalaisten yritysten osakkaista naisia on vain vajaa kolmannes. Suomen Asiakastieto Oy:n osakastietoihin perustuvan tutkimuksen mukaan toimialoista selvänä poikkeuksena erottuvat palvelualat ja erityisesti eläinlääkintäpalvelut, jonka yrityksistä kaksi kolmasosaa on naisten omistuksessa. Alan yritykset ovat tyypillisesti yrittäjävetoisia, jolloin omistaja-eläinlääkäri työskentelee myös yrityksen toimitusjohtajana.

Eläinlääkintäalalla naisten osuus niin opiskelijoista kuin ammatinharjoittajistakin on ollut perinteisesti korkea, mutta viime vuosina naisten asema ainakin yritystoiminnassa on entisestään vahvistunut. Noin kahden vuoden kuluessa perustetuista eläinlääkintäyrityksistä peräti 84 prosentilla on nainen toimitusjohtajana.

Pienehköt volyymit, rautainen kannattavuus

Yksityisissä eläinlääkintäpalveluissa kilpailu on vielä kohtalaisen vähäistä ja siksi hyvin hoidetut yritykset myös menestyvät mainiosti. Monilla paikkakunnilla on vain yksi alan yritys ja käytännössä ainoastaan Uudellamaalla kilpailu on kireämpää.

Eläinten omistajat ovat kuitenkin valmiita satsaamaan myös rahallisesti lemmikkiensä terveyteen ja hyvinvointiin eivätkä viime vuosien matalasuhdanteetkaan ole syöneet eläinlääkintäalan tuloksia. Asiakastiedon mukaan alan yritysten liikevaihto on jatkanut vakaassa 6-8 prosentin kasvussa eli nopeammin kuin kaikilla aloilla keskimäärin. Tyypillinen eläinlääkäriyritys tekee vuodessa vajaan puolen miljoonan euron liikevaihdon.

Eläinlääkäriyritysten kannattavuus sen sijaan on keskiarvoihin verrattuna moninkertainen. Sijoitettu pääoma tuottaa niissä 23-25 prosenttia vuodessa, kun kaikkien alojen vertailuluku jää alle kuuteen prosenttiin.

Tieto omistajista kertoo yrityksestä paljon

Osakkaat ovat merkittäviä vaikuttajia, joiden intressit määrittelevät liiketoiminnan suuntaa ja vaikuttavat voitonjakoon. Monesti varsinkin pienimmissä osakeyhtiöissä osakkaat istuvat myös hallituksessa, mutta ainoa varmasti oikea omistuspohja selviää vain ajantasaisista osakastiedoista. Ne löytyvät Suomen Asiakastieto Oy:n rekisteristä lähes 80 000 suomalaiselta yrityksestä. Osakeyhtiöt ovat Suomessa pieniä ja osakkaitakin niillä on keskimäärin vain 1,4.

Osakastietoja on saatavilla kaiken kokoisista yrityksistä ja niitä ainoana Suomessa keräävä Asiakastieto päivittää tietokantaansa säännöllisesti. Osakastiedot kertovat, miten omistus ja usein myös päätöksenteko yrityksessä jakautuu. Yrityksen liikkeitä voi ennakoida, kun tietää, onko kyseessä perheyritys vai ovatko osakkeet pääomasijoittajan salkussa. Osakastiedoista selviää myös, onko yritys osa konsernia tai muuta yritysrypästä ja ovatko omistajat pääosin suomalaisia vai ulkomaalaisia.

Lisätietoa löytyy osoitteesta http://www.asiakastieto.fi/luottoriski/yritysfa…tysvaikuttajat/

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.