MTK ei hyväksy eläinsuojelulain vastaista eläinten kohtelua

Tänään YLE:n A-studio esittänee jälleen kotieläintiloilta salaa kuvattua filmimateriaalia. Kuvamateriaali on tutkittava ja viranomaisten puututtava mahdollisiin laiminlyönteihin. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ei hyväksy eläinsuojelulain vastaista eläinten kohtelua, mutta ei myöskään laittomia salakuvauksia toimintatapana. On aina syytä muistaa, että tiloille salaa tunkeutuneiden henkilöiden kuvamateriaalin julkaisemisen tarkoituksena on kampanjointi kaikkea kotieläintuotantoa vastaan. 


Viranomaisten tulee huolehtia siitä, että videokuvissa esiintyvää eläinten kohtelua arvioidaan ja päätetään, onko julkaistujen kuvien perusteella syytä ryhtyä toimenpiteisiin. Tarvittaessa tiloja pitää neuvoa ja ohjeistaa, jotta laiminlyönnit saadaan korjattua.

Avoin keskustelu tuotantoeläinten hyvinvoinnista on toimialalle hyväksi, mutta koko toimialaa koskevaa keskustelua tulisi käydä muulla tavoin kuin kotimaista maataloustuotantoamme mustamaalaamalla. Laiton tunkeutuminen sikalaan saattaa myös aiheuttaa vakavan tartuntavaaran eläimille.

Tuotantoeläinten hoito ja terveys ovat Suomessa monella mittarilla mitattuna maailman huippuluokkaa, vaikka maataloutemme kannattavuus on heikentynyt ja markkinatilanne vaikeutunut.

Kotieläintuotannon kehittämisessä katse tulee nyt suunnata tulevaisuuteen ja markkinoihin, ei eläinsuojelulainsäädännön vaatimusten kiristämiseen. Eläinsuojeluvalvonnan resurssit olisi suunnattava riskiperusteisemmin.

Tuoreen Taloustutkimuksen teettämän Suomi Syö -tutkimuksen mukaan peräti 82 prosenttia suomalaisista pitää tärkeänä syödä kotimaista ruokaa. Mikäli kiristämme omia vaatimuksiamme eläinten hyvinvoinnin suhteen ilman, että tuottaja saa siitä korvausta markkinoilta, on edessä heikommissa oloissa tuotetun tuontiruoan kasvu.

Kaupan, teollisuuden ja poliittisten päättäjien pitää toimia siihen suuntaan, että ruoantuottaja saisi työstään paremman korvauksen markkinoilta. Tällöin tuottaja pystyy investoimaan ja kehittämään tuotanto-olosuhteitaan kuluttajien toivomaan suuntaan.

Eläinten hyvinvointia kotieläintuotannossa on Suomessa viime vuosina kehitetty elinkeinon omin voimin. Jokainen kuluttaja voi vaikuttaa tuotantoeläinten hyvinvointiin valitsemalla kotimaista ruokaa.

This entry was posted in MTK. Bookmark the permalink.