Maaseudun naisten päivä 15.10.2015 on myös naismetsänomistajien päivä

Maaseudun naisten työlle, elämänpiirille ja tavoitteille omistettua Maaseudun naisten päivää on vietetty vuodesta 1995. Tällä päivällä on haluttu tuoda esille naisten tärkeä rooli maatalouden kehityksessä läpi historian.

Maaseudun naisten päivänä 15.10. MTK:n metsänomistajanaisten jaosto muistuttaa metsää omistavia naisia osallistumaan aktiivisesti yhdistystoimintaan ja myös perinteisesti miesten kontolla olevaan metsätalouden harjoittamiseen. Metsätalous liitetään yhä vahvasti maskuliinisuuteen, vaikka metsänomistajakunta naisistuu jatkuvasti. Naiset ovat kasvavassa määrin osoittaneet kiinnostusta opiskella metsätaloutta ja omien metsiensä hoitoa, ja tällä hetkellä noin joka neljäs metsänomistaja on nainen. Todellisuudessa naisia on kuitenkin omistajina enemmän kuin tilastot antavat ymmärtää.

Naismetsänomistajilla on usein vahvoja tunnesiteitä metsään ja heidän asenteensa, arvonsa ja tavoitteensa metsänhoidon suhteen eroavat osittain miehistä. Metsänomistajina naiset ovat usein miehiä yhtenäisempi joukko, ja varsinkin metsien monikäytöllä on huomattu olevan naismetsänomistajille erityinen painoarvo. Myös naisten puunmyynti- ja metsänhoitokäyttäytyminen poikkeaa miehistä, ja he käyttävätkin metsänhoitoyhdistysten palveluita miehiä enemmän. Tämän takia naisten näkökulmien tuominen yhdistysten toimintaan on perusteltua. Naismetsänomistajien aktivoiminen mukaan päätöksentekoon ja toimintaan edesauttaa myös Suomen hallituksen biotaloustavoitteissa määritetyn 15 miljoonan kuution puun käytön vuosittaisen lisäyksen saavuttamisessa lisäten tieto-taitoa puun käytön taloudellisesta merkityksestä.

On tärkeä muistaa, että kiinnostus metsänhoitoon ei ole sidottu sukupuoleen vaan jokaisella on valmius vaikuttaa metsänhoitoyhdistysten toimintaan. Yhdistys toimiikin turvaverkkona, joka tukee ja avustaa metsiä koskevassa päätöksenteossa. Metsänhoitoyhdistyksissä valitaan uudet valtuutetut taas ensi vuonna. Tällä hetkellä yhdistysten valtuutetuista naisia on vain 10 %.

– Rohkaisen kaikkia metsää omistavia naisia tutustumaan ja menemään mukaan oman yhdistyksensä toimintaan ja hallintoon. Innostus metsänhoitoon riittää, osallistuakseen ei tarvitse olla metsätalousinsinööri taikka metsäpolitiikan asiantuntija, kannustaa MTK:n metsäjohtokunnan 2. puheenjohtaja Annukka Kimmo.

This entry was posted in MTK. Bookmark the permalink.