Lannoitevalmisteet Suomessa yhä laadukkaita

2015-07-27 11_51_06-lannoitevalmistevalvonnan_raportti_2014.pdf - Nitro Pro 9 (Expired Trial)

Lannoitevalmisteiden laatu ja turvallisuus pysyivät Suomessa hyvinä vuonna 2014. Valmisteiden tuotantoa sekä valmiita tuotteita valvova Elintarviketurvallisuusvirasto Evira kiittää toimijoiden vastuullisuutta ja omavalvontaa. Kuluvan vuoden valvonnan painopisteenä ovat erityisesti multatuotteet.

Myytävien lannoitteiden ja maanparannusaineiden pitää olla koostumukseltaan pakkausmerkinnöissä luvatun mukaisia eikä niiden käytöstä saa aiheutua haittaa ympäristölle tai elintarvikkeiden laadulle.

Vuonna 2015 yhdeksi valvonnan painopistealueeksi on otettu multatuotteet, koska kuluttajat ovat valittaneet niiden laadusta ja viranomaisvalvonnassakin on havaittu laatuongelmia.

“Kuluttajan kannattaa tarkistaa multapussien kunto ja varastointiolosuhteet ostoksia tehdessään. Lainsäädäntö ei edellytä multapusseihin parasta ennen -päivämäärää tai valmistusajankohtaa. Jos tuotteita on varastoitu pitkään, ravinteet kuten typpi haihtuvat multapakkauksista. Irtomultaa hankittaessa on syytä varmistaa tuotteen käyttötarkoitus ja vaatia tuoteseloste”, ohjeistaa lannoitevalvonnan jaostopäällikkö Olli Venelampi Evirasta.

Toimijat kantavat vastuunsa

Vuonna 2014 valvottiin erityisesti elintarvikkeiden tuotannossa käytettäviä lannoitevalmisteita sekä käsittelylaitosten omavalvontaa ja niiden tekemää näytteenottoa.

“Toimijat ovat vastuullisia. He korjaavat omavalvonnassaan havaitsemansa puutteet ennen kuin ne näkyvät valvonnassa ja reagoivat nopeasti myös tarkastajien havaintoihin. Se on vähentänyt kieltopäätöksien ja vakavien puutteiden määrää”, sanoo Venelampi.

Markkinointikieltojen määrä on vähentynyt useampana vuonna peräkkäin. Kieltoon määrättiin vuoden 2014 aikana vain viisi tuote-erää. Markkinointikiellot johtuivat hygienian puutteesta, liian korkeasta haitallisten metallien pitoisuudesta tai tuotteen liian alhaisesta ravinnepitoisuudesta.

Orgaanisia lannoitevalmisteita valmistavien laitosten tarkastuksissa kirjattiin vain kaksi vakavaa puutetta, kun vuonna 2013 niitä oli yhdeksän. Vakavat puutteet liittyivät käsitellyn ja käsittelemättömän aineksen sekoittumiseen varastossa ja riittämättömästi käsitellyn aineksen luovuttamiseen lannoitevalmistekäyttöön.

“Kiertotalous näkyy vahvasti myös lannoitesektorilla: esimerkiksi ravinteiden kierrätykseen liittyvät teknologiat kehittyvät. Erilaisia jätteitä ja sivutuotteita hyödynnetään myös entistä tehokkaammin ja uudentyyppisiä tuotteita on tulossa markkinoille”, toteaa Venelampi.

Lisää aiheesta:
Lannoitevalmisteiden valvonnan raportti 2014
Lannoitevalmistevalvonnan analyysitulokset 2014

This entry was posted in Lannoittaminen. Bookmark the permalink.