MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi: Suomen vahvistettava elintarvikevientiä

Suomalainen elintarvikevienti painii edelleen suurten ongelmien kanssa Venäjän asettaman tuontikiellon vuoksi. Elintarvikeviennin vahvistaminen on paitsi välttämätöntä, myös mahdollista. Suomalaiset viljelijät tukevat lähtökohtaisesti maailmankaupan vapauttamista. – On selvää, että eurooppalaisen maatalouden kilpailukyvyn merkitys on nostettava nykyistä korkeammalle sijalle, MTK:n toiminnanjohtaja Antti Sahi toteaa The Impact of Current EU-Russia Relations on the Agri-food Sector – seminaarissa Helsingissä 7.7.2015

Venäjän tuontikiellolla on ollut merkittävä taloudellinen vaikutus erityisesti suomalaisille maidontuottajille. Maitotuotteiden osuus Suomen elintarvikeviennistä ennen Venäjän tuontikieltoa oli noin 40 prosenttia. Maidon hinta on nyt noin 20 % alhaisempi kuin ennen tuontikiellon olemassaoloa, mikä on aiheuttanut maidontuottajille 150–200 miljoonan euron menetykset.

Suomalaiset viljelijät odottavat edelleen poliittisten päättäjien kantavan suuremman vastuun poliittisista päätöksistään.Sahi huomauttaa, että Venäjän tuontikielto on syntynyt poliittisten päätösten johdosta eikä viljelijöiden toimesta ja siksi suomalaiset viljelijät ovat pettyneitä EU:n vaatimattomiin päätöksiin korvata kohdattuja menetyksiä.

Venäjän tuontikielto osoittaa, kuinka vaarallista liian suuri riippuvuus yhdestä markkina-alueesta voi koko elintarvikeketjulle olla. Samalla se osoittaa, että poliittisissa kriiseissä kauppapolitiikka voi edelleen olla yksi helpoimmin käyttöön otettavista keinoista vastapuoleen vaikutettaessa.

MTK haluaa ilmaista tukensa niille toimille, joilla Venäjän ja Ukrainan välinen poliittinen kriisi saadaan purettua, jotta myös kaupalliset suhteet Venäjän kanssa saataisiin palautettua normaalille tasolle.

Paljon mahdollisuuksia viennin kasvattamiseen

Suomen kauppatase elintarvikeviennissä on vahvasti negatiivinen. Ulkomaisten elintarvikkeiden tuonti on erityisesti viime vuosina voimakkaasti kasvanut, mutta vastaavaa kasvua ei viennissä ole tapahtunut. Sahin mukaan suomalaisten elintarvikkeiden viennin kasvattamiseen on kuitenkin paljon mahdollisuuksia.

– Yleisen puitteen kehitykselle luo uuden verkostoituneen maailman kytkeytyminen entistä laajemmin yhteen kaupankäynnin avulla. Verkkokauppa avaa periaatteessa koko maailman markkinat myös aivan pienille yrityksille ja yksittäiselle viljelijälle.

Lähtökohtaisesti suomalaiset viljelijät tukevat maailmankaupan vapauttamista. MTK näkee monenkeskisen kauppajärjestelmän WTO-neuvottelut hyvänä etenemisvaihtoehtona, sillä tällöin myös Venäjä olisi mukana neuvotteluissa.

Sahi kokee suomalaisten elintarvikkeiden vahvuuksiksi uusilla markkina-alueilla maaperän puhtauden, antibioottien käytön vähäisyyden kotieläimille, salmonella-vapauden ja korkeat eläinten hyvinvointivaatimukset.

 

The Impact of Current EU-Russia Relations on the Agri-food Sector – seminaarin järjestää Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ryhmä III (muut ryhmät) yhteistyössä MTK:n kanssa. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea on Euroopan Unionin neuvoa-antava elin, joka edustaa työnantaja- ja työntekijäjärjestöjä sekä muita eturyhmiä.

This entry was posted in MTK. Bookmark the permalink.